Ledare. Tomas Kåberger.

2018-12-17 03:00
Puffetikett
Dagens ETC

De som vågar satsa vinner i längden

Många stora energi­företag kommer att slås ut när deras fossila energitillgångar och kraftverk blir värdelösa.

Det blir inga bindande globala överenskommelser om minskade utsläpp. Internationella förhandlingar bevakas noga av nationer som aldrig kommer att acceptera begränsningar. Katowice-konferensens hemsida visar att stora kolföretag är sponsorer. De ser inte konferensen som ett hot.

För att undvika risken för ohanterligt snabba klimatförändringar behövs en strategi som några ambitiösa länder och företag kan genomföra, och som sedan är både långtgående och ekonomiskt stabil.

Det finns en sådan strategi som bygger på en blandning av svenska, tyska, amerikanska, och kinesiska idéer.

Genom att investera i industriell utveckling av elproduktion från förnybara energikällor kan dessa bli billigare än elproduktion med fossila bränslen. Sedan kan de också bli billigare än fossila bränslen så att förnybar el kan ersätta fossila bränslen i transportsektorn, för industriella processer och delvis för uppvärmning. Tillsammans med vattenkraft, geotermisk energi och användning och bioenergi i avfall och biprodukter från jord- och skogsbruk kan alla fossila bränslen ersättas.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Bakom denna strategi finns idéer från svenska professorn Clas-Otto Wene. Han visade år 2000 hur industriell erfarenhet sänker kostnader för förnybar el, och hur detta kan vara grunden för energipolitik. Idén användes i den tyska energipolitiken och av amerikanske SunShot-initiativet som lanserades för att får ner kostnaderna för solel. Därefter också i den kinesiska strategi som nu drivs av organisationen GEIDCO i Beijing. Ordförande är förre chefen för Kinas största elbolag SGCC och vice ordförande den tidigare amerikanske energiministern och nobelpristagaren Steven Chu.

Strategin kommer att förverkligas. Men utan mer stöd och uppmärksamhet kommer det att gå för långsamt för att undvika risken för dramatiska klimatförändringar. Ändå har SunShot-initiativets mål för 2020 nåtts redan 2017. Sol- och vindel är redan betydligt billigare än all annan ny elproduktion i huvuddelen av världen. Enligt Lazards årliga kostnadsstudie, har sol och vind börjat konkurrera ut redan byggda kol- och kärnkraftverk i USA. Ännu viktigare, förnybar el har blivit billigare än olja och flytande naturgas per energienhet i stora delar av världen.

Dessa förhållanden bekräftas av att det har stängts mellan 10–15 GW kolkraftverk i USA under 2018. I Kina har man inte börjat bygga någon kärnreaktor sedan december 2016 medan sol och vindel byggs ut snabbare än någon annanstans i världen. I Sverige har investeringarna i vindkraft de senaste två åren varit större än någonsin tidigare.

Gamla professorer och kärnkraftsingenjörer – sådana som inte ser hela strategin – brukar självsäkert hävda att sol- och vindel inte kan byggas ut därför att de konkurrerar ut sig själva genom att skapa överproduktion i elsystemet.

Det är riktigt att det är svårt att få lönsamhet i mycket sol- och vindel om man bara ser det som ett sätt att ersätta kolkraftverk. Men om man börjar använda el för att ladda batterier när elen är billig under dygnet, eller använder längre perioder av god tillgång på sol- och vindel för att producera värme, vätgas eller flytande bränslen, så går det att bygga ut kapaciteten sol- och vindel långt bortom den traditionella elefterfrågan och samtidigt alltid möta den omedelbara efterfrågan på el.

Därmed kan det vara mer lönsamt att ersätta alla fossila bränslen än att göra det enbart i elsektorn.

I Sverige ser vi denna strategi bakom Hybrit-projektet, vars mål är att producera vätgas från förnybar el för att ersätta kol i stålindustrins reduktionsprocesser. Vi ser strategin i ett projekt för att producera vätgas från el till biodrivmedel hos Preem. Mest av allt ser vi nu hur el tar över från fossila drivmedel
i bilar.

Det är viktigt att det också har skett stora kostnadssänkningar inom batteritillverkning, informationsteknik för att styra elkonsumtion i tiden, liksom för högspänd elöverföring med små förluster.

Batterier är inte bara för fordon, de gör det också möjligt att lokalt försörja hushåll med solel utan elnät i stora delar av världen. Batterier kan också på ett billigt sätt se till att elnäten är stabila.

Medan dyra eldistributionsnät kan konkurreras ut av batterier, kan billigare elöverföring se till att stora städer och energiintensiva industrier kan försörjas med förnybar el även om elen inte kan produceras lokalt.

Det finns inga tekniska eller ekonomiska hinder för att undanröja hotet om snabba klimatförändringar. Men andra hinder finns: Många stora energiföretag kommer att slås ut när deras fossila energitillgångar och kraftverk blir värdelösa. Dessa företag kommer att mobilisera regeringar och reaktionära människor som inte vill se nya tekniska lösningar. Antingen därför att de är fästa vid den gamla centraliserade energitekniken, eller för att de vill att samhället skall kollapsa.

Men det är många fler som kan och vill hjälpas åt att lösa både sina egna och världens problem genom att bygga sol och vindelverk. De människor som satsar på lösningar kommer att vinna i längden.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Tomas Kåberger
Tomas Kåberger 

Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Han var tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten. Ledarskribent i Dagens ETC.