Klimat.

2020-07-15 12:00
  • Bild: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Rikaste procenten släpper ut 22 gånger tillåten CO2-kvot

Endast fem procent av hushållen i EU lämnar ett ekologiskt fotavtryck som håller sig inom planetens gränser. Den rikaste procenten gör av med 22 gånger den hållbara kvoten. Och när det gäller flygande är det ett land nära dig som sticker ut i statistiken. På fel sätt.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den rikaste procenten i EU är det befolkningssegment i unionen som sätter allra störst ekologiskt fotavtryck. Jämfört med den kvot vi alla borde hålla oss till för att inte tänja på planetens resurser – 2,5 ton koldioxids­ekvivalenter per år och person – släpper de allra rikaste hushållen ut i genomsnitt 22 gånger mer: hela 55 ton koldioxid per person och år.

Det är forskarna Diana Ivanova och Richard Wood som granskat och jämfört hushålls­utsläppen inom EU, på såväl nationell som regional nivå och inom olika socioekonomiska grupper, och hittat enorma skillnader mellan grupperna avseende ekologisk hållbarhet.

– Det här visar hur stor klimatojämlik­heten är. Och framför allt att de som orsakar problemet också är de som lider minst av det, medan de som lider mest samtidigt har minst skuld i klimatfrågan, kommenterar Robert Höglund, kommunikationschef på den globala hjälporganisationen Oxfam.

Få lever hållbart

Även om de rika är värst i klassen är det inte många som inte får sin släng av sleven. Till exempel lämnar en så liten grupp som den rikaste tiondelen av befolkningen ett större ekologiskt fotavtryck än hela den fattigaste halvan tillsammans.

Bland hela EU:s befolkning är det bara 5 procent vars årliga fotavtryck håller sig under 2,5 ton koldioxid. Övriga 95 procent lever med andra ord en ekologiskt ohållbar livsstil och bidrar därmed till klimatkrisen.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

– Det här är siffror som inte brukar komma fram i statistiken. Det behövs med andra ord mål och åtgärder för att minska konsumtionsutsläppen, flygandet, den överdrivna konsumtionen. Vi i Sverige men också många andra organisationer arbetar ju för att man ska titta på konsumtionsutsläppen, eftersom vi också ansvarar för det som händer utomlands, säger Robert Höglund.

Nio långa flygresor

En post som utmärker dem med pengar är flygresor. Hos den rikaste procenten står utsläpp från flygande för 41 procent av deras ekologiska fotavtryck. Räknat i koldioxid släpper de i genomsnitt ut 22,6 ton per år, vilket motsvarar nästan nio Thailandsresor tur och retur, långt mer än nästa grupp, den rikaste tiondelen, vars utsläpp från flygande uppgår till 3 ton i genomsnitt – betydligt mindre, men fortfarande en bit över det utsläppstak som alla borde hålla sig under.

Just flygande torde också vara ett särskilt huvudbry för svenskar. Den rikaste tion­delen här är nämligen den som flyger mest av alla inom EU. I gruppen uppgår flygandet till strax över 30 procent av det egna fotavtrycket, nästan dubbelt så högt som klassens delade tvåor, Storbritannien och Malta.

Omfördelning krävs

Utifrån statistiken över utsläpp relaterade till fossila transporter i allmänhet, men flygresor i synnerhet, drar forskarna slutsatsen att det är en av de frågor som politiker borde fokusera på. De påminner till exempel om att endast en bråkdel av de politiska beslut som fattas inom unionen riktar in sig på flyget.

Men vad forskarna framför allt under­stryker är behovet av att klimatåtgärder ut­formas med rättvisa och jämlikhet i åtanke.

– Studien pekar på vikten av att lösa både ekonomisk ojämlikhet och klimatojämlikhet på samma gång. Och på behovet av omför­delning av resurser. Vi blir hela tiden rikare, men vi måste se till att även de fattigaste får del av detta, säger Robert Höglund.

Men går det ens att behålla nuvarande levnadsstandard om i princip alla lever över planetens tillgångar?

– Det finns mycket man kan göra för att göra konsumtion mer klimatsmart. Det går att skifta från konsumtion av materiella varor till tjänster och kulturupplevelser. Det går att införa olika styrmedel, moms är ett av dem. Man kan helt enkelt gynna vissa typ av konsumtion och beskatta annan, den miljö­ovänliga, säger Robert Höglund.

800dagar