Inrikes.

2018-07-09 13:57
Filippinska marinsoldater simulerar en räddningsaktion söder om huvudstaden Manila.  Bild: Bullit Marquez/AP/TT
Filippinska marinsoldater simulerar en räddningsaktion söder om huvudstaden Manila. 

USA-samarbete smäller högre än demokratikrav

All vapenexport från Sverige ska godkännas av Inspektionen för strategiska produkter. Samtidigt har riksdagen klubbat skärpta krav på demokrati och mänskliga rättigheter vid vapenaffärer. Ändå kan Saab sälja ett avancerat radar- och eldledningssystem till Filippinerna. Med den amerikanska marinen som mellanhand.

Strax innan den nya lagen om vapenexport trädde i kraft i april 2018 beslutade Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om att ge Saab tillstånd att exportera ett avancerat radar- och eldledningssystem, Sea Giraffe AMB, till Filippinerna. Landet och dess president Rodrigo Duterte har kritiserats hårt för att bryta mot de mänskliga rättigheterna genom sitt krig mot drogerna som hittills kostat cirka 30 000 människor livet.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Filippinerna har också inlett en offensiv mot gerillagrupper i de södra delarna av landet. Duterte har instruerat sina trupper att skjuta kvinnliga gerillasoldater i vaginan för att de inte ska kunna föda nya upproriska barn.

Duterte själv och Filippinerna är under utredning av den Internationella brottmålsdomstolen som ska granska landet efter misstankar om folkrättsbrott.

Installeras på fregatter

En av anledningarna till att exporten till Filippinerna godkändes var att den gick via USA. Saab exporterade Sea Giraffe AMB först till amerikanska marinen, som sedan genom ett eget avtal med Filippinerna exporterade systemet vidare till den filippinska marinen, där det ska installeras på fregatterna BRP Gregorio del Pilar och BRP Ramon Alcaraz.

Hade det nya reglerverket med skärpta krav på demokrati och mänskliga rättigheter gjort någon skillnad? De flesta bedömare menar att exporttillstånd ändå hade utfärdats, i och med att försäljningen sker via den amerikanska marinen som ombud.

Saabs markbaserade radarsystem: Giraffe 1X, Arthur, Giraffe AMB, Giraffe 4A and Giraffe 8A.
Saabs markbaserade radarsystem: Giraffe 1X, Arthur, Giraffe AMB, Giraffe 4A and Giraffe 8A.

”Mindre affär skapar praxis”

Linda Åkerström utreder vapenexportfrågor för på Svenska freds.

– Det är mycket som talar för att tillståndet om export till Filippinerna gavs för att den gick genom ett samarbetsland. Sveriges relationer till vissa andra länder som vi samarbetar med har blivit allt viktigare.

– Det är också så att om man säljer till ett land brukar man börja med en mindre affär som sedan skapar en praxis.

Svenska freds och Vänsterpartiet liksom en rad remissinstanser krävde att den nya lagen skulle innehålla ett absolut förbud mot vapenexport till icke-demokratiska länder, länder där de mänskliga rättigheterna sätts på undantag och krigförande länder. Detta avvisades dock av riksdagen som behöll skrivningarna att exportbesluten ska vara en sammanvägning av betydelsen för Sverige – både säkerhetspolitiskt och industriellt – och demokratiskäl som talar mot tillstånd att exportera.

Karl Evertsson är chef för området krigsmateriel på ISP som är den myndighet som har att godkänna ansökningar om vapenexport. I ett mejl till Dagens ETC menar han att det är omöjligt att kommentera ett enskilt fall, med hänvisning till sekretess.

”Det jag kan säga på ett mer generellt plan är att tillstånd inte får ges för utförsel till länder som är föremål för bindande vapenembargon eller exporter som på annat sätt står i strid med Sveriges internationella förpliktelser”, skriver Evertsson.

”I alla andra fall görs en helhetsbedömning där försvars- och säkerhetspolitiska skäl för exporten vägs mot utrikespolitiska skäl som kan tala emot densamma. I huvudsak rör de försvars- och säkerhetspolitiska skälen export som på olika sätt kan bidra till Försvarsmaktens materielförsörjning men just internationella materielsamarbeten med för Sverige viktiga samarbetsländer har frekvent pekats ut av riksdag och regering som eftersträvansvärt för Sverige.”

