Klimat.

2017-09-15 13:15
Kina är världens smutsigaste land när det gäller luftföroreningar, och många bär masker för att skydda sig.  Bild: Ng Han Guan/AP
Kina är världens smutsigaste land när det gäller luftföroreningar, och många bär masker för att skydda sig. 

MP om Kinas fossilförbud: ”Inte eftersträvansvärt”

Kina ska utreda ett stopp för fossilbilar. Frågan har varit på tapeten även i Sverige, men nu vill varken C eller MP gå samma väg. I stället anser de att en långsam nedtrappning av andelen kolväten är rätt väg att gå.

”Det är en klar möjlighet att det kan bli så. Som klimatminister ser jag ingenting annat än att vi måste fasa ut de fossila bilarna.”

Så svarade Miljöpartiets klimatminister Isabella Lövin hösten 2016 på Aftonbladets fråga om Sverige kan komma att följa de länder som dittills sagt sig vilja sätta ett stopp för nya bensin- och dieselbilar. Ett tänkt slutdatum skulle i så fall kunna ligga runt 2030.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Inte aktuellt i Sverige

När Dagens ETC nu ber Isabella Lövin att kommentera nyheten från Kina säger hon att hon välkomnar beskedet och att fossildrivna bilar måste fasas ut, antingen genom förbud eller andra åtgärder som ger samma resultat.

– Det kommer att sätta press på tillverkarna och gör det än mer tydligt att fossilt drivna bilar inte har någon framtid, säger hon.

Men för Sveriges del är ett förbud ännu inte aktuellt.

– Om man långsiktigt ska klara av att ha ett transportsystem utan fossila bränslen är det bättre att arbeta med flera strategier, säger Karin Svensson Smith, Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson.

– Det är inte praktiskt görligt att byta ut hela bilparken under en kort tidsrymd. Alla har inte råd att köpa nytt och det är inte heller eftersträvansvärt. Tillverkning och skrotning av bilar ger upphov till miljöpåverkan. Fokus måste vara bränslet, där regeringen förbereder en reduktionspliktlag för mindre och mindre fossilt i den bensin och diesel som säljs.

Färre fordon

En annan väg som Miljöpartiet förespråkar är att klara omställningen bort från fossiltrafik genom att folk, åtminstone i städer, äger färre bilar. I stället ska transporter lösas genom miljözoner, fler cyklister, kollektivtrafik och till exempel bilpooler.

– Den bistra sanningen är att förnybara drivmedel inte kommer att räcka för att upprätthålla dagens bilism. Det behövs rikstäckande tillgång till laddinfrastruktur och fordonsgas. Metaller till elbilsbatterier kan bli en flaskhals, säger Karin Svensson Smith.

Svaret från Centerpartiet klingar i ungefär samma tonart. Det handlar om att införa miljözoner och tuffare gränsvärden för de förbränningsmotorer som används.

– Får vi tillräckligt bra partikelfilter så är inte längre dieselmotorn problemet. Det är utsläppen från den, säger Rickard Nordi, klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Så Kinas linje är inget som Sverige bör eftersträva?

– Det är jättebra att Kina börjat fokusera på biodrivmedel. Det gör vi också här med den reduktionsplikt regeringen inför, som ligger i linje med Centerpartiets tidigare förslag. Förslaget nu är i grunden bra, men vi har synpunkter på avsaknaden av långsiktighet. Vad gäller utsläpp måste vi ge industrin en chans att lösa problemet, i stället för att vi politiker ska säga vilken teknik som är rätt.

Läs vidare på nästa sida: Nåt om fossila bränslen

300 000 fler fat olja förbrukade Kina 2016 jämfört med föregående år.

0,1 andel av världens bilar är elbilar.

23 procent av de globala utsläppen av koldioxid står transportsektorn för.

3,7 miljoner människor dog i hela världen 2012 till följd av luftföroreningar.