Klimat.

2018-06-12 11:59
Bild: Chedar Anderson/Greenpeace

Palmoljedieseln en knäckfråga i EU

EU-parlamentet vill få bort palmolja från marknaden för biobränslen. Men motståndet är starkt. Imorgon hålls ännu en förhandling om EU:s reviderade direktiv för förnybar energi. Palmoljedieselns framtida status är en av de sista knäckfrågorna.

Palmoljeproduktion är en av de största orsakerna till regnskogsskövling och våtmarksförstörelse i Sydostasien. Produktionen hotar den biologiska mångfalden, ökar växthusgasutsläppen och förstör livsbetingelserna för många människor som lever i regnskogsområden.

Det är väl känt att palmolja ingår i många livsmedel, och även används i kosmetik och hygienprodukter. Inte lika många känner till att drygt hälften av all importerad palmolja i Europa används till biodiesel.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

– Att bilförare är de största konsumenterna av palmolja i Europa är absurt. Européer vill inte ha skövlade regnskogar i bränsletanken. Att sluta subventionera palmoljediesel borde vara en självklarhet. Det är märkligt att europeiska regeringar vill fortsätta tvinga bilförare att bränna palmolja i sina bilar, säger Laura Buffet, områdeschef på den europeiska miljöorganisationen Transport & Environment.

Sedan 2009 står importerad palmolja för så gott som all tillväxt av grödobaserad biodiesel i Europa.

– Samtidigt är palmoljediesel den värsta biodieseln av alla, med tre gånger så stor klimatpåverkan som fossil diesel, säger Cristina Mestre, klimat- och biobränsleansvarig på organisationen.

Att palmolja idag finns i nästan all biodiesel beror på att den är billig och subventioneras, bland annat med skattelättnader. Det är dessa subventioner EU-parlamentet nu vill få bort, enligt Cristina Mestre.

– Palmoljediesel kan med förslaget fortfarande användas i Europa, men den skulle inte få räknas som ett grönt biobränsle, säger Cristina Mestre.

Organisationen menar att det är just målet i EU:s nuvarande direktiv för förnybar energi – att nå en andel på tio procent ”grön energi” inom transportsektorn till 2020 – som har drivit på den kraftigt ökande användningen av palmolja i Europa.

Ministerrådet mot parlamentet

Just nu pågår trepartsförhandlingar mellan EU-parlamentet, kommissionen och medlemsländerna (rådet) om vilken politik som ska gälla för biobränslen framöver. Palmoljedieselns framtid är en av knäckfrågorna.

Europas energiministrar enades i december 2017 om att förespråka fortsatt stöd till grödobaserade biobränslen, däribland palmolja, på tvärs mot både EU-parlamentet och kommissionen som vill höja ambitionsnivån. Frankrike, Spanien och Italien har hittills varit emot att ta bort stödet till palmolja, men nya regeringar i Spanien och Italien och missnöje med palmoljeimport bland franska lantbrukare kan möjligen ändra på positionerna.

Den svenska energiministern Ibrahim Baylan ger inget klart svar på frågan om Sveriges inställning till palmoljebaserad biodiesel i EU.

– Men i princip är alla överens om att Europaparlamentets förslag avseende palmolja inte är bra. Parlamentet vill nog ta bort subventionerna, men deras konkreta förslag anger endast att palmolja inte får räknas som ett medel att nå förnybarhetsmålen. Ingen vill ha en situation där palmoljediesel fortsatt får subventioneras utan att få räknas in i målen, skriver energiministerns pressekreterare Sami Mashial i ett mejlsvar.

– Därför diskuteras andra mer ändamålsenliga lösningar mellan ministerrådet och parlamentet. Sverige deltar aktivt i dessa diskussioner, skriver Sami Mashial.

Civilsamhällen visar stöd

Trycket på förhandlarna att ändra EU:s nuvarande politik för palmolja kommer också från produktionsländerna. Över 200 nationella civilsamhällesorganisationer i Indonesien gick nyligen ut med en uppmaning som backar EU-parlamentets linje.

– Förnybar energi ska bara komma från producenter som är miljövänliga, rättvisa och som visar respekt för mänskliga rättigheter. Palmoljebaserad diesel uppfyller uppenbarligen inte dessa principer, skriver de i ett brev till EU:s lagstiftare.

Matek Geram, miljö- och människorättsaktivist i Malaysia, har arresterats många gånger för sina försök att försvara ursprungsbefolkningarnas land.

– 90 procent av alla ursprungsbefolkningar har förlorat sitt land i Sarawak (delstat på Borneo, Malaysia reds anm.) till följd av palmoljeplanteringar och kolbrytning. Vi måste fortsätta vår kamp för rättvisa, för rätten till vårt land, säger Matek Geram.

Ferry Irawan, aktivist och ordförande för frivilligorganisationen Perkumpulan hijau i Sumatra, berättar att palm­oljeodlingarna totalt förändrat livet och miljön för människor ­­
i utsatta områden.

– Odlingarna sliter sönder samhällen och tvingar människor att lämna sina traditionella sätt att leva för en mer konsumtionsbaserad livsstil. Torrare jordar och förstörda floder gör att inget annat än oljepalmer längre kan växa i marken, säger Ferry Irawan.

Hotar dra EU inför domstol

Regeringarna i Indonesien och Malaysia har å sin sida hotat att dra EU inför domstol om unionen inför regler de anser vara diskriminerande mot palmolja. Malaysias handelsminister har också hotat med handelssanktioner mot Europa.

– Det är inte första gången EU hotas med handelshämnd till följd av interna politiska diskussioner, men unionen borde stå upp för sina klimat- och miljö­åtaganden, säger Cristina Mestre på Transport & Environment.

I stället för grödobaserade biobränslen borde EU främja användningen av förnybar el i transportsektorn, stödja hållbara biobränslen av avfall och rester och effektivisera bränsleanvändningen, menar hon.

– Dagens direktiv om förnybar energi har misslyckats med att minska koldioxidutsläppen i transportsektorn, eftersom det bara gynnat en stor ökning av grödobaserade biobränslen som många gånger ger större utsläpp än de fossila bränslen de ska ersätta. Nu har vi en ­möjlighet att göra saker rätt. EU:s beslutsfattare måste ta till vara tillfället, säger Cristina Mestre.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Palmolja blir biodiesel

Fyra av fem liter biobränsle i EU är biodiesel.

51 procent av all importerad palmolja i EU används till att framställa biodiesel. För att producera palmoljan krävs omkring 1,2 miljoner hektar tropisk odlingsmark.

En tredjedel av all grödo­baserad biodiesel i EU är gjord av palmolja.

Palmoljediesel är tre gånger sämre för klimatet än fossil diesel.

Med 15 skördar per år ger oljepalmen överlägset mest avkastning av alla oljeproducerande växter. Drygt 85 procent av all palmolja produceras i Malaysia och Indonesien.

Just nu är förhandlingen om EU:s reviderade förnybartdirektiv för 2021–2030 inne på sluttampen. Ett beslut om direktivet kan komma imorgon.