Klimat.

2018-04-25 16:44
Bild: Swedegas

Stark kritik mot terminal för flytande fossilgas

Liberalerna i Göteborg vill att staden ska lämna all inblandning i terminalen för flytande gas som byggs i Skarvikshamnen. Även miljörörelsen riktar skarp kritik mot satsningen. I dag ska ärendet tas upp i Kommunstyrelsen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Liberalerna Axel Darvik och Ann Catrine Fogelgren lade i mitten av februari fram ett förslag i Miljö- och klimatnämnden att Göteborgs stad omedelbart ska ”avsluta sitt engagemang i införandet av en LNG-terminal i Göteborg”. De anser att det inte kommer att gynna omställningen till en fossilfri stad, utan att det istället låser fast staden i en infrastruktur för fossilgas.

– LNG-terminalen är ett sätt att permanenta systemet. En del har pratat om att man ska ställa om till biogas, men för mig blir det bara dimridåer och gröntvättning. Man låser fast sig i fossil gas under en lång tid fram­över och det är helt i strid mot Parisavtalet och ambitionen att ställa om, säger Axel Darvik (L).

LNG står för Liquefied natural gas och översätts ofta till flytande naturgas. Det är en fossil gas som finns lagrad i marken, varifrån den utvinns och omvandlas till flytande form. Anläggningen som byggs i Göteborg är tänkt att  ta emot, förvara och distribuera flytande gas som sedan ska användas som bland annat bränsle inom sjöfarten. Det är företaget Swedegas som bygger terminalen, men Göteborgs stad upplåter marken och ansvarar för hamnverksamheten.

MP röstade inte

Liberalernas yrkande om att staden ska dra sig ur projektet kom två veckor efter att det symboliska första spadtaget togs i Skarvikshamnen och fyra år efter att företaget Swedegas fått tillstånd för verksamheten enligt Miljöbalken. Men hittills har Miljö- och klimatnämndens röda politiker inte ansett att det finns tillräckligt starka skäl för att gå med på Liberalernas förslag och dra sig ur projektet. Miljöpartiet hade enbart en ersättare på plats när beslutet skulle fattas i nämnden, och röstade därmed inte, och Moderaterna röstade med sina allianskollegor.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet konstaterade att det ”finns klara vinster men också risker med investeringen”.

– Det vi landade i är att vi ser det här som en möjlighet till ett teknikskifte som kan ge oss fördelar att ställa om. Men vi var noga med att påpeka behovet av incitament som styr mycket mot en omställning, säger Rikard Ledin (S), ledamot i Miljö- och klimatnämnden.

Han menar att incitamenten ska se till så att staden inte låser fast sig i ett fossilberoende, utan fortsätter utvecklingen mot ett byte till biogas.

– Vår oro är att om vi inte tar det här steget så tar vi inget kliv mot att kunna förändra hur flottorna drivs. Men vi tror inte att det kommer att lösa allt, säger han.

Det som Liberalerna främst sätter sig emot är inte att terminalen ska fungera som en tankstation för sjöfarten, utan att Swedegas vill koppla upp den på det svenska stamnätet. Axel Darvik tror att det kan få betydande konsekvenser för Göteborgs utsläpp. Han anser att kommunen har en stor möjlighet att påverka händelseförloppet, trots att planerna är långt gångna, genom att säga att den potentiella kunden Göteborg energi inte kommer att köpa någon gas från terminalen.

– Vi kan tydligt deklarera att vi inte kommer att köpa fossilgas eller kraftigt reducera inköpen. Då skickar man en kraftig signal till Swedegas att den stora kunden inte är intresserad, säger han.

Flera terminaler planeras

Idag ska Liberalernas motion tas upp igen, och den här gången i Kommunstyrelsen där ärendet tidigare bordlagts två gånger. Men terminalbygget väcker reak­tioner även på nationell nivå. Tidigare i år ställde riksdagsledamoten Jens Holm (V)  en skriftlig fråga till Ibrahim Baylan (S), samordnings- och energiminister, om hur han kommer att ställa sig till Swedegas så kallade koncessionsansökan när den hamnar i regeringens händer. Ansökan – som just nu behandlas av Energimarknadsinspektionen – ska ge gasföretaget tillstånd enligt Naturgaslagen, som innehåller bestämmelser kring ledningar och lagring av både fossil- och biogas.

Jens Holm (V) lyfte i sin fråga till energiministern att flera terminaler är planerade i Sverige samt att det finns planer på att koppla upp dem till gasnätet. ”Om detta skulle ske så skulle det inte längre handla om att förse sjöfarten med LNG, utan risken för en storskalig spridning av fossilgas på svenska nätet skulle vara uppenbar”, skrev han och fortsatte: ”Den rimliga ståndpunkten för en regering med höga klimatambitioner vore att åtminstone inte tillåta en anslutning till det svenska gasnätet.”

