Inrikes.

2016-03-10 10:00
  • Foto: Emrah Gurel / AP
  • Anna Ek, ordförande i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen.
    Anna Ek, ordförande i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen.
  • Lena Hjelm-Wallén, f d vice ordförande i Kex-utredningen:
    Lena Hjelm-Wallén, f d vice ordförande i Kex-utredningen:
  • Kenneth G Forslund (S), ordförande i försvarsutskottet
    Kenneth G Forslund (S), ordförande i försvarsutskottet

”Sverige beväpnar diktaturer”

Den svenska vapenexporten minskade något 2015, visar nya siffror. Men fortfarande säljs krigsutrustning för miljoner till diktaturer i Mellanöstern. Att regeringen samtidigt försvårar för flyktingar från regionen att ta sig till Sverige är hyckleri, anser Svenska Freds- och skiljedomsföreningen.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

2015 exporterade Sverige vapen och krigsmateriel för 7,6 miljarder kronor, visar siffror som släpptes i början av mars av Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Det är en minskning med fyra procent jämfört med 2014. Merparten av exporten går till Norge, USA, Indien och EU-länder. Men på listan finns även stater som Qatar, Förenade Arabemiraten och Turkiet. Majoriteten av det som säljs till dessa länder är utrustning med så kallad ”icke förstörelsebringande effekt”. Det kan vara allt från kamouflagenät till obestyckade bandvagnar och radarsystem. Den fyra-procentiga minskningen är ingen trend utan ISP räknar med att exporten ökar redan nästa år. 

– Man ska komma ihåg att den med stor sannolikhet ökar igen om inte lagen ändras. Vapenexporten är fortfarande dubbelt så stor om man jämför med början av 2000-talet, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. 

Säljer vapen till Turkiet

Hon pekar ut flera köparländer som särskilt problematiska, däribland Singapore, Förenade Arabemiraten och Turkiet. Anna Ek menar att Sverige driver en motsägelsefull utrikespolitik.  

– Å ena sidan skickar Sverige soldater till norra Irak för att bland annat stödja kurderna i kampen mot Daesh. Å andra sidan säljer vi vapen till Turkiet som bedriver krigföring mot kurdiska grupper, och det är bara ett av många exempel, säger Anna Ek. 

Hon tycker även att det är viktigt att se både Sveriges och andra EU-länder vapenexport ur ett helhetsperspektiv, och säger att Sverige är medskyldigt till den globala flyktingkris som nu pågår.

– Man kan inte låta bli att se helhetsperspektivet där Sverige och Europa beväpnar väldigt många diktaturer och krigförande länder. Det tas knappt några imitativ till att stoppa det men man stoppar folk som flyr från det. Åtgärden borde vara tvärtom. Stoppa krigen och låt människorna som behöver fly göra det först. 

Försvarsutskottets ordförande Kenneth G Forslund (S) håller inte med om att Sverige kan anses som medskyldigt till flyktingkrisen. Han ser heller ingen konflikt i att göra affärer med Turkiet och samtidigt stötta kurderna mot IS. 

– När jag tittar på vad vi sålt till Turkiet under senare tid handlar det exempelvis om gyros och IR-kameror. Det är klassat som krigsmateriel för strid men inte vapen. Hade Svenska Freds kunnat peka på att vi sålt vapen hade jag förstått deras kritik men mot bakgrund av det jag hittar tycker jag inte det strider mot att vi stödjer och utbildar Peshmerga för att de ska kunna göra ett bättre jobb i sina strider mot Daesh, säger Kenneth G Forslund.  

Nya direktiv

Förra året lade den så kallade Krigsmaterielexportöversynskommittén, Kex, fram direktiv till regeringen om skärpta exportkrav till diktaturer. Direktiven har ännu inte blivit till lag och har också fått kritik för att demokratikriteriet är för svagt. Krockar mänskliga rättigheter med försvars- och säkerhetspolitiska intressen finns möjlighet till undantag. Enligt Lena Hjelm-Wallén (S), vice ordförande i Kex-utredningen, går det inte att säga om svensk vapenexport kommer att minska om direktiven blir lag. 

– Det viktigaste är att det blir en bättre uppstramad process och den i sig innebär större restriktivitet när det gäller vapenexport. Men vad som händer 2017, 2018 eller 2019 beror ju också på efterfrågan. Jag kan inte göra någon förutsägelse, säger Lena Hjelm-Wallén. 

Kex ordförande Allan Widman (L) uttalade sig dock nyligen om Saabs försäljning av ett flygplansburet spaningssystem till Förenade Arabemiraten. Han menade att affären inte blivit av om Kex-direktiven varit lag. 

Tror att direktiven blir lag

Anna Ek räknar med att de kommer att bli det men menar också att de är alldeles för svaga. Svenska Freds är också kritiska till vapenexport till krigförande länder som exempelvis USA. 

– I Kex blev det ickedemokratier som var i huvudfokus men vi har jobbat för att även demokratier som är krigförande borde vara uteslutna, som en del i vår kamp att avveckla all vapenexport, säger Anna Ek. 

Att Sverige på sikt skulle sluta exportera vapen helt är inget som är realistiskt eller önskvärt menar Lena Hjelm-Wallén. 

– Ska vi ha ett försvar som kostar rimligt mycket, då måste vi också ha viss export av vapen. Eftersom jag anser att Sverige ska ha ett försvar menar jag att vi ska ha vapenexport. Det har faktiskt alla partier i utredningen skrivit under, säger Lena Hjelm-Wallén. 

Kex

Krigsmaterielexportöversynskommittén, Kex, var en parlamentarisk utredning som tillsattes av den förra regeringen efter skandalen om den hemliga vapenfabriken i Saudiarabien. Syftet var att utreda hur Sverige kan skärpa exportkontrollen till icke-demokratiska regimer. Beslutet att lagstiftningen ska skärpas är taget av riksdagen. Kommittén redovisade sina slutsatser 26 juni 2015 men regeringen har ännu inte lagt fram någon proposition om skärpt lagstiftning för riksdagen. I Kex ingick representanter för riksdagens alla åtta politiska partier.