Klimat.

2017-03-20 16:00
 • Svante Sjöstedt (höger i bild), miljöutredare. Bild: Press
  Svante Sjöstedt (höger i bild), miljöutredare.
 • Bild: Matthias Schrader/AP
 • Matilda Gradin, miljöstrateg Bild: Privat
  Matilda Gradin, miljöstrateg
 • Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
 • Sofie Samuelsson, miljöstrateg. Bild: Privat
  Sofie Samuelsson, miljöstrateg.
 • Bild: Anders Eliasson
 • Bild: Pi Frisk/SvD/TT

Här är kommunerna som visar vägen

Göteborg, Västerås, Lomma och några fler kommuner går i spetsen för omställningen.

Göteborg

Svante Sjöstedt, miljöutredare

"Vi har satt upp tuffa miljö- och klimatmål och breddat dem till att också handla om konsumtion och livsstil. Vi var faktiskt först i världen med att ta fram konsumtionsbaserade mål och strategier. Vi har också fått beröm för våra gröna obligationer där vi garanterar att dessa investeringar går till gröna projekt."

"Från regeringen skulle vi behöva lagändringar som till exempel gör det möjligt att införa miljözoner även för personbilar, inte bara tunga transporter." 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Västerås

Anna Jungmarker, processägare Hållbar utveckling

"Vi har jobbat strukturerat under lång tid. Vår styrka är bredden i vårt arbete och våra politiker som vågar ta långsiktiga beslut. Till exempel arbetar vi med energieffektivisering i de egna lokalerna och med att fasa ut kol och olja i el- och värmeproduktionen. Vårt klimatmål är att minska utsläppen av växthusgaser med 60 procent till 2020 jämfört med 1990 – vilket är skarpare än regeringens mål om 40 procent. Fram till 2015 hade vi lyckats nå 45 procent."

Helsingborg

Elin Sundqvist, miljöstrateg

"Vi arbetar långsiktigt och det finns en politisk lyhördhet för miljöfrågor. Bland annat har vi högt ställda krav i våra upphandlingar. Det kan gälla fordon och utsläpp, intern posthantering, hantverkstjänster, transporter av varor, flyttjänster. Vi har minskat användningen av köpt energi med nästan en tredjedel. Vid nybyggnation är det lågenergihus som gäller. Och så lägger vi på en extra avgift på flygresor som går till en intern klimatkompensationsfond."

"Från regeringen skulle vi behöva lite draghjälp vad gäller hållbar konsumtion. Det är något som flera kommuner försöker få grepp om och där det inte finns tillräckliga styrmedel."   

Lomma

Matilda Gradin, miljöstrateg

"Lomma har som mål att vara fossilbränslefritt till 2020. Vi ligger bra till på el och uppvärmning och jobbar nu aktivt med transporter och resor, där vi har en bit kvar både som kommunorganisation och bland kommuninvånarna. Vi jobbar bland annat med ett projekt som Energimyndigheten finansierar där vi tar fram ett underlag till översiktsplanen om planering för en fossilfri framtid. Vi har också lanserat en solkarta i år för att öka produktionen av egentillverkad solel."

Växjö

Henrik Johansson, miljösamordnare

"Vi har sedan 90-talet haft en bred politisk samsyn kring miljöfrågor. Redan 1996 tog vi beslut om att bli fossilfria. De få kontroverser som råder i fullmäktige är på marginalen, om det till exempel ska satsas 4,5 eller 5 miljoner kronor i en viss fråga."

"Från regeringen skulle vi däremot önska mer harmoniska styrmedel. Det finns till exempel bidrag att söka för åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan men sen är resultatet beskattat. En annan sak är att vi som kommun inte kan ställa de krav vi vill inom byggnationer."

Ronneby

Sofie Samuelsson, miljöstrateg

Vi har väldigt engagerade politiker. Det vi gör är just nu är att jobba aktivt med fordon och drivmedel för att uppnå en fossilfri fordonsflotta till 2025. Nyligen invigdes en biogasmack och på samma plats kommer det snart finnas möjlighet att tanka fler förnybara drivmedel. 70 procent av våra tjänstebilar går idag på förnybart. Vi arbetar mycket med Cradle to Cradle och har utifrån det ställt höga krav vid ny- och ombyggnation av kommunens fastigheter och drivit projekt som Giftfri förskola."