Klimat.

2018-10-10 10:55
Lycka i rättssalen efter domen. Bild: Peter Dejong/AP/TT
Lycka i rättssalen efter domen.
Puffetikett
Dagens ETC

Ny dom i Nederländerna – en seger för miljörörelsen

Inom fem år måste Nederländernas regering få ner koldioxidutsläppen med 25 procent. Det slog en domstol i Haag fast tidigare i veckan, efter en segdragen rättsprocess som inleddes för flera år sedan då en klimatgrupp stämde staten för bristfälliga utsläppsmål.

Domstolens beslut kom i Haag på tisdagen. Det upprätthåller en dom i en lägre instans som redan 2015 slog fast att regeringen i Nederländerna måste minska utsläppen med minst 25 procent jämfört med 1990 års nivåer, och det på fem år.

– IPCC:s särskilda rapport understryker att vi måste minska utsläppen mycket snabbare. Holländska regeringen vet att vi som ett låglänt land är i frontlinjen för klimatförändringar. Våra egna myndigheter slog nyligen fast att havsnivåerna i värsta fall kan höjas med 2,5 eller tre meter i slutet av århundradet.

– Rättens beslut skickar en signal till alla regeringar. De måste agera nu eller stå till svars, säger Marjan Minnesma, chef på kampanjen Urgenda som ursprunligen stämde Nederländska regeringen 2012, i ett uttalande.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

Lång rättsprocess

Urgenda valde att stämma eftersom man ansåg att utsläppsminskningsmålen om 14-17 procent till 2020 var allt för låga i förhållande till takten på klimatförändringarna. Domen som gav dem rätt 2015 var den första i sitt slag men överklagades av regeringen. Även måndagens dom kan överklagas och då till Nederländernas högsta domstol.

Regeringen har ännu inte meddelat om man planerar att göra det, men enligt regeringstalespersonen Paul van der Zanden kommer måndagens domstolsbeslut att följas i vilket fall som helst.

– Ett möjligt överklagande av regeringen kommer inte krocka med verkställandet av domen beslutad av appellationsdomstolen i Haag. Holländska regeringen är fast besluten om att verkställa domen.

Om rättsfallet

• 2012 stämde kampanjen Urgenda Nederländska regeringen för vad man ansåg vara allt för oambitiösa klimatmål.

• 2015 dömde en domstol i Haag till Urgendas fördel och beordrade regeringen att minska utsläppen med minst 25 procent jämfört med 1990 års nivåer på fem år.

• Domen överklagades till en appellationsdomstol som i måndags meddelade att den slår fast beslutet från 2015.