Ledare. Jenny Bengtsson.

2017-09-23 03:00

Nazister ska inte få organisera sig – det borde vara självklart

Antigen förbud eller också fortsätter nazisterna att utveckla sin verksamhet, som om de vore vilken förening eller organisation som helst.

Jag är en av de ”tyckare” som har förespråkat förbud mot rasistisk organisering under en längre tid. Den linjen är förhållandevis kontroversiell och det tycker jag är märkligt. Knappast någon som driver linjen om förbud mot rasistisk organisering gör det för att man ser på förbud genom lag som någon typ av quick-fix.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Det är givetvis inte så att all rasism på något magiskt sätt skulle försvinna om det blev olagligt att organisera sig inom den. Men det är heller inte bara för det man stiftar lagar. Lagar stiftas också som ett samhälles sätt att visa vad som anses vara okej och inte okej. Vi har lagar mot att mörda andra människor, våldta andra människor, göra inbrott, stjäla, planera att göra brottsliga handlingar och en hur lång rad olika saker som helst.

Idag är det dock, med ovanstående logik, helt okej för nazister att organisera sig. Det ger dem, ta Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) som exempel, frihet att driva stora bolagsliknande organisationer. NMR har idag en organisation som omsätter över en och en halv miljon kronor årligen. Man säljer profilmaterial och böcker i stor skala och kan ta in medlemsavgifter och stödpengar som möjliggör aktiviteter och vidare organisering runt om i landet. Organisationen kan, bara genom att tillåtas vara en organisation, finansiera en verksamhet som går ut på att sprida den nazistiska agendan över landet.

Nästa helg ska nazisterna demonstrera i Göteborg, med tillstånd. De ska gå förbi jom kippur-firande judar och de ska gå förbi stadens befolkning som liksom bara förväntas finna sig i att nazister har rätt att vara där precis lika mycket som alla andra har. För många har det varit oklart tidigare om det nazisterna ger uttryck för, när de marscherar i led med sin organisationssymbol, sköldar och uniformer, ska anses vara hets mot folkgrupp eller inte. Denna oklarhet undanröjdes dock avsevärt i helgen när NMR gjorde en testdemonstration, i full mundering, rakt igenom centrala Göteborg och polisen valde att gå bredvid och inte ingripa. De störde nämligen inte ordningen, och alla har rätt att demonstrera.

Rätten att förenas, och ta till uttryck som till exempel manifestationer och demonstrationer, är en av de saker Sverige är värt att älskas för. Den rätten ska tveklöst finnas, men det måste gå att föra resonemang kring vilka som ska få använda den utan att moralpanik bryter ut. Liberala röster men också stora delar av vänstern hävdar här att rätten inte ska inskränkas under några omständigheter. ”För om vi inskränker den rätten för nazister, vilka kommer sedan då?” brukar det låta. Och det ligger alltid nära till hands att nämna kommunisterna som nästa steg i förbudsskalan.

Den tanken är banal. Kommunismen kan man tycka vad man vill om men den är inte en rasistisk rörelse.

Det är knappast varken kommunister eller liberaler, socialdemokrater eller ens moderater som FN syftar på i den konvention mot alla typer av rasdiskriminering som Sverige skrivit under, ratificerat och lovat att göra till lag. Det senare har dock aldrig gjorts och idag står vi och stampar med en tandlös lag om hets mot folkgrupp som enda vapen mot nazisterna. Och det räcker lika mycket som att vi kastar kottar på dem medan de rensar bland oss med knivar.

Stefan Löfven har kallat de andra partierna i riksdagen (inte Sverigedemokraterna, vilket är helt förståeligt) till möte om hur situationen med den ökande nazistaktiviteten i Sverige ska lösas. Man har lovat att diskutera brett och utesluter inte att eventuell lagstiftning kommer upp på bordet.

Ett förslag är att då, äntligen, enas om att lagstifta om den fjärde artikeln i ovan nämnda FN-konvention. Den lyder ”… olagligförklara och förbjuda organisationer och organiserad annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering samt, förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling, straffbar enligt lag”.

Det är de två valen vi har. Antigen förbud eller också fortsätter nazisterna att utveckla sin verksamhet, som om de vore vilken förening eller organisation som helst: den lokala fotbollsklubben, det socialdemokratiska partiet, fackföreningen, kulturföreningen och… nazisterna.

Åtminstone jag ser ett fel här. Nazister ska inte få organisera sig. Det borde väl ändå vara självklart.