Inrikes.

2019-07-24 16:45
Puffetikett
Dagens ETC

Ung man föll från tak på jobbet och dog – nu får företaget kritik

En 22-årig man i Stockholm dog nyligen på jobbet efter att ha ramlat ned från ett tak. Mannen hade varken utbildning eller skyddsutrustning, enligt kollegorna som nu är oroliga för sin egen säkerhet.

Polisen utreder fallet och misstänker arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den 12 juli arbetade en ung man med att tvätta ett tak med en högtryckstvätt vid Odenplan i Stockholm. Strax efter klockan 14 föll han ned från det fem våningar höga huset. Mannen hämtades av ambulans och avled sedan av sina skador på sjukhus. Polisens händelserapport är fåordig och händelsen gav endast upphov till nyheter i notisform. Dödsolyckor på arbetsplatser är nämligen inte ovanliga. Varje vecka dör en person på jobbet, vilket Dagens ETC kunde berätta om i går.

Men kollegorna på företaget, Tello Service AB, ser inte dödsolyckan som en isolerad händelse utan som resultatet av en bristande arbetsmiljö, berättar en källa som vill vara anonym till Dagens ETC.

– Det var bara en tidsfråga innan en olycka skulle inträffa, säger personen som var en kollega till den avlidne mannen och fortsätter:

– Jag började själv att arbeta på företaget nyligen, strax innan killen som dog. Jag hade arbetat lite inom byggsektorn men aldrig på ett tak. De sa att det skulle ges säkerhetsutbildning, men det enda som hände var att en kollega visade mig lite. Jag fick börja jobba på ett tak redan min andra dag, säger han.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Ensam och oerfaren

De arbeten som utförs på höga höjder är av naturliga skäl bland de mest riskfyllda. Därför finns också krav på hur fallrisker ska förebyggas. Personlig fallskyddsutrustning, det vill säga rep och sele, ska bara användas i undantagsfall om så kallade ”kollektiva skydd”, såsom lift, arbetskorg, klätterplattform, fallskydd eller ställning, inte är möjliga att använda, eller där tiden för att få dessa anordningar på plats tar betydligt längre tid än vad det tar att utföra det aktuella arbetet.

– I det här fallet var han ensam på taket och hade inte ens rep och sele. Han var ung, oerfaren och saknade utbildning för att arbeta på tak. Han pratade med sin bror på telefon när han föll och eftersom han var ensam var det brorsan som fick ringa till företaget efter att han inte längre hörde något i telefonen, säger 22-åringens kollega.

Även om en takarbetare har rep och sele finns stora risker. Ett fall medför nämligen stora påfrestningar på kroppen och en person som faller kan få cirkulationsrubbningar, vilket gör att det krävs undsättning inom cirka 15 minuter efter ett fall med sele. Det kräver därför att det finns en plan för hur en person som faller ska kunna räddas snabbt. 22-åringens arbetsgivare, Tello Service AB, väljer dock att inte berätta om det fanns en sådan plan eller ej.

– Jag vill inte kommentera det eftersom utredningen ska få ha sin gång, säger bolagets vd Magnus Heimvik.

Hur länge var det tänkt att 22-åringen skulle vara uppe på taket?

– Det kan vi låta utredningen visa. Varför skulle det vara intressant att veta?

Det kan påverka vilken skyddsutrustning som krävs. Vet du hur länge han skulle vara uppe på taket?

– Det får utredningen visa.

Vad hade 22-åringen för skyddsutrustning?

– Den som behövs.

Vilken var det i det här fallet?

– Det låter vi utredningen komma fram till.

Varför fanns inget fallskydd?

– Utredningen får komma fram till detta.

Om ni rekryterar personer som inte har erfarenhet av arbete på tak, hur ser era rutiner ut för att utbilda dessa då, generellt sett?

– Låt oss återkomma när den här händelsen är utredd.

Bortsett från den här enskilda situationen, hur säkerställer ni att de som ska upp på taken har den kunskap som krävs?

– Återigen, låt mig återkomma till det när utredningen är klar.

Hur arbetar ni för att se till att det här inte händer på nytt?

– Det får vi återkomma till när utredningen är klar, säger företagets vd Magnus Heimvik.

Fallet utreds

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren ”förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs” samt ”se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för olycksfall.” Nu utreder polisen och arbetsmiljöverket ärendet.

– I det här fallet finns misstankar om arbetsmiljöbrott som innefattar vållande till annans död. Det som sker nu är att vi inväntar arbetsmiljöverkets utredning, det är det viktigaste som återstår. Vi har ingen misstänkt person i dagsläget, säger åklagaren Bengt Svensson.

Att någon ställs till svars för arbetsmiljöbrott är ovanligt. Det beror till stor del på svårigheterna med att utreda vem som är ansvarig, vilket Dagens ETC berättade om i går. Arbetsmiljöverket har som uppdrag att utreda den här typen av ärenden men också att löpande se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen.

– Vi genomför regelbundet inspektioner av arbetsplatser och kan omedelbart stoppa arbetet om det finns brister i säkerheten. Då måste arbetarna klättra ned. Vi har också möjligheter att utkräva sanktionsavgifter från arbetsgivaren vid sådana situationer, vilket sker dagligen, säger Peter Burman vid Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljölagen

• I arbetsmiljölagen stadgas bland annat att arbetsgivaren ska ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.” samt att ”Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.”

Vidare ska arbetsgivaren ”förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs” samt ”se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.”