Klimat.

2020-06-15 14:10
Bild: Björn Larsson Rosvall/Erik Svensson/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Överdomstolen ger grönt ljus för Preemraff

Mark- och miljööverdomstolen går helt på Preems linje och ger bolagets expansionsplaner grönt ljus– utan tidsbegränsning.

Nu hänger det på regeringen om årliga utsläppsökningar på miljontals ton ska kunna att stoppas

 

Idag kom yttrandet från Mark-och miljööverdomstolen över Preems ansökan om att expandera sitt oljeraffinaderi i Lysekil och därmed öka Sveriges koldioxidutsläpp med en miljon ton om året. Enligt domstolen regleras koldioxidutsläpp från enskilda verksamheter i den handlande sektorn uteslutande av EU:s utsläppshandelssystem. Därmed är varken Miljöbalkens stoppregel eller den svenska klimatlagen tillämplig anser domstolen.

Men regeringen är inte bunden av domstolens slutsatser, och
nu är frågan hur regeringen, som är ansvarig för att följa klimatlagen, tolkar lagstiftningen. Klimatlagen säger att regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som är inriktat på att minska utsläppen av växthusgaser. 

– Preems ansökan sätter klimatlagen på prov och testar huruvida regeringen premierar ett oljebolags kortsiktiga vinstintresse eller framtiden för människor och miljö. För att följa klimatlagen och klimatanpassa samhället måste regeringen avslå Preems ansökan, säger Isadora Wronski, chef för Greenpeace i Sverige. 

Fortsatt press på regeringen

Miljöföreningen Jordens Vänner menar att utsläppsökningen som utbyggnaden skulle innebära strider mot klimatlagen, Miljöbalken och Sveriges internationella åtaganden enligt balnd annat Parisavtalet och Barnkonventionen. 

– Vi ser att det finns ett starkt lagstöd för regeringen att inte bara stoppa utbyggnaden, utan även kräva att Preems nuvarande tillstånd omförhandlas och reduceras utifrån våra lagar och utifrån klimatvetenskap, säger föreningens ordförande Mikael Sundström.

Även nätverket Stoppa Preemraff är starkt kritiska till dagens besked. 

– De som arbetar i fossilindustrin idag har ofta den typ av kunskap som behövs även i en fossilfri energiomställning - det som saknas är det politiska ledarskapet. Vi är en bred rörelse som står enade i den här frågan, och vi kommer se till att regeringen känner den pressen, säger Mari Larsson, Lysekilsbo och talesperson för nätverket Stoppa Preemraff.

På Moderata ungdomsförbundet, MUF, välkomnas däremot domstolens yttrande.

– Mark- och miljööverdomstolen har gett klartecken för en utbyggnad. Skulle regeringen ändå välja att stoppa bygget är det en av de största rättsskandalerna i modern tid vi har att göra med. Spaden borde komma i backen så snart som möjligt, säger Benjamin Dousa förbundsordförande MUF.

Fakta

I november 2018 gav mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil.

Tillståndet gällde bland annat en ny anläggning för att avsvavla tjockolja och göra den till bensin och diesel, en verksamhet som skulle öka företagets koldioxidutsläpp med en miljon ton om året, enligt Preem.

Domen överklagades och i juni 2019 meddelade den högre instansen Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd.

Under handläggningen beslutade regeringen att ta över prövningen av tillåtligheten. Det innebär att dagens besked från domstolen inte är en dom, utan ett yttrande. Regeringen är inte bunden av domstolens ställningstagande.