Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Därför ger vi ”Klimatboken” till alla riksdagsledamöter

Bild: Jessica Gow/TT

Dagens ETC

Nu får riksdagen Greta Thunbergs nya bok. Med gåvan vill vi visa att vi är djupt bekymrade över att Sverige inte för en politik som leder till att vi når våra egna klimatmål – än mindre de klimatmål vi förbundit oss till genom Parisavtalet, skriver klimataktivister från flera organisationer.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vinterns värmeböljor över Europa ger oss allt tydligare påminnelser om att vi förändrar klimatet. På andra platser i världen når extremvädret katastrofala proportioner. I  Pakistan ställde häftiga skyfall en tredjedel av landet under vatten. Miljoner människor tvingades lämna sina hem.

Men denna globala och svår­övervinnerliga kris hanteras ­fortfarande som en marginell fråga av det politiska ledarskapet. Vi ser inget av den gemensamma kraftsamling i hela samhället som klimatkrisen kräver. Och vi saknar fortfarande en långsiktig och ­sammanhållen strategi för att ställa om till ett genuint hållbart samhälle.

Det som behövs är enighet över parti- och blockgränser om ­snabba och kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Istället ser vi efter regeringsskiftet att tidigare klimatåtgärder stoppas.

Klimatpolitiska rådet kan i sitt remissvar till regeringen bara konstatera att ”de beslut som regeringen fattat efter höstens riksdagsval förväntas leda till ökade utsläpp av växthusgaser, flera miljoner ton högre år 2030 jämfört med det sannolika utfallet av den politik som tidigare var beslutad”.

Mot denna bakgrund har ett stort antal klimat- och miljöorganisationer beslutat att överräcka en folkbildande gåva till alla riksdagsledamöter. De föräras ”Klimatboken”, framtagen av Greta Thunberg. Över 200 personer har bidragit till att bekosta inköpet av böckerna. Många är angelägna om att våra folkvalda ska inse vidden av den klimatkris vi befinner oss i.

Med gåvan vill vi visa att vi är djupt bekymrade över att Sverige inte för en politik som leder till att vi når våra egna klimatmål, än mindre de klimatmål vi förbundit oss till genom Parisavtalet om klimatet 2015.

Samtidigt är gåvan en uppmaning till alla politiska partier att vända blad och enas om en klimatpolitik som ger oss chansen att nå målen och säkra framtiden för världens barn och barnbarn.

Enligt Klimatlagen som är antagen av riksdagen ska en klimatpolitisk handlingsplan lämnas till riksdagen året efter ett riksdagsval. Regeringen har lovat att den ska komma under hösten och avser att bjuda in till ett nationellt möte under våren där åtgärder ska diskuteras. Det är läge för beslutsfattarna att innan dess ta del av ”Klimatbokens” budskap.

Efter årets klimatpolitiska handlingsplan så kommer nästa handlingsplan att presenteras 2027. Då är det bara tre år kvar innan de fastlagda klimatmålen 2030 ska vara uppnådda. Även FN:s klimatpanel har i sin senaste rapport fastslagit att avgörande utsläppsminskningar måste ske under detta decennium för att världen ska ha en chans att klara Parisavtalets klimatmål. Det innebär att årets handlingsplan blir mycket betydelsefull.

Vi i klimat- och miljörörelsen menar därför att alla partier behöver delta i arbetet med att ta fram den klimatpolitiska handlingsplanen. Företag, kommuner, regioner och andra myndigheter behöver förutsägbara och långsiktiga spelregler. Och de måste komma i år.

Omställningen kommer att bli betydligt mer genomgripande än vad många av våra folkvalda och medborgare inser eller vill låtsas om. Men vi är också övertygade om att, när den görs på rätt sätt, så kan den ge oss ökad livskvalitet och välfärd.

”Klimatboken” som gåva visar klimat- och miljörörelsens engagemang för att bidra till en hållbar klimatpolitik. Boken förmedlar kunskaper och insikter, och ger ett bra underlag för de beslut och åtgärder som krävs.

Den rimmar väl med den bortglömda Artikel 12 i Parisavtalet där parterna lovar att genom folkbildning bidra till att omställningen blir brett accepterad och förstådd. Såväl folket som de folkvalda behöver det. Genom en handlingskraftig och brett förankrad politik, och där människor involveras och engageras, kan vi genomföra den omställning som vi står inför.