Inrikes.

2018-05-16 09:29
Bild: Johan Nilsson/TT

Svårt för läkare att leva upp till Försäkringskassans krav

Läkare som ska skriva sjukintyg för människor med psykisk ohälsa har svårt att möta Försäkringskassans krav. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det är ingen nyhet att Försäkringskassans detaljerade krav på sjukintygens utformning och återkommande krav på kompletteringar ställer till problem för läkare och patienter. Enligt gällande lagstiftning är ett läkarintyg ett bevismedel som inte ska ifrågasättas annat än i undantagsfall.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


I verkligheten har Försäkringskassan, som Dagens ETC tidigare rapporterat om, utformat ett eget regelverk kring sjukintygens utformning, regler som enligt expertisen saknar stöd i lag. Läkare har under flera år kritiserat Försäkringskassans nitiska krav på sjukintygen, och igår rapporterade Ekot att Läkarförbundet ställer sig bakom kritiken.

Ove Andersson, andre vice ordförande på Läkarförbundet, säger till Ekot att det i vissa fall är medicinskt omöjligt att skriva intyg på det sätt Försäkringskassan vill – inte minst när det handlar om sjukdomar som ME, smärttillstånd och psykiatriska diagnoser.

– Försäkringskassans krav är orealistiska och går inte att leva upp till. Det går inte att besvara Försäkringskassans frågor utifrån den medicinska vetenskapen, säger Ove Andersson.

Saknas samsyn

Nu bekräftar en granskning från Riksrevisionen att läkare inom primärvården har stora svårigheter att möta Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa.

Granskningen visar att det på flera områden råder osäkerhet kring vilka krav som läkarna ska leva upp till, vilket gör att processen riskerar att inte bli enhetlig och rättssäker.

– Det verkar saknas samsyn mellan primärvårdsläkarna och Försäkringskassan om möjligheterna att mäta och gradera funktionsnedsättning vid psykisk ohälsa, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Försäkringskassans krav på läkarintygen utgår från kroppsliga sjukdomar, där det är lättare att visa varför en person inte klarar att arbeta helt eller delvis.

Tidsbrist vid läkarbesöket och bristande kunskaper inom försäkringsmedicin och psykiatri bland primärvårdsläkarna uppges också försvåra sjukskrivningsprocessen. Granskningen visar att Försäkringskassan underkänner en betydande andel av sjukintygen och begär in kompletteringar, vilket tar tid och kostar pengar.

– Bristerna innebär att enskilda riskerar att komma i kläm, säger Stefan Lundgren.

Vanligaste orsaken till sjukskrivning

Rapporten ”Bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa – en process med stora utmaningar” är den första av två granskningar från Riksrevisonen som rör sjukskrivning vid psykisk ohälsa.

Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige.

Av alla pågående sjukskrivningar utgör psykiatriska diagnoser cirka 46 procent.