Nyheter.

2021-04-06 13:57
Karin Tegmark Wisell, överläkare och avdelningschef, Folkhälsomyndigheten. Bild: Jonas Ekströmer/TT
Karin Tegmark Wisell, överläkare och avdelningschef, Folkhälsomyndigheten.
Puffetikett
Dagens ETC

Tegmark Wisell: Allvarligt läge i intensivvården

Senaste nytt om coronaläget i Sverige och världen.

I världen noteras nu sammanlagt 128 miljoner fall, inom EU noteras 26 miljoner fall och i Sverige noteras sammanlagt 834 993 fall.

Medelvärdet per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna i Sverige är 740, men enligt Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, är den siffran antagligen i underkant.

– Vi ser på nationell nivå ett ökat inrapporterat antal fall per vecka, säger Karin Tegmark.

Ökningen ses i alla ålderskategorier, utom de allra äldsta.

Antalet nyinläggningar på IVA-avdelningar ökar också.

– Det är allvarligt på intensivvården.

På dagens pressträff medverkar Karin Tegmark Wisell från FHM, Tomas Lindén från Socialstyrelsen och Mikael Tofvesson från MSB.