Inrikes.

2018-06-24 15:00
Eva Forsgren.
Eva Forsgren.

Veckans fråga: Står vi inför den stora bidöden?

Det senaste året har det rapporterats mycket om att bin och humlor är på väg att försvinna från fruktträdgårdar och odlingslandskap. Vad säger forskningen, håller de små pollinatörerna på att dö ut?

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Eva Forsgren är samverkanslektor i biodling vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), och forskar om honungsbin och deras hälsa.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Håller bina på att försvinna?

– Det går inte att svara kortfattat på. Vilda bin och honungsbin har helt olika förutsättningar så det är olika frågor. Vad gäller honungsbina så ökar de faktiskt globalt sett, biodlingarna ökar och har gjort så under ganska lång tid. Däremot har vi i vissa delar av världen stora förluster av bisamhällen, exempelvis i delar av Nordamerika där uppemot 30 procent försvinner under vinterhalvåret vilket är väldigt mycket och oacceptabelt. Det är det ena, men vad gäller vilda bin så vet vi faktiskt inte exakt hur det ser ut. Det finns runt 20 000 olika arter av bin världen över och det är ingen som har gjort någon systematisk inventering. Man har sett att vilda bin är mer känsliga för kemikalier än honungsbin, men det går inte riktigt att dra några långtgående slutsatser utifrån de studier som finns.

Är rapporteringen om bidöden överdriven menar du?

– Ja, det skulle jag säga. Det är många domedagsprofeter som yttrar sig om att insekterna håller på att dö ut just nu, men vi vet faktiskt inte så mycket om det. En tysk studie visade nyligen att en tredjedel av alla insekter försvunnit, men det måste sättas i relation till att den gjordes i Rhurområdet, visserligen i ett naturreservat, men ändå ett väldigt urbant landskap med intensiv odling och infrastruktur. Det är absolut oroande, men man kan inte dra generella slutsatser utifrån en sådan studie till resten av världen, då måste man titta på fler ställen.

Hur ser det ut i Sverige då?

– Vad gäller Sverige vet vi inte så mycket om läget för de vilda bina eftersom man inte gjort några omfattande studier. Men vad vi vet är att vårt odlingslandskap har intensifierats väldigt mycket och att boplatser för solitärbin och humlor därmed har försvunnit och förändrat förutsättningarna. Man har sett att vissa arter försvunnit på grund av det här förändrade landskapet, och det är bra att vi blir uppmärksammade på det problemet, men skräckscenariot att alla bin är på väg att försvinna tror jag inte på.

Vad beror den ökade rapporteringen om bidöden på då?

– Jag vet inte, kanske är det som Hans Rosling menar i sin senaste bok att vi tenderar att fästa oss vid de negativa nyheterna. Det är så klart viktigt att negativ miljöpåverkan kommer fram och att det blir en ökad medvetenhet kring den här frågan, Men de här domedagsscenarierna är ganska överdrivna och det förekommer väldigt mycket myter, exempelvis att Einstein sa att om ”bina dör så dör människorna inom fyra år”. Så är det inte. Huvuddelen av vår basföda är vindpollinerad. Nu får du inte misstolka mig, insektspollinatörerna står för en stor del av vad vi äter, så det vore såklart fruktansvärt, men vi skulle inte dö.

Finns det avvikande uppfattningar i den här frågan på SLU?

– Nej, inte som jag känner till.

Är det något man som konsument ändå bör tänka på för att gynna vilda pollinatörer?

– Köp lokalproducerad honung, säger jag. Vi importerar fortfarande en massa billiga honungs­produkter som inte alltid är riktig honung. Att sätta upp biholkar kan man absolut göra som privatperson, och om du har trädgård är det bästa för bina om du lämnar gräsmattan oklippt och ostädad. Lämna lite stökigt på marken, gärna lite döda träbitar, sand och sådant, så gör du bina en stor tjänst.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.