Utrikes.

2021-04-03 13:50
  • 200 000 djur som färdats på Ever Given och minst 20 andra fartyg som fastnade bakom superskeppet riskerar att dö till följd av förseningarna och brist på mat. AP/TT
    200 000 djur som färdats på Ever Given och minst 20 andra fartyg som fastnade bakom superskeppet riskerar att dö till följd av förseningarna och brist på mat.
  • Jytte Guteland (S). Press
    Jytte Guteland (S).
  • Varje år transporteras minst två miljarder djur runt i världen.  Shutterstock
    Varje år transporteras minst två miljarder djur runt i världen.
Puffetikett
Dagens ETC

Efter Suez-krisen: Så ska plågsamma djurtransporter till sjöss stoppas

Efterfrågan på billigt kött driver på handeln med levande djur. Miljoner grisar, kor och kycklingar fraktas årligen över europeiska landsgränser eller ännu längre för att slaktas i länder med lägre lönekostnader. Ibland urartar resorna till ren tortyr. Senast fastnade 200 000 djur på och omkring fartyget som strandade i Suez-kanalen. Nu vill EU-parlamentet hitta sätt att få stopp på de plågsamma djurtransporterna.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Proppen i Suez-kanalen är nu löst – men 200 000 djur som färdats på Ever Given och minst 20 andra fartyg som fastnade bakom superskeppet riskerar ändå att dö till följd av förseningarna och brist på mat, enligt nyhetssajten EUobserver.

Det skulle inte vara första gången som en tragedi utspelar sig till sjöss under 2021. I slutet av mars tog spanska myndigheter beslutet att avliva återstoden av 1 600 kor som i månader drivit runt på Medelhavet på fartyget Elbeik. Bara veckor tidigare hade 860 unga tjurar på fartyget Karim Allah mött samma öde. I båda fallen skulle boskapen fraktas till Turkiet. Men efter misstankar om att virussjukdomen blåtunga hade brutit ut ombord vägrade Ankara skeppen tillträde.

Så började en Golgatafärd där de båda skeppen kryssade från hamn till hamn, utan att något land ville ta emot de allt sjukare djuren. När maten ombord tog slut bröt svälten ut. När Spanien till slut såg sig tvunget att agera hade många döda djur redan dumpats överbord. Resten var i så dåligt skick att de fick avlivas och deras kroppar förstöras.

Ska inte kunna hända

Sånt här ska inte kunna hända. Artikel 13 i EU-fördraget säger att djur är kännande varelser, det vill säga att de känner glädje och smärta på liknande sätt som människor.

– Alla medlemsländer är skyldiga att följa EU-förordningen från 2005 om skydd av djur under transport. 2015 slog EU-domstolen också fast att länderna är skyldiga att se till att djur som exporteras utanför unionens gränser skyddas fram till sin slutdestination, säger Francesca Porta, senior rådgivare på djurrättsorganisationernas paraply Eurogroup for animals.

Samtidigt har EU-kommissionen sedan 2007 varnats ungefär 200 gånger om allvarliga brott mot förordningarna. Sedan flera år tillbaka har trycket ökat på kommissionen att skriva om reglerna, som helt enkelt inte funkar, och nästa år väntas den att lägga fram sitt förslag till förbättringar. EU-parlamentet har också tillsatt ett särskilt utskott som ska granska villkoren och problemen i djurtransportbranschen.

Här sitter bland annat socialdemokraten Jytte Guteland, som länge har drivit på för en skärpning av reglerna. Hon säger till Dagens ETC att såväl haveriet med de spanska skeppen som grundstötningen av Ever Given visar att levande last inte ska transporteras till sjöss.

– Jag är enormt upprörd över alla fall när djur transporteras under lång tid och odrägliga förhållanden, vilket det nästan per definition är när djur transporteras till sjöss. Tack och lov blev stoppet inte mer än en vecka, men det har garanterat orsakat stort lidande. Det senaste haveriet med skeppen utanför Spaniens kust slutade enormt tragiskt efter månader av tortyr. Inget av detta är acceptabelt eller hållbart ur någon synvinkel, säger Jytte Guteland.

