Klimat.

2020-02-05 10:45
Bild: Frank Augstein/Anis Belghoul/AP/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Affärstidning varnar för fossilbolagens kollaps

Enorma tillgångar kommer att raderas när världen börjar ställa om på allvar. Det kan handla om 9 000 miljarder kronor som försvinner från fossilbolagen, enligt Financial Times.

    

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det är den stora affärstidningen Financial Times som granskar utsikterna för fossila företag som Exxon, BP och liknande som fortsatt investerar nästan alla sina resurser i att utvinna mer fossila bränslen snarare än att ställa om.

Utsikterna är dystra, menar Financial Times. Det handlar om två avgörande skiften. Dels att investerare kommer att söka sig till andra branscher. Dels att politiker kommer att införa lagstiftning som är anpassas efter målet att begränsa upphettningen till 1,5 grader.

Konsekvensen kan bli att företagens tillgångar – det vill säga olja och gas – förverkas. Och det skulle i så fall handla om motsvarande 9 000 miljarder kronor, en tredjedel av bolagens totala aktuella värdering.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

”Fundamental omstöpning”

Det är, enligt Financial Times, av stor betydelse att världens största kapitalförvaltare Blackrock förbundit sig att följa ett klimatinitiativ som nu samlar aktörer som tillsammans kontrollerar 350 000 miljarder kronor.

Blackrocks vd Larry Fink skickade i början av året ut ett brev till tusentals direktörer där han förutser en ”fundamental omstöpning av finansvärlden” när investerare konstaterar att ”företag inte hanterar riskerna tillräckligt”.

Blackrock och de andra som anslutit sig till Climate action 100+ har stora intressen i fossila företag vars tillgång är resurser som skulle släppa ut 2 910 miljarder ton koldioxid om de utvanns. Två tredjedelar är kol, resten olja och gas.

800dagar

Strandade tillgångar

• Internationella energirådet (IEA) definierar detta väldigt konkret som ”investeringar som redan gjorts men som inte kommer att betala sig”. Det kan handla om att ha byggt infrastruktur för oljeutvinning eller om att ha köpt rätt att prospektera vissa områden.