Utrikes.

2021-02-21 10:50
  • Region Stockholm ligger i botten när det gäller coronavaccinationer. Bild: Johan Nilsson/TT
    Region Stockholm ligger i botten när det gäller coronavaccinationer.
Puffetikett
Dagens ETC

Lång väntan på vaccinbesked – så är läget i regionerna

Det är stor skillnad på hur långt regionerna har kommit med vaccineringarna, men också vilka grupper som prioriteras. Stockholm ligger i botten med både lägst andel vaccinerade i befolkningen – och lägst andel vaccinerade 90-plussare, enligt de senaste siffrorna.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I topp ligger Kalmar och Gotland, som har vaccinerat 7,4 respektive 8,4 procent av befolkningen. I botten Västra Götaland, Jämtland och Stockholm, alla strax över 3 procent. Stockholm sticker dessutom ut genom att bara ha vaccinerat knappt en tredjedel av 90-plussarna.

Clara Lindblom (V) oppositionsråd i Stockholm, menar att den privatiserade sjukvården i Stockholm är ett av skälen till att det går långsamt i huvudstaden.

– Ingen annan region har en så uppsplittrad organisation i privat regi, vi har 210 vårdcentraler och 70 procent i privat regi. Min erfarenhet är att man inte har koll på sina utförare, de är helt enkelt för många, säger hon.

Hon tycker att det är bortförklaringar att skylla på att vaccinet är försenat eller att statistiken släpar efter.

– Så är det ju för alla regioner. De två förklaringarna som finns kvar är att man har svårt att anordna vaccineringarna, och att man har prioriterat att vaccinera sjukvårdspersonal. Regioner har rätt att göra så, men det stör mig att man inte står för det. Jag har full förståelse för att man behöver vaccinera personal på IVA och akuten, men det får inte vara så att äldre har prioriterats bort för att vaccinera annan personal inom sjukvården för att regionen ska klara bemanningen, säger Clara Lindblom.

Bara stickprover

Det har också kommit rapporter från olika delar av landet om att personer gått före i kön. I Örebro har man bestämt att personer över 80 ska gå först när fas 2 börjar. Information har gått ut om att endast personer i fas 1 och personer över 80 är välkomna, men det är möjligt för vem som helst att boka tid och bland de som kommer för att vaccinera sig görs enbart stickprovskontroller.

– Vi är ingen polisiär myndighet, vi gör stickprov och kontrollerar personer om man kan se tydligt att något är galet, säger Stellan Johansson, som är med i styrgruppen för vaccination i Örebro.

Visar man legitimation när man väl kommit till vaccineringen?

– Ja det gör man, men det är svårt att veta om någon är 54 år och jobbar i hemtjänsten. Ofta har ju personal från vården varit tydliga och skrivit i sin bokning vart de arbetar, men inte alltid.

Vad tänker du om att systemet bygger på att alla är ärliga?

– Vi har pratat med samtliga fem platschefer som vi har och de upptäcker några enstaka fel, men det är ingen stor grupp som tränger sig före, skulle det vara så får vi ändra våra system och kontrollera samtliga. Men då får vi ägna mycket tid och energi åt sådan saker istället för att vaccinera, säger Stellan Johansson.

Läs vidare på nästa sida: ”Tålamodet börjar tryta”

Faserna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna prioriterar enligt den här listan, men regionerna har rätt att göra som de vill.

Fas 1

l Personer som bor på
särskilda boenden för äldre
eller har hemtjänst enligt
socialtjänstlagen.

l Personal inom äldre-
omsorg, hälso- och sjukvård
och övrig omsorgspersonal
som arbetar nära dessa
personer.

l Nära hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever
tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som
nämns i den första punkten.

Fas 2

l Personer som är 65 år
och äldre, varav de äldsta
vaccineras först.

l Personer som har genomgått en organtransplantation samt personer med dialysbehandling, och deras hushållskontakter.

l Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen LSS.

l Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.

l Personal inom vård och
omsorg, som arbetar nära
de patienter och omsorgs-
tagare som nämns i ovan-
stående punkter.