Utrikes.

2017-10-26 17:00
Världens tobaksbolag satsar i högre grad på fattigare länder. Guy Ryder, Generaldirektör för ILO, Internationella arbetsorganisationen. Bild: Mark Lennihan/AP & Laurent Gillieron/AP
Världens tobaksbolag satsar i högre grad på fattigare länder. Guy Ryder, Generaldirektör för ILO, Internationella arbetsorganisationen.

Tobaksbolag kan tvingas lämna ILO

En global kampanj kan leda till att de även tvingas lämna Internationella arbetsorganisationen, ILO, ett av tobaksbolagens sista fästen inom FN.

Kravet på att tobaksbolagen ska uteslutas som medlemmar i ILO har presenterats i ett gemensamt brev till det Geneve-baserade FN-organets styrande organ.

Kravet har undertecknats av nästan 200 organisationer som i olika delar av världen är engagerade i frågor som rör arbetsrätt och hälsa.

I uppmaningen skriver organisationerna att världens tobaksbolag inte hör hemma i ett FN-organ ”som arbetar för hyggliga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter”, eftersom det är en industri som utnyttjar tobaksodlare och andra arbetare genom ”orättvisa prisstrategier, exploaterande kontrakt och barnarbete”.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


ILO:s styrande organ kommer att hålla ett två veckor långt möte som inleds i morgon, och under detta möte väntas det komma ett beslut om arbetsorganisationen ska avbryta samarbetet med tobaksbolagen.

”Om ILO vill leva upp till sina löften om att kämpa för arbetsrätt, hyggliga arbetsförhållanden och sociala skyddsnät, bör beslutet vara enkelt. Det styrande organet måste förbjuda representanter från tobaksindustrin att delta inom ILO:s arbete”, skriver den Washington-baserade Kampanjen för tobaksfria ungdomar, CTFK, i ett uttalande.

Satsar på fattiga

Mark Hurley, chef för CTFK:s internationella arbete, säger att världens tobaksbolag i allt högre utsträckning satsar på fattigare länder, där det finns brister i reglerna och skydden mot tobaken.

– Låg- och medelinkomstländerna är den nya frontlinjen för denna dödliga industri, säger han.

Mark Hurley understryker att åtta av tio rökare i världen numera bor i låg- eller medelinkomstländer.

– Om trenden fortsätter kommer 80 procent av de tobaksrelaterade dödsfallen att inträffa i dessa länder år 2030.

Författarna av det brev som skickats till ILO:s styrande organ menar att tobaksbolagen utnyttjar sitt medlemskap i respekterade organ som ILO för att framställa sin verksamhet som respektabel – trots att de bär huvudansvaret för en industri som beräknas kunna ta livet av en miljard människor under det innevarande århundradet.
 

Enligt brevet fortsätter tobaksbolagen att aggressivt marknadsföra sina hälsofarliga produkter i olika delar av världen, samt vilseleda allmänheten om produkternas hälsofaror och motarbeta alla åtgärder som görs för att minska bruket av tobak.

”Tobaksbolag som sprider död och sjukdomar över världen bör inte ha någon plats inom ett FN-organ, eller några andra respektabla organisationer”, står det i brevet.

Hälsofarligt arbete

Brevet har undertecknats av organisationer från en lång rad länder i världen.

Inför ett tidigare möte inom ILO:s styrande organ togs en rapport fram om arbetsorganisationens relation till tobaksindustrin. Studien visade att tobak produceras i 124 länder och att närmare 60 miljoner människor i världen arbetar med att odla, skörda eller bearbeta tobaksplantor. ILO:s mål är att verka för att dessa arbetares grundläggande rättigheter respekteras.

Tobaksodlingar kräver mycket arbetskraft under hela processen från sådd till skörd, och författarna till studien slår fast att det handlar om ett hälsofarligt arbete, som bland annat kan leda till nikotinförgiftning.