Utrikes.

2018-03-11 12:05
  • Större delen av Afrika skulle förvandlas till öken vid en fyra graders höjning av världens temperatur. Foto: Ben Curtis / AP
    Större delen av Afrika skulle förvandlas till öken vid en fyra graders höjning av världens temperatur.
  • Ingen vet hur en 4°C varmare värld skulle se ut. Projektionen ger ett möjligt scenario för framtida migration och energiförsörjing.  Källa: New Scientist, IPCC
    Ingen vet hur en 4°C varmare värld skulle se ut. Projektionen ger ett möjligt scenario för framtida migration och energiförsörjing.
Puffetikett
Nyhetsmagasinet ETC

Världen om fyra grader

Mikronesien är borta. Hela övärlden har sjunkit ned under havsytan. Pakistan och södra Indien har övergivits. Samtidigt har Europa sakta men säkert förvandlats till ett ökenlandskap. Det här är världen som den skulle kunna se ut om jordens medeltemperatur steg 4 grader istället för 1,5 till slutet av sekelskiftet

Kartan visar några tänkbara effekter en sådan temperaturökning skulle kunna ha på jordens klimat och är framtagen av den brittiska vetenskapspublikationen New Scientist. Framtidsscenariot bygger på FN:s klimatpanel IPCC:s ”business as usual”-prognos – det vill säga hur mycket medeltemperaturen sannolikt kommer att öka om vi fortsätter på samma bana som i dag, utan ytterligare ansträngningar för att minska utsläppen av växthusgaser eller ökad omställningstakt.

Bland annat handlar det om ”... allvarliga och omfattande följder för unika och hotade ekosystem, omfattande utrotning av arter, stora risker för global och regional matbrist, och en kombination av höga temperaturer och hög luftfuktighet som försvårar mänsklig aktivitet ...”, enligt IPCC.

Klicka för att förstora kartan.

Folkvandring väntar Sverige

Världskartan ger en konkret bild av vilka utmaningar en temperaturhöjning innebär på sikt och visar inte minst hur mycket mer omfattande omställningen blir ju längre vi väntar. Majoriteten av alla städer och all infrastruktur som människan byggt upp de senaste tvåhundra åren skulle behöva byggas upp på nytt. Scenariot ger också en föraning om den folkvandring som väntar för Sveriges del om hundratals miljoner människor längre söderut inte kan bo kvar på grund av klimatförändringar.

Bruna områden indikerar ”obeboeligt på grund av översvämningar, torka eller extremväder”. Säg hej då till USA:s östkust, Mexiko, Centralamerika och halva Sydamerika. I Afrika är Mocambique och Madagaskar ute ur bilden. I Asien kommer stora delar av den indiska halvön, inklusive hela Pakistan, att bli obeboeliga. Thailand, Laos och Vietnam kommer troligen att överges, liksom det mesta av Indonesien.

Gula områden klarar sig inte mycket bättre. Det mesta av USA och resten av Sydamerika, nästan hela Afrika och de södra delarna av Europa och Asien betecknas som ”obeboelig öken”.

Röda områden indikerar regioner som kommer att hamna under havsnivå (förutsatt två meter höjd havsnivå). Det kanske inte ser så mycket ut på kartan men utgör å andra sidan de mest välbefolkade delarna av världen.

Öknar och solkraftverk

Kartans ljusgröna områden symboliserar ny bördig mark där det enligt scenariot skulle gå att producera mat och där kompakta megastäder skulle kunna rymma stora delar av jordens befolkning. Bland annat västra Antarktis skulle kunna befolkas och Nya Zeelands befolkning skulle troligen explodera. På norra halvklotet finns det större landarealer i Sibirien och Kanada, där varmare temperaturer skulle ge utrymme åt nya städer.

Ett varmare klimat kommer kräva omfattande skogsplantering i nya delar av världen. De regioner som övergivits på grund av ökenspridning kommer att behöva utnyttjas för solkraftverk (gröna prickar) och geotermisk energi (röda prickar).

DIGITAL PRENUMERATION

FÖRSTA MÅNADEN GRATIS!

Läs alla artiklar från nyhetsmagasinet ETC utan kostnad. Därefter är priset 63 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC till din mejl, fredag och söndag. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Beställ” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Världen om fyra grader

Ladda ned kartan här.