Kultur & Nöje.

2015-01-14 19:59
Rebecca Vinthagen och Foujan Rouzbeh är två av de som har varit inblandade i den kommande antologin Utvägar. Syftet med boken är att skapa debatt och i förlängningen att åstadkomma en genomgripande samhällsomvandling. Bild: Elisabeth Ohlson Wallin, Privat
Rebecca Vinthagen och Foujan Rouzbeh är två av de som har varit inblandade i den kommande antologin Utvägar. Syftet med boken är att skapa debatt och i förlängningen att åstadkomma en genomgripande samhällsomvandling.

Kraftsamling för ett jämställt samhälle

I boken Utvägar: Feministiska allianser för en solidarisk framtid samlas röster från dagens mångskiftande feministiska rörelse. Temat: En ny samhällsordning.
   – Det är dags att bilda allianser och gå från ord till handling, säger redaktören Rebecca Vinthagen.

Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att feminismen har vind i seglen just nu. Fi:s lyft i valen, partiernas på pappret närmast enstämmiga uppslutning kring jämställdhet (SD undantaget), genusperspektiv inom vetenskaperna på universiteten och alltfler unga män som bekänner sig till rörelsen är några av de tongivande trenderna.

– Det är lätt att tro att vi har kommit längre än vi i själva verket har. Även om de feministiska teorierna är utvecklade återstår det fortfarande mycket att göra när det gäller att omsätta dem i praktisk handling. Det finns också starka rasistiska och homofoba motkrafter som strider om tolkningsföreträdet idag, säger Rebecca Vinthagen, stats- och genusvetare samt initiativtagare till Settings – ett nätverk som med olika medel försöker översätta feministiska teorier till konkret praktik.

”Gäller att hitta allianser”

Den kommande antologin Utvägar: Feministiska allianser för en solidarisk framtid är en del i det arbetet, sprungen ur rörelsens kraftsamling under det gångna året med bland annat nordisk kvinnorättskonferens och Feministisk Festival i Malmö i somras. En rad framträdande personer ger i boken sin syn på en möjlig framtid med feministiska och solidariska förtecken.

– Jag tycker att boken är en fin spegel av dagens breda, spretiga och starka feministiska rörelse. Teoribildningen och aktivismen sträcker sig långt utanför traditionellt feministiska ämnesområden. Nu gäller det att hitta allianser mellan de olika perspektiven, säger Rebecca Vinthagen.

Syftet med boken är att skapa debatt och i förlängningen att åstadkomma en genomgripande samhällsomvandling.

Murar byggs och kan rivas

Aftonbladetkolumnisten Katrine Kielos och aktivisten Foujan Rouzbeh är två av skribenterna som medverkar i boken. Katrine Kielos intervjuas om nyliberalismen – hur synen på människan som blott och bart ekonomisk begränsar hennes möjligheter och påverkar hur hon tänker och agerar – medan Rouzbeh ger sin syn på ett gränslöst Europa.

– I takt med att de högerextrema krafterna brer ut sig, framstår det kapitalistiska styrelsesättet med gränser och nationstillhörigheter alltmer som ett förlegat sätt att förhålla oss till varandra, säger Foujan Rouzbeh som bland annat ligger bakom bloggen flyktingar.se.

Med gränser och byggandet av nya murar har världen och EU skjutit sig i foten, menar hon.

– Det kan betrakas som en naiv världsåskådning, men murar byggs av människor och kan därmed rivas av människor, säger hon.

Nyliberalt tankesätt ett hinder

Även feministisk miljöpolitik, militarism, säkerhetspolitik, våld och sexualitet är ämnen som avhandlas i boken. Gemensamt är en strävan efter ett jämställt och solidariskt samhälle.

– Det största hindret idag är det nyliberala tankesättet som för ner varje problem på individnivå och gör det svårt att se de strukturella orsakerna. På det sättet trollas det övergripande ansvaret för problemen bort, säger Vinthagen.

Hon menar att det finns andra sätt att organisera samhället på än det nyliberala. Boken innehåller både exempel på konkreta tillvägagångssätt och teoretiska texter.

– Mycket av den feministiska teorin omsätts förstås redan i praktiken – massor av feministiska aktivister sliter hårt på daglig basis – men med tanke på det samhällsklimat vi lever i så behövs det mycket mer och nya visioner om ett framtida jämställt och solidariskt samhälle, säger Rebecca Vinthagen.

Utvägar: Feministiska allianser för en solidarisk framtid

• Boken utkommer i mitten av februari på Ordfront förlag och innehåller en blandning av intervjuer och skrivna texter. Medverkar gör bland annat Cynthia Enloe, Tiina Rosenberg, Foujan Rouzbeh, Catherine MacKinnon, Amina Wadud, Paulina de los Reyes, Maud Eduards, Fakra Salimi och Katrine Kielos.

• Redaktörer är Rebecca Vinthagen och Edda Manga och avsändaren är Feministiskt Perspektiv och Settings.