Inrikes.

2014-10-03 13:54
Greenpeaces Annika Jacobson och Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.
Greenpeaces Annika Jacobson och Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.

Tummen upp för klimatpolitiken

Regeringens klimatpolitik får godkänt av miljöorganisationerna. Målet om 100 procent förnybar energi är viktigt tycker Greenpeace. Naturskyddsföreningen gillar att miljön genomsyrar flera politikområden men tycker Löfven kunde varit mer konkret.

I sin regeringsförklaring i morse sa Stefan Löfven ordet ”klimat” 14 gånger och ”miljö” 15 gånger. När Fredrik Reinfeldt läste upp regeringsförklaringen 2010 var motsvarande siffror 10 respektive 6. Annika Jacobson, Sverigechef för Greenpeace, är på det hela taget nöjd med den miljö- och klimatpolitik som regeringen presenterat.

– Bland det absolut viktigaste är att vi får ett tydligt mål om 100 procent förnybar energi. I alla länder som infört det, som till exempel Danmark och Tyskland, kan man se att det är precis vad som behövs för långsiktiga investeringar som leder rätt. Det är en tydlig signal till industrin och energisektorn, säger Annika Jacobson.

Hon understryker också att omställningen till 100 procent förnybart inte bara är en klimatfråga. Det handlar även om ekonomin.

– Omställningen sker nu. Det är nu man måste vara med på tåget om man ska kunna ta tillvara på de konkurrensfördelar som finns för de som investerar i förnybart, säger Annika Jacobson.

Svante Axelsson, är generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. Han gillar att Stefan Löfven i sin regeringsförklaring kopplade miljö- och klimatpolitiken till en rad andra områden.

– Det finns med i biståndspolitiken och bostadspolitiken, i transport och jordbruk. Han lägger in klimat och miljö i ett antal politikområden. Det tror jag är väldigt bra, säger Svante Axelsson.

Han tycker att regeringsförklaringen får godkänt men inte väl godkänt. Framförallt var en hel del i den ganska luddigt, anser Svante Axelsson

– I klimatfrågan borde han kunna sätter ner fötterna mer och säga det han sagt i opposition: att man vill ha 40 procent förnybart till 2020. Han säger bara att utsläppen ska minska. Och det är lite onödigt löst i kanten.

Kärnkraften död

Tidigare i veckan aviserade Socialdemokraterna och Miljöpartiet att Vattenfalls planer på att starta nya kärnreaktorer ska avbrytas. I sin regeringsförklaring i morse slog Stefan Löfven också fast att avgiften på kärnavfall ska höjas. Annika Jacobson menar att diskussionen om kärnkraften därmed är död.

– Man kommer att få se en utfasning av de gamla reaktorerna eftersom det blir höjd avgift för avfallshantering och striktare säkerhetskrav.

Stefan Löfven fastslog också ett mål om att 30 terawattimmar av Sveriges el ska komma från förnybara energikällor till 2020. Vad säger du om det?

– Det är jättebra att man sätter konkreta mål för detta. Det kommer också att bli konsekvensen av att stänga ner kärnkraftverk så det kan nog gå fortare än så. Men mycket handlar givetvis om hur man implementerar politiken. Vi vet riktningen men nu är det viktiga konkreta åtgärder som leder till verklig förändring, säger Annika Jacobson.

Inte lika hoppfull

Svante Axelsson är inte lika förhoppningsfull om kärnkraftsavvecklingen. Han anser att det inte räcker med att Vattenfalls planer på nya reaktorer avbryts. Bolaget behöver istället ännu hårdare styrning.

– De behöver ett förbud mot kärnkraft. Vattenfall har gjort dåliga affärer förr, ta Nuon till exempel. Jag litar inte på dem, säger Svante Axelsson.

Både han och Annika Jacobson tycker dock att Stefan Löfven gjorde viktiga markeringar om havsmiljön och arktis i regeringsförklaringen.

– Att införa fler marina reservat är viktigt. Det finns flera områden som ska skyddas enligt EU men som i dag inte har skydd. Otippat var att statsministern nämnde Arktis men globalt sett är det en väldigt viktig klimatfråga. Isarna smälter allt snabbare och det påverkar hela jordens klimat.

Miljö och klimat i regeringsförklaringarna
Så många gånger sa Löfven orden:
Klimat: 14
Miljö: 15
Hållbart: 5

Så många gånger sa Reinfeldt orden (2010):
Klimat: 6
Miljö: 10
Hållbart: 2