Klimat.

2019-08-12 09:00
Bild: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Här vinner solen och vinden över kolet

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Länder

Kina

Kina femdubblade sin kolkraft mellan 2000–2018, till närmare 973 GW. Det är nästan hälften av världens totala kol­kapacitet. Landets planer på ännu mer kolkraft har till stora delar övergetts, då den inhemska marknaden är övermättad. Den kinesiska intresseföreningen för elbolag, CEC, har ändå ansökt om att få bygga hundratals nya kolkraftverk.Det är oklart hur kommunistpartiet ställer sig till det. Däremot  bygger  Kina mycket ny kolkraft i andra länder.

USA

De senaste sju åren har en lång rad kolkraftverk lagts ner i USA, och många fler står på tur. En ny studie visar att 75 procent av kolkraften i USA i dag konkurrerats ut prismässigt av sol- och vindkraft. År 2025 antas  hela kolkraften vara utkonkurrerad ekonomiskt. President Donald Trumps önskan att elda på kolförbränningen kan inte stoppa nedstängningen, marknadsekonomin styr.

Indien

Med en tredubbling av kapaciteten är Indien det land som, efter Kina, stått för den största kolkraftsutbyggnaden sedan millennieskiftet. Regeringen har deklarerat fortsatt utbyggnad fram till 2027, och bedömare förutspår att kol kan stå för hälften av landets elproduktion 2030. Samtidigt saktar utbyggnaden ner. I Indien är det nu tydligt att förnybara energikällor kan leverera el billigare än både ny och existerande kolkraft.

Ryssland

Trots att Ryssland ligger på fjärde plats över världens största kolnationer står kolkraften för en knapp femtedel av landets elproduktion. Närmare hälften av av elen kommer från gaseldade kraftverk, medan  kärnkraft och vattenkraft står för 18 procent vardera. Knappt någon av den el som produceras i Ryssland kommer från vind eller sol. Några tecken på rysk utfasning av kol har hittills inte setts.

EU

En våg av kolkraftverks-nedläggningar sköljer över Europa. EU och Kanada leder världens kolutfasning. Belgien har redan fasat ut allt kol, flera andra länder har spikat slutdatum, däribland Storbritannien och Frankrike. Den stora kolnationen Tyskland har aviserat en utfasning till 2038, men redan förra året var förnybart större än kol i Tyskland.

I Polen däremot går utvecklingen åt andra hållet, med en regering som satsar på kolkraft och aktivt motarbetar utvecklingen av förnybar energi.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Australien

Australien är världens näst största kolexportör och ett av de länder som är mest beroende av kol för sin elförsörjning, även om solel får allt större betydelse. Inga nya kolkraftverk har tagits i drift de senaste tio åren och planer på 9 GW ny kolkraft har skrinlagts. Samtidigt får indiska företaget Adani öppna en ny kolgruva i Queensland och kollobbyn trycker på för nya kraftverk. Att premiärministern Scott Morrison till mångas förvåning återvaldes i våras gladde kolindustrin stort.

Sydafrika

Sydafrika har stora koltillgångar och är världens sjunde största kolnation. Landet bygger 6 GW kolkraft och har planer på ytterligare 8 GW. Men förnybart är på frammarsch, och landets tunga industri föredrar förnybar energi framför mer kol - som dessutom vore dyrare.

Asien

85 procent av all ny kolkraft byggs i Asien. Vietnam, Indonesien, Bangladesh, Pakistan och Filippinerna har tillsammans fördubblat sin andel kolenergi sedan millennieskiftet, och de fortsätter att bygga ut. Många projekt finansieras av Kina, Japan och Sydkorea, som alla är med på topp 10-listan över världens kolnationer. Kolutbyggnaden i Asien ligger bakom en stor del av den negativa utsläppskurvan för kol. Men även i länder där ny kolkraft står högt på dagordningen, som Vietnam och Indonesien, syns tecken på avmattning i kolexpansionen.

Afrika

Även många växande ekonomier i Afrika satsar på kol, ivrigt understödda av Kina och Japan. Av 16 tidigare kolfria länder som vill bygga kolkraft ligger 12 i Afrika. Bland dem Kenya, trots att landet redan är självförsörjande på förnybar el.

Kolkraft

I dag används kolkraft i 78 av världens länder, det är 12 fler än vid millennieskiftet.

Ytterligare 16 länder har planer på att börja använda kolkraft, däribland Förenade Arabemiraten och Egypten, samt flera afrikanska länder som Nigeria, Kenya, Tanzania och Moçambique.

Världens 11 största ­kolnationer

1. Kina

2. USA

3. Indien

4. Ryssland

5. Tyskland

6. Japan

7. Sydafrika

8. Sydkorea

9. Polen

10. Indonesien

11. Australien