Inrikes.

2020-01-09 09:36
Ett förbud mot religösa friskolor riskerar att strida mot Europakonventionen.
Ett förbud mot religösa friskolor riskerar att strida mot Europakonventionen.
Puffetikett
Dagens ETC

Svårt att stoppa nya religiösa friskolor

Att förbjuda nya religiösa friskolor i skollagen riskerar att bryta mot andra lagar och konventioner. Det menar regeringens utredare Lars Arrhenius som i går lämnade över sitt betänkande i frågan till utbildningsminister Anna Ekström (S).

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Utredaren menar att frågan är juridiskt svår eftersom ett förbud riskerar att strida mot Europakonventionen. Enligt den har föräldrar rätt att välja en utbildning till sina barn i linje med den religiösa övertygelse som finns i familjen.

Enligt utredningen skulle det därför kunna bli diskriminerande mot familjer som är av annan religiös övertygelse än den som redan finns representerad bland svenska friskolor i dag, rapporterar TT.

Inte enkelt

I betänkandet föreslås hur etableringsstoppet kan införas i skollagen, så att det efter halvårsskiftet 2023 inte blir möjligt att starta nya friskolor med konfessionell inriktning. Då kan heller inte etablerade skolor expandera, byta ort eller tas över av nya ägare. Men utredningen vill alltså göra tydligt att frågan är allt annat än enkel ur juridisk synvinkel.

Enligt utredningen räcker det sannolikt med skärpta villkor och skärpt tillsyn för att komma tillrätta med de konfessionella friskolor som inte följer lagar och regler.

Det var januariavtalet som innebar att det uppstod en riksdagsmajoritet för att stoppa nyetableringen av religiösa friskolor.

Anna Ekström (S) kommenterade igår utredningsbetänkandet  i TV4:s Nyhetsmorgon. Hon sa då att förhoppningen är att ett lagförslag med den innebörden ska kunna presenteras under mandatperioden:

– Vi ser stora problem med att vi får en tillväxt av religiösa friskolor, säger Anna Ekström.

Berör få elever

Detta läsår går drygt 9 400 elever på en konfessionell grundskola, enligt Skolverkets skolenhetsregister. Det motsvarar knappt 1 procent av grundskolans elever.

I registret är 72 skolor noterade som konfessionella. De skiljer sig mycket åt sinsemellan vad gäller storlek, elevsammansättning, lärarkompetens och studieresultat.

Majoriteten av dessa registrerat konfessionella skolor är kristna. Ett tiotal är muslimska och en är judisk.

Några av förslagen

Skyldighet för berörda friskolor och fristående förskolor att anmäla konfessionell inriktning (i dag är det frivilligt.)

Skärpta bestämmelser om att barnens och elevernas deltagande i konfessionella inslag i utbildningen ska vara frivilliga.

Ett förtydligande i skollagen om att skolor kan ha skolavslutning i kyrka eller annan gudstjänstlokal, om bön och andra konfessionella inslag inte förekommer. Närvaron ska vara frivillig.

Etableringsstopp för nya konfessionella friskolor.

Källa: SOU 2019:64, Nya regler för skolor med konfessionell inriktning