Inrikes.

2020-03-24 13:52
  • En ecmo (till vänster) är en maskin som syresätter blodet utanför kroppen. Foto: Pressbild/Karolinska universitetssjukhuset/TT
    En ecmo (till vänster) är en maskin som syresätter blodet utanför kroppen.
  • Björn Persson, verksamhetschef på Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset.
    Björn Persson, verksamhetschef på Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset.
Puffetikett
Dagens ETC

Vårdformen alla pratar om under coronakrisen: Det här är intensivvård

Tillgången till intensivvård har blivit den stora frågan när det kommer till sjukvårdens möjligheter att rida ut den pågående coronakrisen. Men vad innebär intensivvård? Dagens ETC har tagit Björn Persson, verksamhetschef på Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset, till hjälp för att reda ut begreppet.

Vilket slags intensivvård får coronapatienter? Och när sätts den in?

– Coronapatienter har framför allt problem med syresättning, vilket beror på att de fått en svår lungskada av virusinfektionen. De allra flesta patienter får extra syresättning via en så kallad grimma, det vill säga via näsan eller en mask, men de brukar ligga på en vanlig vårdavdelning. De patienter som inte orkar andas längre läggs i stället i respirator, en maskin som förenklat blåser ned luft och syre i lungorna via en slang ned i luftstrupen. Men sedan finns det ett ytterligt fåtal där respirator inte räcker, och då kan man använda en ECMO-maskin.

Vad gör en ECMO-maskin?

– En ECMO, Extracorporeal Membran Oxygenering, är en hjärtlungmaskin som syresätter blodet utanför kroppen hos de patienter som drabbats av en mycket svår lungsvikt. I praktiken tappar man ut blod genom en pump och sedan genom ett membran som syresätter blodet innan det pumpas in i kroppen igen. ECMO är en resurskrävande behandling som för med sig risker och komplikationer för patienten. Det gör att behandlingen utförs i så liten utsträckning som möjligt.

Hur lång tid tar behandlingen?

– Medelvårdtiden för corona ligger på ungefär 14 dagar. Intensivvård kan dock sträcka sig från ett par dagar till i vissa fall en månad, beroende på om patienten är ung och i övrigt frisk eller åldrig och med underliggande sjukdomar. För den som ligger med ECMO gäller ofta längre vårdtider, ibland över en månad.

Är vården i sig riskfylld?

– Intensivvård är generellt riskfyllt. Infektioner är vanliga, liksom blödningar och njursvikt. Vård med ECMO innebär ännu större risker, framför allt för blödning och infektioner.

Hur kommer patienter att prioriteras när antalet platser inte räcker till alla patienter?

– Vi inom sjukvården jobbar för att inte hamna i svåra prioriteringslägen. Men om ett läge uppstår där antalet vårdplatser inte räcker till alla som behöver dem kommer sjukvården att prioritera de patienter som tros ha mest gagn av behandlingen och störst chans att överleva till ett gott liv. Några tydligare ramar än så finns inte. Om den som smittats av corona legat svårt sjuk före eller haft ett stort vårdbehov redan innan insjuknandet är ju sannolikheten mindre att personen kan komma ut till ett bra liv efter intensivvården. Så vi är restriktiva med exempelvis långvarig respiratorbehandling för människor som är svårt sjuka eller har hög ålder. Men det är inget som är nytt med corona, vi har alltid haft den inställningen som intensivvårdsläkare.

Det här är intensivvård

Intensivvård får de patienter som har en eller flera grundläggande och livsviktiga kroppsfunktioner som sviktar. Det kan gälla andning, blodcirkulation och medvetande.

Till sin hjälp har personalen avancerad medicinteknisk utrustning som respiratorer, infusionspumpar (för att ge patienten rätt mängd vätska), dialysapparater (för att rena blodet) och ecmo-maskiner.

En person som intensivvårdas lämnas aldrig ensam, utan övervakas dygnet runt av personal.

Patienter på intensivvård som inte har möjlighet att äta fast föda får ofta sitt näringsbehov tillgodosett genom dropp eller sondmat.

Källa: Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård och Svenska Intensivvårdssällskapet