Klimat.

2018-11-12 13:00
Statliga pensionsfonder har miljardinvesteringar i fossila miljö- och klimatvärstingar.  Bild: Anders Glans/PPM/TT
Statliga pensionsfonder har miljardinvesteringar i fossila miljö- och klimatvärstingar.
Puffetikett
Dagens ETC

Ny lag ska styra AP-fonderna mot hållbara investeringar

Statliga pensionsfonder investerar miljarder i energibolag som bokstavligen eldar på den globala uppvärmningen. Regeringen Löfvén ville skärpa fondernas hållbarhetskrav och ett nytt lagförslag diskuteras nu i finansutskottet.

”Tyvärr är lagförslaget en kompromiss. Utskottet måste betona att reglerna innebär förbud mot investeringar i fossilindustrin”, säger Rolf Lindahl på Greenpeace som nu driver en kampanj för att få till skarpare lagformuleringar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

AP-fonderna 1-4 har miljardinvesteringar i fossila miljö- och klimatvärstingar. Bara på ett år har buffertfonderna, trots ”aktivt hållbarhetsarbete”, ökat sina innehav med närmare två miljarder i oljejättar som exempelvis Exxon Mobil och Chevron. De investerar också i amerikanska pipelinebolag som transporterar oljesand och anklagas för fusk med miljödokumentation och för att kränka ursprungsfolks rättigheter.

I juni i år lade regeringen en proposition i syfte att styra fonderna mot mer hållbara investeringar. Men några förbud mot placeringar i klimatskadliga verksamheter föreslås inte.

– Däremot sätter vi ramarna och de är nu extremt tydliga. Det är en föredömlig och ansvarsfull förvaltning som gäller, sa Per Bolund (MP) till tidningen Dagens Industri i somras.

Hur stor skillnaden mot idag kan väntas bli med de nya reglerna är emellertid osäkert.

– I stora delar kan man säga att den lagtext som skrivs är en beskrivning av hur AP-fonderna jobbar idag, kommenterade Niklas Ekvall, vd för AP 4, i samma tidning.

”En kompromiss”

En oroande kommentar enligt Rolf Lindahl på miljöorganisationen Greenpeace.

– Tyvärr är lagförslaget en kompromiss. Man lämnar över till fonderna att själva avgöra vad en ”ansvarsfull och föredömlig” förvaltning betyder, säger han till Dagens ETC.

– Finansutskottet måste betona att de nya reglerna innebär förbud mot investeringar i fossilindustrin och skärpa förslaget, säger Rolf Lindahl.

Men enligt Ingemar Nilsson, som representerar i S i finansutskottet, blir det inga skärpningar av placeringsreglerna i förslaget.

– Man inför något som går under beteckningen ESG, Environmental, Social och Governance criteria, det vill säga riktlinjer som fonderna ska ta hänsyn till, säger Ingemar Nilsson.

Några förbud mot exempelvis investeringar i fossil industri blir det inte.

– Lagstiftning är ett fyrkantigt verktyg på det här området. Jag tror att det är mer effektivt med politiska signaler och uppföljning än att ringa in särskilda branscher. Frågan är tröskad genom pensionsgruppen och det gick inte heller att komma längre politiskt, säger han.

En finansiell risk

Enligt AP-fonderna själva behåller de många fossila innehav för att kunna påverka bolagen inifrån. Men det är skillnad på att påverka ett bolag som exempelvis bryter mot mänskliga rättigheter och ett bolag vars affärsidé utgör själva problemet – de fossila bränslena, säger Rolf Lindahl på Greenpeace.

– Som aktieägare godkänner och legitimerar du ett bolags existens. Ansvarsfulla aktieägare bör givetvis försöka påverka de bolag de äger i en hållbar riktning, men när det gäller fossilindustrin är det enda ansvarsfulla att divestera. Vi har inte tid att vänta på reformistiska förslag på bolagsstämmor, säger han.

Frågan handlar inte heller om enskilda bolag, utom om att hela energisektorn måste ställa om från fossil till grön energi på några år, menar han.

Att då satsa på fossilintensiva verksamheter riskerar inte bara att fördröja klimatomställningen, det innebär också en finansiell risk.

– Mycket talar för att hållbara investeringar redan idag ger lika bra eller bättre avkastning än fossila placeringar. Världens största statliga pensionsfond, den norska oljefonden, sa nyligen att de hade tjänat mer än 300 miljarder norska kronor om de sålt av sitt fossila innehav för tio år sedan, säger Rolf Lindahl.

Ingemar Nilsson (S) på finansutskottet framhåller att fondernas övergripande mål är att skapa bra avkastning för kapitalet.

– Sen är jag personligen tveksam till om fonderna ska investera i exempelvis fossil energi, men jag hoppas att regeringen och etikrådet sätter politiskt tryck på fondstyrelserna kring det, säger han.

800dagar

Lagförslag

Det aktuella lagförslaget gäller de så kallade buffertfonderna 1-4.  AP7 är en del av premiepensionssystemet för vilket det pågår en annan process för nya förvaltningskrav.

Buffertfondernas förvaltningsregler har inte ändrats sedan år 2000. Det nya lagförslaget rör inte bara hållbar utveckling. Förslaget innebär också att kravet på en minsta andel räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk sänks från 30 till 20 procent, att begränsningen av innehav av onoterade värdepapper tas bort och ersätts av en högsta andel illikvida tillgångar samt att kravet på att överlämna en andel av tillgångarna på minst 10 procent av marknadsvärdet till extern förvaltning tas bort.

Finansutskottet presenterar sitt betänkande den 15 november och lagen beräknas träda i kraft till årsskiftet.

Tunga innehav

Sjunde AP-fonden har stora investeringar i ett dussintal fossilbolag, däribland:

- Lundin Petroleum, svenskt olje- och gasbolag

- Chevron, amerikanskt oljebolag

- Antero Resources, amerikanskt fossilgasbolag verksamt inom fracking

- Shell, världens största oljebolag

- RWE, tysk brunkolsjätte

- Coal India, världens största kolproducent

Sjunde AP-fondens lobbyingprojekt

Sjunde AP-fonden och andra stora investerare kräver nu av 55 europeiska företag att de öppet redovisar sin direkta och indirekta lobbying i klimatfrågor.

Företagen är alla stora utsläppare av koldioxid och har valts ut på grund av sin betydelse för klimatomställningen. Organisationen InfluenceMap, en oberoende frivilligorganisation som analyserar företags lobbyverksamhet, har rankat företagens allmänna inställning till klimatpolitiken, deras påverkan på politiker och hur väl deras officiella klimatprofil överensstämmer med organisationer de är medlemmar i. 

Företagen tillhör bil-, kemi-, gruv-, livsmedels-, transport-, energi- och olja och gasbranschen. Bland företagen som kontaktats finns bland annat Volvo, BMW, BASF, Nestlé, SSAB, BP, Shell, Air France-KLM, RWE och Eon.