Krönika. .

2021-02-19 19:18
Puffetikett
ETC Nyhetsmagasin

Gör andras smärta till din

Wägners ord påminner mig om andra rörelser jag rapporterat om genom åren. Många har idag tappat fart eller ebbat ut.

”Kraften att hålla ut, den kommer, när man börjar känna sig solidarisk med sitt kön, så att dess smärta blir ens egen smärta, dess förnedring ens egen förnedring.”

Så skrev Elin Wägner i sin roman ”Pennskaftet” från 1910. Ett decennium senare lyckades den kvinnorörelse hon var del av att uppnå rösträtt för kvinnor i Sverige. Rörelsen hade uthållighet, den lyckades mobilisera kvinnor att vara ”solidariska med sitt kön” och den byggde allianser, även med det andra könet.

Wägners ord påminner mig om andra rörelser jag rapporterat om genom åren. Många har idag tappat fart eller ebbat ut.

Men en del lyckades med mer än de kunde föreställa sig. 2012 startade några läkare och lärare det som skulle komma att kallas Sudanese Professionals Association. Genom allians­byggande och uthållighet blev det illegala ”fackförbundet” den avgörande motorn i revolutionen som sju år senare störtade diktatorn Omar al-Bashir och satte landet på en skakig kurs mot demokrati.

Ekonomihistorikern John Lapidus har gjort det till sitt kall att väcka folk i sjukvårdsfrågan inför det faktum att vårt privatiserade och splittrade vårdsystem bryter mot hälso- och sjukvårdslagen varje dag, över hela landet. För ETC skriver han denna vecka en guide för hur vi kan återuppbygga vårt raserade sjukvårdssystem så att det åter blir modernt, effektivt och – framför allt – jämlikt.

Först och främst måste vinstintressena ut, menar han. Sedan kan vi gå vidare med detaljer som att förstatliga läkemedelsindustrin. Låter det osannolikt? Ja. (Fast kanske inte svårare än att avsätta en diktator som haft makten i 30 år.) För att ändå nå dit, menar Lapidus, måste dagens tankevärld rivas upp, med hjälp av en uthållig folkrörelse.

Och hur ska vi hitta kraften att hålla ut, så att vi kan skapa allianser utan att vattna ur? Kanske genom att vi börjar känna oss solidariska med vår mänsklighet, så att andras smärta blir vår egen smärta, och deras förnedring vår förnedring. En start kan vara att ta del av Inga-Lisa Sangregorios debattinlägg i veckans tidning om hur det gick till när den svenska sjukvården gjorde att hon och hennes 90-åriga man tappade lusten att leva.

PRENUMERERA PÅ ETC NYHETSMAGASIN

Den här artikeln kommer från ETC nyhetsmagasin
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.