Inrikes.

2018-08-23 11:00
Myndigheten för delaktighet ska undersöka om tillgängligheten har ökat inför årets val.  Bild: Jessica Gow/TT
Myndigheten för delaktighet ska undersöka om tillgängligheten har ökat inför årets val. 
Puffetikett
Dagens ETC

Tillgängligheten i vallokalerna granskas

Nu ska Myndigheten för delaktighet undersöka om någon förbättring skett inför årets val.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I samband med att förtidsröstningen nu inleds börjar Myndigheten för delaktighet att undersöka hur tillgängliga landets röstnings- och vallokaler är. Totalt kommer 180 lokaler i 25 slumpvis utvalda kommuner att ses över.


Det är allvar nu. Ge ett bidrag till ETC Stödfond för att säkra utgivningen av Sveriges enda rödgröna dagstidning. Använd ETC Varuhuset eller:
Swisha: 123 508 754 9
BG: 5372-9141  


– Att rösta är en grundläggande demokratisk rättighet. Jag tycker att vi ska vara stolta i Sverige att det inte finns några begränsningar här, som omyndighetsförklaring. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vara med och rösta. Då är det självklart att alla också ska ha förutsättningar att göra det, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

En rad brister

En rad brister framkom när myndigheten gjorde en liknande undersökning supervalåret 2014. Stickprov under EU-valet visade att var tredje vallokal hade för lite utrymme bakom röstningsskärmarna och i var femte vallokal var valsedlarna dåligt placerade. Andra brister var exempelvis svårlästa skyltar, oframkomlig gångväg till lokalen och höga trösklar. Liknande problem rapporterades även under de nationella valen. I en enkät svarade var tredje väljare med funktionsnedsättning att det fanns brister i tillgängligheten.

Samma år röstade färre personer med funktionsnedsättning än befolkningen i stort. Enligt SCB var valdeltagandet i gruppen lägst bland personer med nedsatt rörelseförmåga, oro och ångest eller synnedsättning. Exempelvis röstade bara 64 procent av personerna med svårt nedsatt rörelseförmåga i riksdagsvalet.

– Det brast på en hel del ställen. Det var rent fysiskt svårt att rösta. Det är sådant man hoppas att fler tänkt till kring nu, säger Malin Ekman Aldén.

Synskadades valhemlighet

Men redan nu vet hon att en sak inte kommer att vara åtgärdad.

– Det är fortfarande omöjligt att ha en valhemlighet om du är gravt synskadad eller blind . Det beror på att valsedlarna inte är punktskriftmärkta.

För att förbättra tillgängligheten har Myndigheten för delaktighet tagit fram en checklista till valnämnderna inför årets val. Att lokalerna ska vara utformade för att ge  ”väljarna goda möjligheter att rösta” finns dessutom nedskriven i vallagen.

Sedan 2014 går det inte att söka om dispens.

Vallokalernas tillgänglighet

Myndigheten för delaktighets undersökning från 2014 ­visade bland annat på följande:

Valsedlarna var dåligt ­placerade i 21 procent av de inventerade lokalerna. Gångvägen var inte ­framkomlig till 11 procent av lokalerna. 36 procent av lokalerna ­saknade ”tillräckligt utrymme för en rullstol att svänga”. 95 procent av lokalerna hade bred entrédörr.