Vatten.

2015-11-09 15:00
Bild: Rajesh Kumar Singh/AP

Vattenfrågan är bortglömd

För de över 650 miljoner fattiga människor som tvingas leva med brist på rent vatten riskerar problemen att förvärras i takt med klimatförändringarna. Trots det är frågan om vattenproblem inte särskilt uppmärksammad inför det stora klimatmötet i Paris i december.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Läs också: Hon vill få oss att vattenbanta

USA:s utrikesminister John Kerry påpekade nyligen att världen upplevt ett ”rekordstort” antal extrema väderfenomen på senare tid. Han framhöll samtidigt att hela öars existens är hotade i södra Stilla havet, på grund av de stigande havsnivåerna.

I sydöstra Brasilien är befolkningen utsatt för den värsta torka som drabbat regionen på 80 år. I Kalifornien är torkan den svåraste på ett århundrade, Malawi har drabbats av rekordstora översvämningar och hela arktiska byar är hotade.

Borde prioriteras högre

Inför FN:s stora klimatmöte i Paris har koldioxidutsläppen varit den fråga som diskuterats mest. Louise Whiting vid den internationella biståndsorganisationen Wateraid anser dock att frågan om vatten borde stå högre på dagordningen eftersom den påverkar så många av världens fattiga. Klimatförändringarnas effekter handlar ofta om översvämningar och stigande havsnivåer, eller brist på vatten i form av torkor eller en opålitlig nederbörd. Ett annat problem för många människor är vattnets kvalité.

Inför mötet i Paris, som kommer att inledas den 30 november, arbetar Wateraid för att det internationella samfundet ska prioritera frågan om säkrade vattentillgångar i diskussionerna om hur fattiga länder ska kunna anpassa sig till kommande klimatförändringar.

– Vi måste också försäkra oss om att pengar går från de länder som skapat problemen till de länder som har sämst förmåga att hantera problemen, säger Louise Whiting.

Förbättrar hälsan

Hon tillägger att tillgång på rent vatten och fungerande avlopp förbättrar människors hälsa, möjlighet till utbildning och förmåga att skapa en ekonomisk stabilitet – vilket i sig ökar förmågan att anpassa sig till klimatförändringarna.

År 2010 slog FN:s generalförsamling fast att rätten till rent vatten och goda sanitära förhållanden är mänskliga rättigheter. Dessa frågor är dessutom centrala i de 17 nya hållbara utvecklingsmål som världens ledare nyligen kom överens om. FN:s målsättning är att alla på jorden år 2030 ska ha tillgång till rent dricksvatten.

– I samband med mötet i Paris måste världsledarna förbinda sig att stå för det tekniska och ekonomiska stöd som världens fattiga länder kommer att ha behov av för att kunna möta klimatförändringarna, säger Louise Whiting.

Thalif  Deen/IPS

2,36 miljarder människor har inte tillgång till någon toalett. Det motsvarar mer än en tredjedel av världens befolkning.

2,6 miljarder människor har sedan år 1990 fått en förbättrad tillgång till rent dricksvatten. Men fortfarande är bristen mycket stor bland 663 miljoner människor på jorden. Det är nästan var tionde av jordens människor.

3 liter vätska behöver en person få i sig varje dag.

500 000. Så många barn, drygt, dör varje år av diarré som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det innebär mer än 1 400 barn varje dag.

5 miljoner människor dör varje år på grund av förorenat dricksvatten, enligt WHO (Världshälsoorganisationen).

40. Upp till så många dagar kan en människa överleva utan mat, men inte längre än 4 dagar utan vatten.

Tema

Klimatmötet i Paris

Artiklar