Inrikes.

2021-09-20 06:59
Kö till vallokalen i södra Stockholm under söndagen. Bild: TT/Erik Simander
Kö till vallokalen i södra Stockholm under söndagen.
Puffetikett
Dagens ETC

Vänstern dubblar mandat i kyrkan: ”Vilken skräll”

Vänstern i kyrkan är vinnare i kyrkovalet där Socialdemokraterna blir störst. Alla riksdagspartier backade dock, medan de fristående nomineringsgrupperna Posk och Visk ökade mest.

För Mona Olsson, ordförande för Vänstern i Kyrkan, Visk, innebär söndagens valresultat en dubblering av mandat sedan förra valet. Svenska kyrkan måste fortsätta vara en påverkansorganisation, menar hon, och driva frågor som nej till Nato, nej till kärnvapen och nej till vapenexport.

Men det är kyrkans socialarbete, diakonin, som är prio nummer ett och det är där pengarna behövs.

– Det blir ännu viktigare när klassklyftorna ökar i Sverige och när kommunerna drar åt tumskruvarna för försörjningsstödet. Många vänder sig först till Svenska kyrkan och diakonin för att få hjälp eftersom man inte blir registrerad. Det är fortfarande oerhört stigmatiserande att söka försörjningsstöd i Sverige.

Visk och Partibpolitiskt obundna i Svenska Kyrkan, Posk, ökade, samtidigt som de klassiska partiorganisationerna minskade i årets kyrkoval. Socialdemokraterna blev största parti, men backade samtidigt med sex mandat. Två nya grupperingar kom in i kyrkomötet: Himmel och Jord och Alternativ för Sverige.

– Alternativ för Sverige har en förrädisk retorik, där de säger att de vill ta tillbaka Svenska kyrkan. För aningslösa kan det säkert låta fint. De står för att bara etniskt svenska ska få fira gudstjänst och trösklarna är höga för andra som inte passar in. Frågan är, när de har lyckats rensa ut alla de inte tycker passar in, vilken blir nästa grupp? De har en unken människosyn.


Sverigedemokraterna tappade mandat i årets val. SD fick nästan 25 000 färre antal röster medan Afs fick 10 000 röster. Mona Olsson tror att det här visar att Sverigedemokraterna inte längre har ett så stort folkligt stöd och att det kan vara en fingervisning inför riksdagsvalet nästa år.

Samtidigt som SD och Afs vill rensa ut folk ur kyrkan, ser ViSK att arbetet med flyktingar måste fortgå. Språkkurser och svenskundervisning startade redan innan 2015 och måste fortsätta, samtidigt som integrationsarbetet med att anställa de ”oanställningsbara” behöver förstärkas i form av fler sociala företag inom kyrkan.

Posk, har under valrörelsen drivit att politik inte hör hemma i Svenska kyrkan. Mona Olsson tycker tvärtom – kyrkan måste driva politik.

– Det går inte att förändra människors livssituation om vi inte gör det på politisk väg, säger hon.

Hon ser inte att ett samarbete med de borgerliga alternativen, utan hoppas på gemensam sak med Socialdemokraterna, Himmel och Jord och Öppen Kyrka. Just Himmel och Jord ser Mona Olsson som ett bra inslag i miljöarbetet, som hon anser är ett vassare och mer påläst alternativ till Miljöpartister i Svenska kyrkan.

– Svenska kyrkan är den femte största skogsägaren i Sverige och där måste vi se till att vi har ett bra skogsbruk. Vi måste stoppa kalhyggen till fördel för biologisk mångfald, behålla gammelskogen och göra naturreservat av dem. Och så måste vi se till att arbetsvillkoren för skogsarbetare är schyssta. Social hållbarhet går hand i hand med ekologisk hållbarhet.

Kyrkovalet
Valdeltagandet minskade1,6 procentenheter jämfört med valet 2017 och låg i år på 17,45 procent.

Socialdemokraterna blev störst med 70 mandat (76 mandat 2017)
Politisk obundna i Svenska Kyrkan 48 mandat (43)
Centerpartiet 31 mandat (34)
Kristdemokraterna 7 mandat (7)
Sverigedemokraterna 19 mandat (24)
Vänstern i Svenska Kyrkan, ViSK 18 mandat (9)
Alternativ för Sverige 3 mandat
Himmel och Jord 1 mandat  
Fria Liberaler i Svenska Kyrkan  4 (7)
Borgeligt Alternativ 19 (22)
Frimodig Kyrka 8 (10)
Miljöpartister i Svenska Kyrkan De Gröna 8 (6)
Öppen Kyrka 13 (11)