Klimat.

2017-09-01 12:30
Den höga andelen självmord bland de indiska jordbrukarna kopplas till de stigande temperaturerna i landet.  Bild: Mahesh Kumar A/AP
Den höga andelen självmord bland de indiska jordbrukarna kopplas till de stigande temperaturerna i landet. 

Självmord bland jordbrukare kopplas till klimatförändringar

I en ny rapport pekas klimatförändringarna ut som en av orsakerna bakom en epidemi av självmord bland Indiens småskaliga jordbrukare.

”Självmord är en hjärtskärande indikation på mänsklig nöd”, säger forskaren Tamma Carleton från Kaliforniens universitet.

 

Orsakerna till de lavinartat ökande andelen självmord bland de indiska jordbrukarna har varit föremål för flera utredningar som föreslagit ett antal olika förklaringsmodeller. Det har diskuterats om de bakomliggande orsakerna­ bottnar i ökade skulder, ­mental ohälsa, brist på sociala insatser, väderförhållanden eller mediernas rapportering av fenomenet. Nu visar en ny forskningsstudie att även klimatförändringarna kan vara en bidragande orsak.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Forskningsrapporten från Kaliforniens universitet visar att över 59 000 självmord i ­Indien sedan år 1980 går att tillskriva de stigande temperaturerna. I och med att de globala temperaturerna förväntas stiga ytterligare under vår närmsta framtid tror forskaren bakom studien att en anpassning till de nya förhållandena kan spela en nyckelroll i att ­understödja Indiens jordbrukare.

– Självmord är en hjärtskärande indikator på mänsklig nöd, och jag kände att om det här fenomenet är påverkat av klimatförändringarna så är det väsentligt att uppskatta dess effekter och bedöma dessa orsakssamband när vi tar fram en klimatpolicy för framtiden, säger Tamma Carleton, för­fattare till forskningsrapporten, till klimatsajten ­Climate Central.                     

Svåra omständigheter

Den höga andelen självmord bland de indiska jordbrukarna kopplas till deras levebröds känslighet inför väderomställningarna.

– Dessa jordbrukare står inför extremt stressande och svåra omständigheter. I denna riskabla miljö, där familjerna är väldigt fattiga, kan vilken ­ytterligare chock som helst leda till en extrem ekonomisk­ nöd, och vissa individer hanterar den nöden genom att begå självmord. Jag har funnit att klimatet, och temperaturen speciellt, orsakar förlust av grödor, vilket också ökar risken för självmord, säger Tamma Carleton.

Hon får medhåll från andra forskare samtidigt som vissa menar att bilden behöver ­nyanseras något.   

– Uppfattningen att klimatförändringarna kommer att öka antalet självframkallade skador i Indien är sannolikt korrekt. Klimatförändringarna kommer att påverka produktionen av grödor och kan därmed öka den ekonomiska ­nöden. Därför är det inte oväntat att självmorden ökar, speciellt i ett samhälle som Indien. Men situationen är betydligt mer komplex och beror inte enbart på klimatförändringarna, säger Andrew Paul Gutierrez, en pensionerad forskare som har studerat ­orsakerna till självmorden bland indiska jordbrukare utförligt.          

59 300 självmord sedan 1980

Forskningsstudien från Kaliforniens universitet i Berkley visar att det finns ett starkt samband mellan förhöjda temperaturer och suicid bland jordbrukare i Indien. Tamma Carletons studie visar att de höjda temperaturerna, som är en följd av klimatförändringarna, har ­orsakat omkring 59 300 självmord i Indien sedan 1980.