Mandat att göra undantag

Evertsson utvecklar hur ISP förhåller sig till just detta med samarbetsländer.

”Sammantaget kan jag säga att ISP, så långt det är möjligt, bedömer export gentemot den slutliga mottagaren av krigsmaterielen och att internationella materielsamarbeten med betydelsefulla samarbetsländer är något som i en helhetsbedömning ofta talar för export. Det är dock aldrig ensamt avgörande för ett ärendes utfall”.

Regeringen slår i propositionen till den nya lagen fast att det ligger i Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska intresse att värna om långsiktiga materielsamarbeten med för Sverige viktiga länder. Detta samarbete, menar regeringen i propositionen, bygger på både import och export.

Det finns möjlighet att göra undantag från demokratikravet. ISP skriver i en kommentar till den nya lagen att även om demokratibegreppet är centralt i den så ska export kunna ske till en diktatur som bryter mot de mänskliga rättigheterna:

”Om det finns avsevärda nationella försvars- och säkerhetspolitiska intressen för utlandssamverkan i ett enskilt fall kan tillstånd efter en noggrann prövning ändå beviljas”.

Nyckeln för vapenindustrin är alltså att exporten till det odemokratiska landet i fråga sker inom ramen för ett svenskt samarbete med annat land, till exempel med USA.

MP: Skeptiska till lagen

Som en del av regeringen är Miljö-partiet medansvarig för den nya vapenexportlagen. Valter Mutt är utrikespolitisk talesperson:

– Det är ingen hemlighet att jag personligen och partiet varit mycket skeptiska till den här lagen. Detta är en del av dilemmat att vara en minoritet i en minoritetsregering. Men vi har inte gett upp, vi vill stoppa vapenexporten och vi kommer att fortsätta verka för det, både inom och utom regeringen.

– Detta är en jätteviktig fråga för oss och den kan ha påverkat att vi inte har lysande opinionssiffror – besvikelsen hos många av våra sympatisörer lyser igenom.

Västerpartiets talesperson Yasmine Posyo Nilsson är mycket kritisk:

– Min bedömning är att det inte är någon större skillnad mellan den nya lagen och den tidigare. Vi krävde ett absolut förbud mot exportera till odemokratiska länder och stater som bryter mot de mänskliga rättigheterna, men det sa riksdagen nej till. Inte ens vår tilläggsmotion om att göra en noggrann utvärdering efter tre år godkändes.

V: Många saker att väga in

För Vänsterpartiet är frågan mycket viktig, men om partiet kommer att kräva ett absolut förbud mot vapenexport till odemokratiska länder i eventuella budgetförhandlingar med regeringen är inte klart:

– Jag kan i dag inte säga hur långt vi är beredda att gå eftersom frågan inte tagits upp. Det är partistyrelsens beslut och det finns mänga olika saker att väga in.

Allan Widman, Liberalernas militärpolitiske talesperson, var med och arbetade fram den nya lagen:

– Min bedömning är att demokratikravet kommer att förändra situationen, det kan skala bort de allra värsta. Min bild är att om man inför ett absolut förbud mot export till vissa typer av stater gör man det till en rättssak och sådana beslut kan då överklagas, vilket skulle leda till icke önskvärda konsekvenser. Det ska vara politiken som fäller avgörandet.

– Men visst är det konstigt om det blir okej att sälja till Filippinerna om affären går via ett annat land. Det blir mycket intressant att höra resonemangen om Filippinerna visar intresse för att köpa Jas, jag har hört att det finns intresse och att flera svenska ministrar har besökt landet.

Linda Åkeström på Svenska Freds hoppas att det på nytt blir en politisk diskussion kring vapenexporten:

– Vi får se när praxis arbetas fram om den nya lagen blev en vante eller en tummetott. Frågorna är komplexa och lagen är långt ifrån tydlig.

Frågor om vapenexport ligger under justitiedepartementet och justitieminister Morgan Johansson (S). Departementet har getts möjlighet att kommentera affären med Filippinerna och hur det nya regelverket kommer att tolkas, men har valt att inte medverka.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Beställ” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter