Ledare. Göran Greider.

2017-04-19 03:00

Inte klokt att nazisterna ska få demonstrera på 1 maj

Nordiska motståndsrörelsen tar förstås avstånd från alla beskyllningar om att ägna sig åt terrorism. Men sanningen är att dess medlemskadrer är fyllda av individer som är redo att begå vad som enligt lagen är terrorbrott. 

På 1 maj i år står jag som vanligt i folkparken i Gagnef kyrkby under danspaviljongens tak och håller tal. Det brukar komma 300–400 demonstranter för att lyssna på mig och andra talare och musiker som uppträder.

Österdalälven flyter stilla förbi några hundra meter bort för att någon kilometer längre ner förena sig med Västerdalälven – där en mäktig vy öppnar sig.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det låter nästan idylliskt, men i år kommer jag, liksom förra året, att inleda med att tala om nazister. Nordiska motståndsrörelsen demonstrerade på 1 maj i Borlänge förra året. Polispådraget var massivt, liksom motdemonstrationerna.

I år kommer samma naziströrelse att tåga genom Falun – kanske börjar de tåga ungefär vid den tid då jag själv håller tal i Gagnef kyrkby fyra mil bort. Efter mitt tal kastar jag mig iväg till Falun, liksom förra året till Borlänge: Det är en medborgerlig plikt att delta i demonstrationerna mot nazisterna.

När det stod klart att Nordiska motståndsrörelsen även i år fick polisens tillstånd att demonstrera på 1 maj i Dalarna skrev jag omedelbart en ilsken artikel där jag menade att denna naziströrelse inte borde fått det tillståndet. Mötesfriheten är grundlagsfäst och det ska verkligen mycket till för att polisen ska kunna neka tillstånd att demonstrera.

I Sverige har människor rätt att hålla sig med vilka ideologier de vill och det är i grunden en bra ordning. Risken är annars att börjar man förbjuda högerextrema demonstrationer kommer snart nog vänsterextrema demonstrationer att förbjudas och med tiden är de bara några kravmärkta mittenpartier som får visa sig på gatorna. Så frågan är inte lätt.

Men polisen har rätt att neka tillstånd om den allmänna ordningen riskerar att störas på ett sätt som inte går att hantera. Givetvis går det att trygga ordningen om tillräckligt många poliser kallas in. Men det kostar skjortan. Det är dyrt att stå upp för grundlagen. I år ska polisstyrkan uppgå till ett par hundra poliser.

Jag menar att även om det är svårt för polisen att rakt av säga nej till nazistdemon så kunde man i vart fall ha gett dem en plats på 1 maj långt från Faluns centrum och de andra demonstrationer som äger rum.

Nordiska motståndsrörelsen har inte bara en vedervärdig ideologi, som är öppet nazistisk, antisemitisk och islamofob. Det är en rörelse som just nu verkar suga upp alla tänkbara galna våldsverkare i sina led, särskilt efter att Svenskarnas parti lagt ner och de mest fanatiska rasisterna som hoppats på Sverigedemokraterna är besvikna på partiets strävan att bli parlamentariskt rumsrena.

En lång rad våldsdåd kan kopplas till individer som har med denna högerextrema rörelse att göra. Ofta handlar det om våldsdåd som riktar sig mot enskilda individer med annan hudfärg eller sexualitet. Jag har länge hävdat att rörelser av den här typen inte utgör något hot mot själva den demokratiska samhällsordningen eftersom de är så få och så avskydda av vanligt folk – men att den är farlig för enskilda individer.

Men just nu utreds tre sprängdåd mot en syndikalistisk lokal i Göteborg och mot två flyktingboenden. Förövarna har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen. Det är Säpo som utreder attentaten och kanske kommer brotten att klassas som terrorbrott – alltså brott riktade mot hela det demokratiska samhället och inte ”enbart” mot enskilda individer. Det betyder att de där högerextrema sprängdåden kan klassas som samma slags terrorbrott som det som begicks på Drottninggatan i Stockholm för några veckor sedan.

Då har vi alltså eventuellt en situation där tre terrorförövare har kopplingar till den organisation som på 1 maj ska tåga till Stortorget i Falun i Dalarna.

Definitionen av terrorbrott har i svensk lag hämtats från EU:s ramlagar mot terrorism och den säger att terrorism är ”en gärning som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om denna syftade till att: 1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp, 2. tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller 3. destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation”. (Från Säpos hemsida.)

Att spränga ett flyktingboende är ett våldsbrott som inte enbart riktar sig mot flyktingarna på plats, vilket är illa nog, utan ett våldsbrott som med all sannolikhet också har det vidare syftet att ”injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp” och att ”tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd”.

Nordiska motståndsrörelsen tar förstås avstånd från alla beskyllningar om att ägna sig åt terrorism. Men sanningen är att dess medlemskadrer är fyllda av individer som är redo att begå vad som enligt lagen är terrorbrott.

Det känns inte klokt att de fått tillstånd att tåga genom Falun på 1 maj.

Göran Greider
Göran Greider 

Är chefredaktör för socialdemokratiska Dalademokraten. Skriver ledare i Dagens ETC varje onsdag.