Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Dagens samhälle behöver moderniseras

Bild: Bild: Elisabeth Ohlson Wallin

Dagens ETC.

En hållbar värld kräver att vi arbetar aktivt mot alla former av diskriminering och att vi ändrar samhällets resursfördelning.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

En hållbar värld kräver att vi arbetar aktivt mot alla former av diskriminering och att vi ändrar samhällets resursfördelning, skriver Gudrun Schyman.

Johan Ehrenberg skriver i sin ledare den 15 januari att Sverige saknar ett reformistiskt parti med förslag som flyttar fram positionerna och erbjuder människor ett gemensamt bättre liv – att det saknas politiska alternativ för att göra det gemensamma tillgängligt för alla och öka rättvisan i samhället. Han skulle till exempel vilja se en avgiftsfri förskola, ett förslag som var högaktuellt på 80-talet, men som ännu inte förverkligats.

Jag håller med till fullo. Det behövs verkligen reformer. Inte bara en avgiftsfri förskola utan en helt ny syn på liv och arbete. Livet är mer än arbete. Vi ska ha plats för kärlek, föräldraskap, samhällsengagemang, kultur och mycket mer. Därför är dagens samhälle i stort behov av en modernisering. Vi behöver reformer för liv och arbete.

Låt oss börja med att individualisera föräldraförsäkringen och genomföra en gradvis arbetstidsförkortning ner till sex timmars arbetsdag. Då får vi en bättre arbetsfördelning i befolkningen i stort och en bättre möjlighet att kombinera jobb med föräldraskap. Till det lägger vi också en avgiftsfri förskola för alla barn.

Och så tar vi lönerna. Att avskaffa löneskillnaderna mellan kvinnodominerat och mansdominerat är en strukturell fråga som inget enskilt fackförbund kan lösa. En aktiv politik för jämställda löner är att ge nya och skarpare jämställdhetsdirektiv till Medlingsinstitutet och knuffa utvecklingen åt rätt håll genom en partsfinansierad jämställdhetsfond för företag som går före. Lönen hänger ihop med pensionen. Det förslag som de borgerliga partierna och Socialdemokraterna kokade ihop under 90-talet, med livslön som beräkningsgrund, är groteskt. Det permanentar varje orättvisa i lönebildningen ända in i döden! Pensionssystemets intjänandegrunder måste göras om och när vi ändå håller på och förändrar ska vi ta pengarna bort från börsen. Människors framtida ekonomiska trygghet ska inte bygga på spekulation.

Alla förstår (ännu) inte att bristen på jämställdhet faktiskt är skadlig. Försäkringskassan har just publicerat en rapport som visar att sjukskrivningen hos pappor ökar när de tar över en större del av det obetalda arbetet i hemmet, medan sjukskrivningen för mammor minskar i samma situation. Detta visar tydligt att högre sjukskrivningssiffror bland kvinnor inte beror på någon” inneboende svaghet” utan på att den faktiska arbetsbelastningen är det som avgör. I praktiken innebär en ökad jämställdhet en utjämning av sjukskrivningsrisker. Reformer för jämställdhet inom arbetslivet gynnar med andra ord även män. Vi behöver ett samhälle där vi kan dela lika på arbetet, både hemma och på jobbet. Vi behöver rätt till arbete och tid att leva.

Nu hör jag kören – vi har inte råd!!! Jaså? Det beror väl på hur vi räknar. Kan vi sänka skatter kan vi höja. Vi kan återinföra progressiviteten i inkomstbeskattningen, vi kan införa skatter och avgifter på finansmarknaden och öppna skatteparadisen så att de förmögenheter som göms där kan beskattas. Vad vi däremot inte längre kan är att klamra oss fast vid idéer om ständigt ökande materiell konsumtion och en ohejdad finansiell expansion. Vi måste tänka om. Utgångspunkten måste vara att mänskliga rättigheter, ekologisk och social hållbarhet ska vara målet för ekonomin. En hållbar värld kräver att vi arbetar aktivt mot alla former av diskriminering och att vi ändrar samhällets resursfördelning. Pengar är ett verktyg för att skapa värdiga villkor och inte ett mål i sig.

F! är ett feministiskt parti, men vi har absolut inget emot att också tituleras ett reformistiskt parti. Vi är helt på det klara med att ett sådant behövs.