Nyheter.

2017-02-23 14:24
Johan Ehrenberg, grundare av ETC.
Johan Ehrenberg, grundare av ETC.

”Mycket tveksam till nya presstödet”

ETC Förlag har som en av tillfrågade medieaktörer svarat på regeringens remiss om ett nytt presstöd. Bakgrunden är en ny medieutredning som föreslår en omgörning av presstödet med nya kriterier och nya stöd.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

– Det vi reagerat på är dels utredningen som sådan där utredaren aldrig velat tala med de som skapar nya tidningar och använder presstödet för det det är till för, ökad mångfald och ökad demokrati, säger Johan Ehrenberg på ETC Förlag. 

– Den verklighet och de problem man diskuterar utgår istället helt från de mediekoncerner som jagat maximal vinst och därmed skapat stora problem för sina tidningar genom missriktade digitala satsningar och kraftiga nedskärningar av antalet journalister.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Johan Ehrenberg fortsätter:

– Sedan är vi mycket tveksamma till det nya stödsystem utredningen föreslår. Det innebär för det första att tidningar inte ska få stöd utifrån sina upplagor utan utifrån sina ”rörelsekostnader”. Det här är manipulerbart, det räcker till exempel med att fördubbla chefernas löner så har man höjt sina rörelsekostnader.

Presstödet är tänkt att stimulera mediemångfald. Hur skulle förslaget fungera?

– Man inför en direkt broms för nya tidningar eller digitala satsningar genom att det fulla stödet till en ny tidning ska dröja i upp till tre år. Det klarar inte en liten ny lokaltidning, bara en mediekoncern.

– Man har också tagit bort mätbara kriterier som tjänstemän kan kontrollera och ersatt det med ett ”medieråd” av ”erfarna mediemänniskor” som ska avgöra vilka nivåer och vilken tidning som ska ges stöd. I en så liten bransch som media är är det att be om korruption. Det gäller att vara ärlig här. Jag själv skulle ha mycket svårt att sitta i ett sådant råd och objektivt avgöra till exempel Bonniers behov av stöd.

Men behöver inte presstödet göras om?

– Jo, och det är fullt möjligt utan att slå sönder det nuvarande. Vi på ETC Förlag föreslår bland annat att alla tidningar och digitala plattformar med betalande prenumeranter ska få stöd. Även en aktör som Dagens Nyheter. Däremot ska givetvis stödet minska i takt med upplagan.

ETC Förlag är remissinstans i frågan. Utgår svaret från egna behov?

– Javisst utgår vi ifrån våra erfarenheter och ser att man kan använda dagens presstöd för att få igång nya tidningar. Men räknar vi på helhetsförslaget från utredaren är det inte någon jätteförändring för oss, det är inte vi som bromsas. Utredningens förslag gör det däremot svårt för andra röster att få börja växa.

Läs hela svaret

Du hittar remissvaret här.

• Det slår bland annat fast: ”Presstödet som det ser ut idag kan givetvis förbättras och göras mer inriktat på att just skapa fler medier och fler mötesplatser mellan medborgare. Men utredningens förslag löser inte problemen och skapar ett osäkert system som inte är så neutralt som ett stödsystem bör vara.”