Klimat.

2017-12-18 11:10
Bild: Johan Nilsson / TT

Så mycket skadas miljön av din julresa

Juletider är restider. För en hel del svenskar bär resan av till en annan landsdel, men att resa långt och i synnerhet till länder utanför Europa blir allt vanligare. Mörkret, kylan och det låga priset på flygbiljetter gör att många har svårt att motstå en resa till varmare breddgrader.

Värt att tänka på är dock att det ena resesättet kan slå mer än närmare 300 gånger hårdare mot klimatet än det andra.

Förra året flög mer än tre miljoner människor från någon av Sveriges största flygplatser under december. Det var omkring 280 000 fler än året innan.

Antalet flygresor svenskarna gör ökar för varje år – en trend som inte tycks avta.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Allt visar på ett ökande tryck runt jul i synnerhet, och jag kan inte tänka mig att det blir något undantag i år, säger Josabeth Sahlénius, presskommunikatör på Swedavia, som driver tio av landets flygplatser.

Resor inom Europa är det vanligaste, men Swedavias statistik visar att passagerare som flyger till och från länder utanför Europa är den kategori som ökar mest.

Enligt transport- och miljöforskaren Jonas Åkerman orsakar en långflygning tur och retur till Thailand för ett sällskap på fyra personer ett utsläpp på ca tio ton växthusgaser, vilket innebär en närmare 300 gånger så stor klimatpåverkan som en tågresa till Åre.

Flygtrafiken ökar stadigt

Jonas Åkerman säger att den svenska biltrafiken och de svenska flygresorna påverkar miljön ungefär lika mycket. De båda transportslagen står, ur ett konsumtionsperspektiv, var och en för cirka tio procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Men till skillnad från biltrafikens utsläpp, som avtagit med tiden, ökar utsläppen från flygtrafiken stadigt.

– Det är ytterst viktigt att vi begränsar ökningstakten. I dagsläget ser vi en fördubbling av antalet resor var 15:e till 20:e år, och den nya tekniken för att minska utsläpp hinner inte med, säger han.

För att nå miljömålen skulle det krävas mer än en begränsning – troligen skulle vi på sikt behöva minska antalet flygresor till ungefär två tredjedelar av den nivå som vi ligger på idag.

Ansvaret för att skapa en förändring ligger enligt Åkerman till stor på politikerna, som måste samarbeta länderna emellan, och på företag som i högre grad skulle kunna dra ner på tjänsteresor och istället satsa på digitala konferenser.

– Miljömedvetenheten hos folk i allmänhet går upp, men spelar en underordnad roll i förhållande till ekonomiska faktorer, säger Åkerman.

Inte tillräckliga åtgärder

Från och med 1 april nästa år inför Sverige en nationell flygskatt. Det pågår även tester med alternativa bränslen, som exempelvis biobränsle, för att få ner miljöeffekterna. Effekterna av dessa två förslag anses dock av de flesta inte vara tillräckliga för att minska flygets klimatpåverkan. Men då de mest effektiva skatterna inte går att införa på grund av avsaknad på internationella överenskommelser får man ta till de verktyg man har, säger Åkerman.

– Klimatkrisen är akut, så det är bättre att använda oss av det vi har just nu för att sedan successivt byta till mer effektiva styrmedel när det blir möjligt.

När det gäller biltrafik syns vissa tecken på positiva trender. SJ har de senaste åren uppvisat en ökande biljettförsäljning kring jul samtidigt som myndigheten Trafikanalys observerar att biltrafiken under julhelgen går ner och är lägre än den vardagliga trafiken. Det är färre bilar är ute på vägarna, men sträckorna är å andra sidan något längre.

För en privatperson som funderar på vad man själv kan göra för att minska sitt klimatavtryck gäller egentligen samma regler året om, inte bara kring jul, säger Åkerman:

Om det är möjligt, välj tåget och bussen framför bilen och flyget.

Om man ändå vill ta bilen – ”bilpoola” hellre än åk ensam, och undvik onödig körning. Enligt Naturskyddsföreningen är varannan bilresa som görs i Sverige under fem kilometer lång – ett avstånd kort nog för att cykla.

Och om man ska flyga:

– Flyg hellre sällan och var borta längre än ofta och kort, säger Åkerman.

Stadig ökning av decemberresandet

Totala antalet passagerare till och från alla Swedavias flygplatser* i december 2012–2016.

* Äger och driver tio av landets flygplatser: Bromma, Landvetter, Kiruna, Luleå, Malmö, Ronneby, Arlanda, Umeå, Visby, Åre-Östersund.

December 2012: 2 256 233

December 2013: 2 472 366

December 2014: 2 617 150

December 2015: 2 720 978

December 2016: 3 000 251

Källa: Swedavia