Analys/Klimat.

2014-04-25 14:54
 • "De gamla energijättarna har haft fem dystra år på börserna.Orsaken är att deras affärslösningar inte fungerar med förnybar energi", skriver Johan Ehrenberg. Bild: Vattenfall
  "De gamla energijättarna har haft fem dystra år på börserna.Orsaken är att deras affärslösningar inte fungerar med förnybar energi", skriver Johan Ehrenberg.
 • Diagram 1.
  Diagram 1.
 • Diagram 2.
  Diagram 2.
 • Diagram 3.
  Diagram 3.

Grön energi är FÖR bra

Förnybar energi har bevisat sig vara effektiv, snabb i utveckling och kraftig i omställning. Men grön el är mindre lönsam för storbolagen. Just därför börjar den möta motstånd från politiken och energi­jättarna, skriver Johan Ehrenberg.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Ny förnybar energi har i första hand handlat om ny solel och i andra hand om stora vindkraftverk. Ny solel var mer än dubbelt så stor som ny vindkraft 2011 globalt. Idag är det ungefär en fjärdedel mer solel som sätts upp än vindel. Samtidigt producerar vindkraftverk mer el än solceller räknat per kr. Systemen kompletterar varandra, det är inte antingen eller.

Visst kan man vara glad för att förnybart fortsätter växa. Men bromsen i investeringarna är ändå oroande. Det beror på att motståndet nu börjat aktivera sig. För förnybar energi förändrar hela marknaden för energibolagen.

Vindkraften ökar mest

Inom EU har förändringen varit som störst. Den stora framgången har betytt att utbyggnaden av kärnkraften har stannat av samtidigt som kol och gas bromsats. Tittar man på ett diagram över 2013 blir det tydligt (Se diagram 1).

Vindkraften har ökat mest i EU, tätt följd av solenergi på andra plats. Störst minskning har kolkraft sett, nästan 6 GW, gas och olja minskar långsammare. Kärnkraften står och stampar, den nya uppgraderingen i Sverige ger lite extra medan stängning planeras i andra länder. Den här bilden är en av huvudanledningarna till att analytiker tittar på energibolagen på ett nytt sätt. De gamla energijättar­na har haft fem dystra år på börserna, värdet på megaföretagen har halverats. Orsaken är att deras affärslösningar inte fungerar med förnybar energi.

Den största utmaningen är solel. Solceller ägs lokalt av små konsumenter och producenter. Det finns ingen lönsamhet för de stora bolagen att byta till solel, man tjänar mycket mer på att få fortsätta bränna kol. Men solelen skapar problem för företagen genom att den rena elen tvingar den smutsiga att bromsa. Ett lands energinät klarar inte hur mycket el som helst. Vid klar sol måste gas eller kolkraftverk minska produktionen. Det skapar olönsamhet. Samma sak händer vid stark vind. Men eftersom mycket el säljs till rörliga priser betyder det att energiföretagen också drabbas ekonomiskt när vind och sol pressar ner elpriserna under dagen. Skillnaden mellan solel och vind är nämligen att de i princip inte har några kostnader för att drivas när de väl satts upp. Ett kolkraftverk har däremot en löpande kostnad, när elpriset kommer under 35 öre blir det olönsamt att fortsätta. Fossil kraft blir därmed svårare för investerare att räkna på. Därför blir det ekonomiskt viktigt för energibolagen att politiken bromsar förnybart.

Baskraft är en myt

För att klara det brukar energibolagen hävda att vind och sol är ojämn och att ett land därför måste ha stor baskraft för att klara elproduktionen. Det är en myt. Det finns ingen baskraft i elproduktion, det är alltid så att olika produktionssystem måste minska eller öka beroende på konsumtionens förändring under dagen eller störningar i produktionen. Elsystemet är en helhet. Den största störningen i elsystemen i EU är när kärnkraften får problem. I Sverige ställdes periodvis flera reaktorer av, ändå klarade elsystemet att hantera det. Och det handlar om mycket mer el än dagens vindkraftverk klarar av ens den blåsigaste dag. Till förnybar energis fördel är också att den är väldigt lätt att förutbestämma. Det går med väderprognoser att förutse se hur mycket sol vi har imorgon. På samma sätt är vindens hastighet ingen hemlighet. Det går enkelt att beräkna och planera. När energibolagen talar om enorma kostnader för ny baskraft så är det helt enkelt inte sant. På samma sätt är talet om helt nya stora nätinvesteringar kraftigt överdrivna. För småskalig elproduktion gäller inte det. För storskaliga vindkraftparker finns däremot behoven. Men det gör det för all stor­skalig energiproduktion.

Kärnkraften bromsas

Förnybar energi har hittills mest inneburit att nedlagd kärnkraft kompenserats med ren el. Om inte vind och sol hade satts upp skulle den avställningen inneburit stora ökade växthusgasutsläpp. Men det har inte skett. En bild för hela utvecklingen i Tyskland visar det (se diagram 2). Den inbromsade kärnkraften har mer än väl ersatts av vind och solkraft.

Även en bild över världens produktion visar på samma sak. (se diagram 3)

Att de energibolag som satsat på kärnkraft arbetar mot förnybar energi i de länderna är alltså ingen gåta. Det är rent självförsvar.

”Skillnad på vind och sol”

Det är samtidigt skillnad på olika förnybara energiproduktioner. Enklare uttryckt: det är skillnad på storskalig och småskalig produktion. Stora vindkraftverk till havs fungerar för energiföretagen litegrann som kolkraftverk. Det är stora investeringar som gör att makten över energi och energipriserna hamnar hos de största ägarna. Små kooperativ som äger ett stort vindkraftverk fungerar tvärtom. På samma sätt finns det ett stort motstånd mot renoverade små vattenkraftverk. De ägs ofta lokalt och stör bolagens strategier.

Mest problem ställer solkraften till för storbolagen. Genomförs den strategin fullt ut kan alla länder få mer än en tredjedel av sin elproduktion från lokalt ägda små solelsparker eller hustak. Det betyder att stora kolkraftverk som tar lång tid att ”stänga av” blir olönsamma.

Förnybar energi hotas av skatten

I Sverige genomförde regeringen en skatteförändring som gjorde att förnybara värmekraftverk tjänade mer på att börja elda med kol. På samma sätt har vindkraftskooperativ drabbats av en extra skatt på några ören per kWh per delägare. Det är åtgärder som aldrig diskuteras utifrån vad de egentligen är ­­­– bromsar på förnybar energi. Extra­skatt på förnybar energi i efterhand skapar stor oro hos små investerare. Att politiken inte talar klarspråk här beror på effektiv lobbying från energibolagen. Men störst motstånd drabbar märkligt nog det som ingen kan vara emot, vare sig ekonomiskt eller energipolitiskt: energieffektiviseringen. De investeringarna ökar mycket långsamt trots att det är den snabbaste, enklaste och mest effektiva åtgärden för stora företag och kommuner. Energieffektivisering kräver regler och krav från myndigheter för att de ska ta fart. Här sker mycket lite. Förnybar energi har bevisat sig vara effektiv, snabb i utveckling och kraftig i omställning. Just därför börjar den möta motstånd. Från politiken och från energibolagen. Självklart ingår det i bilden att de aldrig kommer att säga det. Förnybar energi är alltför populär hos bolagens kunder och världens medborgare för att någon ansvarig offentligt ska ta debatten.