Inrikes.

2021-07-05 08:36
SKR har goda förhoppningar om att denna sommar inte blir lika påfrestande för äldre på boenden som den förra. Bild: Gorm Kallestad/TT/NTB
SKR har goda förhoppningar om att denna sommar inte blir lika påfrestande för äldre på boenden som den förra.
Puffetikett
Dagens ETC

Varmt på äldreboenden – och fortsatt fläktstopp

Juni har varit en ovanligt varm månad i hela landet. Men enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, är äldreboenden bättre rustade för att hantera hettan under pandemin i år jämfört med förra året. Fläktar ska dock fortsätta att undvikas i offentliga utrymmen, istället rekommenderar Folkhälsomyndigheten vädring och kalla duschar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Inför sommaren förra året fanns fortfarande stora kunskapsluckor gällande pandemin så när värmeböljan slog till i landet fanns plötsligt två kriser; den äldre befolkningen befann sig både i högre risk för att dö eller blir svårt sjuk i covid-19 och att drabbas av värmeslag.

I år är situationen annorlunda. De flesta äldre är vaccinerade och värmen är inte riktigt lika påfrestande. Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorgen på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR menar att det i dagsläget saknas en överblick för hur det ser ut på äldreboenden i Sveriges kommuner men att det inte kommit in några större klagomål vilket tyder på att läget är förbättrat.

– En sak som trots allt är positiv är att det finns mer kunskap hos äldreboenden som nu vet mer vad man ska göra och inte göra eftersom att man har tränat under framförallt förra försommaren, säger han.

Enligt Greger Bengtsson finns dessutom en beredskapsplan för värmeböljor i 85 procent av Sveriges kommuner.

För hög inomhustemperatur

Förra året rekommenderade Folkhälsomyndigheten att inte använda fläktar på äldreboenden för att dessa kan öka spridningen av smittan från aerosoler av covid-19 i rummet. Eftersom att många äldreboenden inte heller har luftkonditionering blev värmen nästan outhärdlig på många platser i landet.

En pilotstudie från universitetssjukhuset i Örebro visar att det i en del vård- och omsorgsboenden uppmättes en medeltemperatur på 30–31 grader i sovrummen under vissa dygn i juni förra året. En godkänd sovrumstemperatur nattetid ska inte överstiga 24 grader enligt Folkhälsomyndigheten.

– Risken för hälsoproblem ökar tydligt om inomhustemperaturen är 26 grader eller mer under tre dagar i följd. I det här resultatet ser vi sådana situationer i flera rum. En lägenhet hade till exempel en genomsnittstemperatur över 30 grader under fyra dagar, säger Carin Pettersson, kemiingenjör vid Arbets- och miljömedicin i Örebro i ett pressmeddelande för studien.

Gör egna riskbedömningar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande inte fläktar till äldreboenden men menar att det är upp till personal att göra riskbedömningar utifrån det lokala läget för smittspridning.

– Fläktar kan kännas skönt men är inte ett bra sätt ens utan smittspridning att kyla kroppen och rekommenderas därför inte som avkylning vid värmeböljor. Det som är viktigt i alla lägen är att ha en bra och anpassad ventilation. Ska man svalka någon ska man helst använda andra metoder som en svalkande dusch och att vädra under dygnets svalaste timmar. Som ansvarig på ett särskilt boende behöver man också göra riskbedömningar för boende att drabbas av värmen jämfört med risker för covid. Vaccinationstäckning och det allmänna epidemiologiska läget spelar alltså stor roll där, säger Britta Björkholm, avdelningschef för smittskydd och hälsoskydd på Folkhälsomyndigheten.

Avsaknad av AC

Flera kommuner har infört nya anpassade regler och rutiner för en varm sommar under pandemin. Men alla kommuner har inte lyckats förbereda sig ens efter förra sommarens värmebölja. Lokaltidningen Norra Skåne beskriver exempelvis hur luftkonditionering inte finns på något av Hässleholm kommuns äldreboenden i dagsläget.

Finns luftkonditionering på de flesta äldreboenden idag?

– Jag kan väl gissa på att efter värmeböljan 2018 så kom frågan upp på tapeten så att säga men hur långt man kommit i hanteringen vet inte jag, säger Britta Björkholm.

Inte heller Greger Bengtsson på SKR kan svara på hur stor andel äldreboenden som har luftkonditionerade utrymmen idag.

Tips för varma dagar på äldreboendet

Vädra under dygnets svalaste timmar.

Drick mycket vatten.

Använd gardiner, persienner och markiser för att skydda mot värmen.

Ta en kall dusch.

Sitt i skuggan utomhus.

Få tillgång till svalare lokaler där boende kan vistas under åtminstone några timmar varje dag. Men tänk på att inte placera för många i rummen samtidigt.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Äldre i värmen

Värmeslag kan ha en dödlig utgång för små barn, sjuka och äldre. Under den rekordvarma sommaren 2018 tror Folkhälsomyndigheten att cirka 750 personer dog på grund av värmen.

Vid misstänkt värmeslag ska du: Ringa 112, sitta på en sval plats, undvika vätskedrivande drycker, undvika ansträngning, ta av varma kläder, hålla huden fuktig

Källa: Vårdguiden