Klimat.

2021-06-01 14:17
Västkusten med Göta Älv, Jämtlandsfjällen och Mälardalen med Stockholm är några av områdena som pekas ut som drabbade i Sverige. Bild: TT/NTB
Västkusten med Göta Älv, Jämtlandsfjällen och Mälardalen med Stockholm är några av områdena som pekas ut som drabbade i Sverige.
Puffetikett
Dagens ETC

Här är områdena i Sverige som drabbas hårdast av klimatförändringar

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Fakta

Risker för ras
Antalet byggnader belägna inom områden med risk för ras är ungefär 209 000. Områdena rymmer cirka 211 000 boende och 97 000 anställda. Västra Götalands, Stockholms och Dalarnas län är de områden med störst andel verksamheter i områden med risk för ras. Här pekas särskilt kommunerna Åre, Örnsköldsvik och Jönköping ut. Jönköping har flest antal boende och anställda inom områden med förutsättningar för ras, medan Åre har flest byggnader inom ett sådant område.

Risker för skred
Flest antal verksamheter inom områden med förutsättningar för skred finns i Västra Götalands och Värmlands län. Göteborg, Karlstad och Lidköping är de kommuner med högst andel verksamheter, medan Stockholm har flest antal boende och anställda i områden med förutsättningar för skred. Göteborg har flest antal byggnader i riskområdet.
Antalet byggnader i dessa områden är cirka 1,2 miljoner, antalet boende är 1,9 miljoner och anställda uppgår till 1,3 miljoner.

Förutsättningar för erosion
De län med högst andel verksamheter inom områden med förutsättningar för erosion är Skåne, Jönköping och Kalmar. Kommunerna med högst andel verksamheter i erosionsområden är Landskrona, Ystad och Jönköping.
Flest antal boende inom områden med risk för erosion har Lomma, medan Ystad har flest antal anställda och Landskrona flest byggnader.
I dessa områden finns cirka 8 700 byggnader, ungefär 2 500 boende och cirka 1200 anställda.

Översvämningar vid kusten
Skåne, Västra Götaland och Stockholms län har högst andel verksamheter inom områden som kan påverkas vid kustöversvämning. De kommuner som riskerar att påverkas mest är Göteborg, Kristianstad och Malmö. Flest boende inom områden som kan påverkas av kustöversvämning finns i Kristianstads kommun medan Göteborg har flest anställda som kan påverkas och Vellinge flest byggnader.
Runt 122 000 byggnader finns i områden med risk för översvämning. Antalet anställda i dessa områden är cirka 63 000, och antalet boende cirka 57 000.

Översvämningar vid sjöar och vattendrag
Högst andel verksamheter inom områden med risk för översvämningar utmed sjöar och vattendrag finns i Västra Götalands, Dalarnas och Skånes län. Översvämningsriskerna är beräknade utifrån två olika flöden: klimatanpassade och enligt dagens klimat.
De kommuner som påverkas mest av översvämningar utmed vattendrag vid ett klimatanpassat flöde är Kristianstad, Göteborg och Uppsala, men analyserat utifrån dagens klimat blir det Karlstad, Örebro och Linköping som toppar listan. Örebro kommun har flest boende, Göteborg flest anställda och Karlstad flest byggnader som kan påverkas. Beräknat utifrån dagens klimat finns totalt cirka 208 000 byggnader, 188 000 boende och 220 000 anställda inom riskområden för översvämningar.

Här är de områden med störst risk, i fallande ordning:
Västkusten - Göta älvdalen
Mälardalen - Stockholm
Skåne - Hallandskusten
Mellersta Norrlandskusten
Norra Vänerområdet
Blekinge - Kalmarkusten
Södra Vätternområdet
Östgöta - Sörmland
Mellersta Dalälven
Jämtlandsfjällen