Ibrahim Baylan svarade att Swedegas ansökan om terminalen i Göteborg inte ännu lämnats över till regeringen och hans inställning till att avslå den är oklar. Han påpekade också att regeringen ”arbetar aktivt för att Sverige i framtiden ska uppnå visionen om världens första fossilfria välfärdsland” och att man bland annat ”har en ambitiös målsättning om att fordonsflottan på sikt ska bli fossilfri”.

Jens Holm säger till Dagens ETC att han är förvånad över att energiministern i en regering med anspråk på att bli ”världens första fossilfria välfärdsland” inte tydligt sätter stopp för spridning av fossilgas på det svenska nätet.

–  För det kan väl inte vara så att regeringen den ena dagen vill stoppa det fossila för att nästa dag släppa in fossilgas bakvägen?

Samtidigt har han förståelse för viljan att ersätta olja med LNG.

– Det är i det korta perspektivet trots allt ett steg framåt för sjöfarten fram till dess att mer hållbara alternativ har utvecklats. Men vi borde med gemensamma krafter motsätta oss att fossilgasen sprids storskaligt till andra sektorer. Där vore det välkommet med stöd från de andra partierna i riksdagen. Det har vi dessvärre inte fått, säger Jens Holm.

”Bygger in sig i ett beroende”

Miljörörelsen har under en längre tid riktat stark kritik mot terminalbygget i Skarvikshamnen, och de som hörts mest i frågan är kampanjgruppen Fossilgasfällan.

– Om de driver igenom projektet kliver de in det som vi kallar fossilgasfällan och bygger in sig i den gamla infrastrukturen. Då bygger man också in sig i ett beroende av fossil energi, säger Jennie Nyberg, en av personerna bakom kampanjen.

– Politikerna hävdar att det är en miljöförbättring, men det finns inte så mycket som pekar på att fossilgas är mindre dåligt för klimatet än bunkeroljan som används idag, fortsätter hon.

Fossilgasfällan har utfört en rad aktioner i protest mot bygget. Bland annat har de, tillsammans med andra miljöorganisationer, deltagit i en kanotaktion i hamnen samt protesterat utanför Socialdemokraterna i Göteborgs kontor.

– Vår kampanj är mycket i solidaritet med människor i andra delar av världen. Det är inte så att vi som bor i Sverige kommer att drabbas hårdast om vi börjar med LNG här. Det är de som lever vid utvinningsplatser eller de som drabbas först av klimatförändringarna, säger Jennie Nyberg.

Även Mats Björsell, miljö­ekonom på Naturvårdsverket,
är kritisk till satsningen.

– Naturgas är ett fossilt bränsle som vi bör undvika stora investeringar i och som riskerar att låsa in oss i ett fossilberoende. Att man kan skicka biogas i ledningarna är inget bra argument eftersom potentialen för biogas är för liten. Det är ett bra bränsle, men det motiverar inte att man bygger upp distributionssystem för naturgas.

Myndigheten konstaterar att det finns en rad andra vägar mot fossilfrihet, eller åtminstone minskad bränsleåtgång och utsläpp för sjöfarten – exempelvis elektrifiering eller effektivisering med hjälp av nya skrovformer, vindtorn eller hastighetsreglering.

Terminalen i Skarvikshamnen

Anläggningen ska ta emot, förvara och distribuera LNG. Det är företaget Swedegas som står bakom terminalen, men Göteborgs stad upplåter marken och ansvarar, genom Göteborgs hamn AB, för hamnverksamheten. Utöver hanteringen på plats och bunkring, det vill säga tankning av fartyg, vill Swedegas skicka gasen vidare ut i Sverige med tåg eller lastbil. Det finns också planer på att ansluta terminalen till det svenska stamnätet för gas. Swedegas har fått tillstånd enligt Miljöbalken, men väntar fortfarande på tillstånd enligt naturgaslagen från Energimarknadsinspektionen och regeringen.

LNG

LNG står för Liquefied natural gas och översätts till flytande naturgas, det vill säga fossil gas som finns lagrat i marken, utvinns och omvandlas till flytande form. Den har bildats under många miljoner år, precis som olja, genom nedbrytning av organiskt material. LNG består av en blandning av olika gaser, exempelvis metan, och tillför växthusgaser till atmosfären när den förbränns.

Många, inte minst representanter för miljörörelsen, anser  att begreppet naturgas är missvisande och föredrar därför ordet fossilgas.