Risk för sjukdomar

Hon räknar upp en mängd förslag som skulle förbättra djurens villkor – från att de inte ska transporteras längre än åtta timmar och att djur som fortfarande diar eller på andra sätt är känsliga inte ska transporteras alls, till klargörande av vem som har ansvaret för brott mot regelverket och att de som begår stora brott ska svartlistas. Hon vill också att normen ska vara att transportera kött eller fortplantingsmaterial istället för levande djur.

– Detta har också bäring på den pandemi vi nu lever i. Den här typen av djurhållning innebär en risk för ytterligare sjukdomar, som vi vet kan ha katastrofala konsekvenser även för människor, säger Jytte Guteland.

En annan EU-parlamentariker med mycket att säga till om i utskottet om djurtransporter är sverigedemokraten Peter Lundgren. Han är samordnare för den konservativa gruppen, ECR.

–  Djurtransporter på fartyg är rena skräckexempel på hur det inte ska gå till och är också ett hett ämne i utskottet, säger han till Dagens ETC, och fortsätter:

– EU kan göra betydligt mer för att säkerställa att djur transporteras så lite som möjligt och att de mår så bra som möjligt när de måste transporteras. Jag kommer att arbeta för att djuren slaktas så nära producenten som möjligt.

Men även om djurrättsfrågan har stöd i olika politiska läger så är det troligt att en skärpning av reglerna kommer att kräva högre priser på kött. Med dagens specialiserade och prispressande livsmedelsmarknad blir det i princip alltid billigare att skicka djuren till Östeuropa för slakt. En annan faktor som driver på djurresorna är att utbudet av kött är större än den europeiska efterfrågan. Det blir då en lösning att skicka överskottet utomlands.

Gårdsnära slakterier

Pär Holmgren, en av Miljöpartiets EU-parlamentariker, är ersättare i det granskande utskottet. Han säger att lösningarna också kräver en omställning av jordbruket och sättet européer konsumerar animalier på.

– Istället för att transportera levande djur långa sträckor vill jag se ett mer småskaligt jordbruk med gårdsnära slakterier där vi minimerat djurtransporterna. Det kräver att lagstiftningen förändras i grunden, säger han till Dagens ETC.

– Köttkonsumtionen måste minska, men för det kött som ändå konsumeras måste vi verka för att begränsa transporterna av levande djur. Det är möjligt med hårdare kontroller, en skarpare lagstiftning och färre undantag och luckor i regelverket.

Inga fler tillstånd

Efter att EU-kommissionen presenterat sitt förslag till nya regler ska de antas av EU-parlamentet och medlemsreglernas ministrar. FOm fyra år kan de vara på plats. Vissa länder vill dock inte vänta så länge på lösningar.

Nederländerna, Österrike och flera tyska delstater har sagt att de slutar utfärda tillstånd för exporter av djur utanför EU:s gränser tills man fått försäkringar om att transportörerna följer de gällande EU-regler. Irland, å sin sida, ska börja experimentera med att flyga ned kalvar till kontinenten. Det är en lösning som ska minska restider, men som också väcker djurrättsaktivisters förfäran.

Francesca Porta säger att hon ändå är hoppfull för att EU-länderna och parlamentet kommer att komma fram till konkreta förslag som förbättrar villkoren för djur i EU.

– Det granskande utskottet går väldigt metodiskt till väga i sin kartläggning av villkoren för djurtransporter. De pratar med såväl civilsamhälle, forskare och industrin och lyssnar till alla parter. Det kommer att bli väldigt svårt att blunda för deras slutsatser, säger Francesca Porta.

Djurtransporter

Enligt en undersökning av The Guardian färdades två miljarder djur runt världen under 2017. Tio år tidigare var siffran hälften så stor – en miljard.

Det är främst kycklingar som tvingas ut på resa. 1,8 miljarder kycklingar transporterades under 2017.

Polen är den största importören av djur i EU. Landet tog emot 7 miljoner djur under 2017, varav 6,9 miljoner var grisar. Många av dessa kom från Danmark, som exporterar nästan 15 miljoner grisar årligen för slakt.

Enligt Jordbruksverket exporterade Sverige 6 401 293 fjäderfän och 1 946 nötkreatur under 2019.

Sedan några år tillbaka flyger Frankrike hästar till Japan för att möta landets efterfrågan på basashi, en slags sushi på rått hästkött som kryddas med sojasås och ingefära. 2017 skickade Frankrike 80 hästar till Japan, men två år senare hade siffran stigit till 959, enligt The Guardian.