Utrikes.

2020-06-29 12:16
  • Det går att motverka detta brott, det enda som krävs är den politiska och moraliska viljan att göra det, säger Akila Radhakrishnan. Bild: Shutterstock
    Det går att motverka detta brott, det enda som krävs är den politiska och moraliska viljan att göra det, säger Akila Radhakrishnan.
  • Akila Radhakrishnan. Bild: Press
    Akila Radhakrishnan.
  • Pramila Patten. Bild: Wikimedia
    Pramila Patten.
Puffetikett
Dagens ETC

FN: Kampen mot sexuellt våld måste prioriteras under krisen

Kvinnor som drabbas av konfliktrelaterat sexuellt våld möter särskilda svårigheter under coronakrisen. Det hävdar experter, som betonar betydelsen av att offer erbjuds stöd även under den rådande pandemin.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I fredags uppmärksammade FN internationella dagen mot sexuellt våld i samband med konflikter, som i år fokuserade på coronakrisens effekter och vikten av att offer erbjuds den vård de är i behov av.

Akila Radhakrishnan, ordförande för människorättsorganisationen Global Justice Centre, säger att pandemin generellt har lett till en ökad risk för att kvinnor ska drabbas av könsbaserat våld, samtidigt som det har blivit svårare för offren att söka hjälp.

– Alla dessa risker förstärks i konfliktmiljöer, säger hon.

Efterlyser politisk vilja

Akila Radhakrishnan säger att världens länder måste genomföra konkreta åtgärder för att få ett slut på straffriheten för det sexuella våldet – och se till att kvinnor som drabbas av det i samband med konflikter erbjuds det stöd de behöver.

– Det går att motverka detta brott, det enda som krävs är den politiska och moraliska viljan att göra det.

Nästa månad ska frågan om konfliktrelaterat sexuellt våld, som ofta används som ett vapen i samband med krig, terror och politisk repression, diskuteras inom FN:s säkerhetsråd.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Pramila Patten, generalsekreterarens särskilda representant för frågor om sexuellt våld i samband med konflikter, påpekar att fokuset i alla länder just nu ligger på att stoppa spridningen av covid-19.

Hon berättar att i flera prioriterade länder har program som drivs av FN-organ tvingats göra uppehåll, medan nedstängningar av samhällen har lett till att insatser för kvinnor som fallit offer för våld inte längre kan bedrivas. Dessutom har riktlinjer som införts för att hejda spridningen av covid-19 lett till att rådgivare och övervakare som arbetar mot sexuellt våld inte kan röra sig lika fritt som tidigare.

Pramila Patten säger att ett annat resultat av pandemin är en minskad inrapportering av övergrepp.

– Vid sidan av skam, stigmatisering och rädsla för repressalier har underrapporteringen nu ökat på grund karantäner, utegångsförbud och andra restriktioner, säger hon.

Minskade resurser

Ett annat problem är den ökande belastningen på sjukvården i samband med pandemin, vilket lett till minskande resurser för den vård som offer för sexuellt våld är i behov av. Pramila Patten säger att kvinnohärbärgen dessutom har stängts, samtidigt som pandemin har en negativ inverkan på rättssystemens förmåga att fungera.

– En bristande tillgång till rättvisa öppnar dörrarna till en miljö där straffrihet frodas, säger hon.

Pramila Patten menar att kampen mot sexuellt våld och för att upprätthålla det stöd offren är i behov av måste prioriteras, och ingå som en del av de åtgärder världens länder genomför i arbetet för att hejda smittspridningen.