ETC Stockholm

Debatt: Alliansen behöver inse behovet av en lila linje

"Utformningen av dagens tunnelbanesystem där alla linjer passerar getingmidjan via Slussen och T-Centralen innebär också stor trängsel och vi behöver öka framkomligheten”, skriver Erika Ullberg.
"Utformningen av dagens tunnelbanesystem där alla linjer passerar getingmidjan via Slussen och T-Centralen innebär också stor trängsel och vi behöver öka framkomligheten”, skriver Erika Ullberg. Bild: Bild: Gabriel Bergin/CC BY-SA 2.0

ETC Stockholm. ”Att inte utveckla ett tunnelbanenät med nya förbindelser riskerar att fler väljer bort kollektivtrafiken.”

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

”Att inte utveckla ett tunnelbanenät med nya förbindelser riskerar att fler väljer bort kollektivtrafiken.”

För att Stockholm ska fortsätta utvecklas behövs en lila tunnelbanelinje mellan Hagsätra och Danderyds sjukhus, skriver Socialdemokraterna och uppmanar Alliansen i landstinget att göra gemensam sak med oppositionen.

Stockholms län är en tillväxtregion med stor inflyttning. Det är en positiv utveckling som kräver utbyggnad av det mest kapacitetsstarka trafikslag vi har – tunnelbanan. Socialdemokraterna vill se en ny linje i nordsydlig riktning som kan avlasta T-Centralen och Slussen och kopplar samman norra och södra länshalvan med smarta förbindelser till befintliga linjer och pendeltåget.

Tunnelbanan är blodomloppet i Stockholms läns kollektivtrafik. Den är snabb, extremt kostnadseffektiv och tar många resenärer. 

Vi välkomnar att Moderaterna i landstinget efter många år av motstånd nu sagt ja till flera utbyggnader efter regeringens initiativ. Staten, Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län går snart in i en ny förhandling med regeringen – Sverigeförhandlingen – där utbyggd tunnelbana är särskilt utpekad. Bland annat ska sträckningar som Socialdemokraterna tidigare pekat ut nu diskuteras, till exempel Hagsätra–Älvsjö, tunnelbana till Täby och på sikt Arninge, samt koppling mellan Hjulsta–Barkarby.  

Tunnelbanan är en långsiktig investering och vi behöver redan i dag planera för hur tunnelbanenätet ska utvecklas för att klara av framtidens behov. Integrationen mellan norra och södra Stockholmsregionen behöver förbättras. Begränsningar i kollektivtrafiken innebär förlorade möjligheter till fler bostäder och nya nav för företag och samhällsservice att etablera sig. Det leder även till sämre arbetspendling och svårare för företag att rekrytera arbetskraft. 

Utformningen av dagens tunnelbanesystem där alla linjer passerar getingmidjan via Slussen och T-Centralen innebär också stor trängsel och vi behöver öka framkomligheten. Att inte utveckla ett tunnelbanenät med nya förbindelser riskerar att fler väljer bort kollektivtrafiken. SL befinner sig efter åtta år av Alliansstyre i ekonomisk kris och antalet resenärer ökar inte i den takt som behövs för att få in tillräckligt med biljettintäkter. Vi behöver därför satsa på att bygga ut kollektivtrafik som erbjuder snabbt, enkelt och smidigt resande. 

Vi tar ansvar för Stockholms framtid och föreslår därför en helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Lila linjen kommer att sträckas mellan stationerna Hagsätra och Danderyds sjukhus och passera via Älvsjö, Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm och Solna. Det avlastar befintligt tunnelbanenät, integrerar staden bättre, ger kortare restider och stärker möjligheterna till ökat bostadsbyggande. 

Vi ser så klart positivt på att regeringen särskilt pekat ut sträckningar av Lila linjen i sin nationella infrastruktursatsning Sverigeförhandlingen. Vi kommer i förhandlingen att driva på för Lila linjen och att staten ska ta ett rimligt ansvar för finansieringen. 

Men för att en ny syd-nordlig tunnelbaneförbindelse ska bli verklighet behöver Alliansen i landstinget också inse behovet och samarbeta med oss i oppositionen för att utbyggnaden av tunnelbanan nu inte ses som avslutad utan att landstinget i stället tar nästa steg. Det är viktigt för Stockholm, och det är viktigt för Sverige.