Inrikes.

2019-11-06 11:00
Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson (V). Bild: Izabelle Nordfjell/TT
Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson (V).
Puffetikett
Dagens ETC

V kräver amnesti för ensamkommande

Under tisdagen höll den parlamentariska kommitté, bestående av samtliga riksdagspartier, som ska arbeta med Sveriges framtida migrationspolitik sitt andra möte.

Vänsterpartiet lyfter nu frågan om amnesti för de ensamkommande ungdomar som kom med flyktingvågen 2015.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen sitter med i kommittén. Hon menar att det krävs en lösning för de ensamkommande ungdomarna.

– Det är en grupp som har kommit väldigt hårt i kläm med bland annat rättsosäkra åldersbedömningar och långa handläggningstider, säger hon till Dagens ETC.

Hon menar att gruppen varit särskilt utsatta och när gymnasielagen drevs igenom var målet att ge dem ett skydd.

– Det var det näst bästa vi kunde få igenom då, efter amnesti, men det har skapat kaos och slagit fel. Det är mycket svårt för dem att få stanna, i princip krävs fasta anställningar och vi vet ju hur ovanliga de är på arbetsmarknaden, säger hon.

Kan gå snabbt

Att regeringen skulle behöva invänta kommitténs betänkande i augusti nästa år avfärdar Christina Höj Larsen.

– Det har gått bra att fatta snabba beslut förut som stängda gränser och begränsningar i lagen. Nu kan regeringen göra det rätta och stå upp för den här gruppen, säger hon och fortsätter:


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Jag tycker att det är helt uppenbart att Afghanistan är inte säkert för någon människa och internflykt är inte ett alternativ. Migrationsverket måste se över sina beslut och regeringen borde omedelbart säga upp det så kallade samarbetsavtalet med Afghanistan.

Flera partier har lyft olika frågor till underlag för kommittén. Miljöpartiet vill se lagliga vägar till Sverige för asylsökande och efterfrågar en lösning för de som befinner sig i ett limbo efter att ha fått utvisningsbelsut men i dags­läget inte kan utvisas.

Centerpartiet lyfter frågan om kvotflyktingar och vill se att de ska få permanenta uppehållstillstånd medan tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel för de som söker asyl på annat sätt.

Moderaterna vill att tid innan en ny asylansökan kan göras efter ett avslag ska förlängas från de fyra år som gäller idag. De vill också ha transitcenter vid gränserna och möjlighet till direktavvisning.

Det finns också ett förslag om att slopa möjligheten att söka arbetstillstånd utan att lämna Sverige efter avslag på en asylansökan.

Sverigedemokraternas representant i kommittén, Paula Bieler, har bland annat uttryckt till SVT Aktuellt att hon vill landa på en minusnivå för flyktingar i Sverige, det vill säga att fler återvänder än tas emot.

Splittar partierna

Det är tydligt att migrationspolitiken splittrar partierna.

– Det är väldigt utmanande att se över migrationspolitiken i sin helhet men samtidigt fick vi majoritet för gymnasielagen. Om samma partier tar sitt ansvar nu så kan vi få igenom en rimlig fyktingpolitik, säger Christina Höj Larsen.

Betänkande kommer 2020

Kommittén ska bland annat ta ställning till ...

... om skyddsbehövande ska beviljas tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd som huvudregel,

... om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på ytterligare grunder än de som följer av EU-rätten och svenska konventionsåtaganden och då särskilt ta ställning till om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas,

... i vilken utsträckning som anhöriginvandring ska vara möjlig om den person som en tredjelandsmedborgare åberopar anknytning till har sökt asyl och beviljats uppehålls­tillstånd i Sverige, och

... om ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring, och hur ett sådant krav då bör utformas.

Kommittén ska lämna sitt betänkande till regeringen senast den 15 augusti 2020.