Inrikes.

2018-03-11 15:00
Bild: TT

Stort mörkertal för barn i hemlöshet

Antalet barn som berörs av vräkning har nästan halverats på tio år, enligt den officiella statistiken. Men både forskare och Barnombudsmannen menar att siffrorna är vilseledande. Antalet hemlösa barn i Sverige har snarare nästan  fördubblats sedan 2005. ”Utvecklingen är skrämmande”, säger Jonas Karlsson, utredare hos Barnombudsmannen.

Sedan den borgerliga regeringen införde en nollvision för vräkning av barn redovisar Kronofogden varje år statistik över utvecklingen. På tio år har antalet barn som berörs av vräkning nästan halverats, enligt senaste siffrorna som publicerades i februari, även om det har skett en liten ökning under förra året. Men statistiken haltar. Det menar Hans Swärd och Per Eriksson, som båda är professorer vid Lunds universitet.

– Kronofogdens siffror redovisar enbart vräkningar från den ordinarie bostadsmarknaden, skriver de i en debattartikel i Dagens samhälle.

Många saknas i statistiken

Det innebär att alla de som bor i tillfälliga boenden eller hyr via sociala eller kommunala kontrakt där kommunen står för bostaden och hyr ut i andra hand saknas i statistiken. Ett problem som även Barnombudsmannen har uppmärksammat. Den som är inneboende, hyr privat i andra hand och de som äger sin bostad och tvingas sälja den syns inte heller i statistiken. Och inte de som bor svart, hos kvinnojourer, vandrarhem, vänner eller i till exempel en kolonistuga.

– Före 2008 fanns det en föreställning om att vi sällan vräkte barn i Sverige. Nu vet vi att det inte stämmer och vi ser dessutom ett trendbrott igen. Men för att kunna bli vräkt krävs det att man har en bostad att bli vräkt ifrån. Många har aldrig ens haft ett kontrakt, säger Jonas Karlsson, utredare hos Barnombudsmannen.

Fördubbling av hemlösa med barn

Socialstyrelsen presenterade i november i fjol en nationell kartläggning om hemlöshet som visar att antalet hemlösa nästan har fördubblats sedan 2005. Då fanns det 5 009 hemlösa föräldrar med barn under 18 år och 2017 ligger siffran på 11 400. Minst 24 000 barn hade under den vecka som ingår i Socialstyrelsens kartläggning en förälder i hemlöshet. Mellan 10 500-15 000 barn uppskattas ha bott i någon form av hemlöshet och nästan 1 500 föräldrar befann sig i en akut hemlöshetssituation tillsammans med minst ett av sina barn under mätveckan. Men osäkerheten kring siffrorna är stor, och Socialstyrelsen konstaterar i rapporten att det inte går att på ett tillfredställande sätt besvara frågorna om omfattningen av hemlösa barnfamiljer och deras situation.

Allvarliga konsekvenser

Jonas Karlsson på Barnombudsmannen är kritisk till att det inte finns några säkra siffror och menar att det behövs nationell, enhetlig statistik.

– Vi har inte koll i dag på hur många barn som befinner sig i akut hemlöshet. Men vi vet att hemlöshet leder till depressioner, försämrad hälsa, förstörd skolgång och skamkänslor. Det får väldigt allvarliga konsekvenser för de barn som drabbas. Jag konstaterar att det finns brister i hur Sverige lever upp till barnkonventionen, säger han.

Forskarna Hans Swärd och Per Eriksson konstaterar att ”bostadsbrist, ökad trångboddhet, nedlagda bostadsförmedlingar, kommunala bostadsbolag som i ökad utsträckning drivs i vinstsyfte och privatiseringen av planeringen samt ökad polarisering och segregation på bostadsmarknaden” bidrar till den ökande bostadsnöden bland barnfamiljer i Sverige.

Nooshi Dadgostar som är Vänsterpartistets vice ordförande och partiets talesperson i bostadspolitiska frågor delar forskarnas bild. Hon menar att det här är en konsekvens av att Sverige har gått från bostadspolitik till bostadsmarknad.

– Väldigt många kan inte komma in på en bostadsmarknad som bara vill tjäna pengar. Vi måste ändra fundamenten i bostadspolitiken och prata om strukturfrågor. Vi lägger hela bostadspolitiken i händerna på marknaden, säger hon.

– Vi har ombildat 200 000 hyresrätter till bostadsrätter, hade vi i stället haft ytterligare 200 000 billiga hyresrätter i dag skulle situationen ha sett annorlunda ut. Bostadspolitiken måste funka som ett välfärdsområde, där vi tar ett gemensamt ansvar, säger Nooshi Dadgostar.

Kräver strategi

Hans Swärd och Per Eriksson kräver nu en nationell hemlöshetsstrategi där barnens rättigheter på bostadsmarknaden sätts i centrum. Ett krav som delas av bland andra Stockholms stadsmission.

Också Barnombudsmannen ställer sig positiv och tror att en sådan strategi skulle hjälpa till att lyfta problemet.

– Årliga uppföljningar skulle göra att det finns tydliga siffror att diskutera utifrån. Då skulle man också se ökningen av barn i hemlöshet, säger Jonas Karlsson.

Lena Hallengren som är ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S) hälsar via sin pressekreterare att hon återkommer med en kommmentar.

Anna Lorentzon

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Kronofogdens statistik om
vräkningar av barnfamiljer

• Under 2017 fick 392 barn uppleva att båda eller någon av föräldrarna blev av med sitt hem, en ökning med fem barn sedan förra året. Däremot minskade antalet barn som har sin permanenta bostad hos den vräkta föräldern/föräldrarna från 273 till 262.

• Nästan nio av tio vräkningar som berör barn sker på grund av hyresskulder. Den genomsnittliga hyresskulden är cirka 24 200 kronor (medianskulden 12 935) och i nästan 40 procent av fallen sker vräkningen för hyresskulder under 10 000 kronor.

• Sedan nollvisionen mot vräkningar av barnfamiljer började gälla 2008 har antalet barn som berörs av en vräkning nästan halverats.

Källa: Kronofogden

Socialstyrelsens kartläggning
av hemlösa med barn

• Drygt en tredjedel av alla hemlösa, cirka 11 400 personer,  är föräldrar till barn under 18 år och något fler kvinnor än män är föräldrar. Det är i princip lika många personer som år 2011. I kartläggningen från 2005 var 5 009 av de hemlösa föräldrar.

• För nästan 1 800 av de hemlösa personerna i kartläggningen saknar Socialstyrelsen information om huruvida de har barn eller inte.

• Sammantaget uppskattas 10 500–15 000 barn ha bott i någon form av hemlöshet under mätveckan, stadigvarande eller växelvis. Ytterligare 3 600–7 300 barn bedöms ha föräldrar som var i hemlöshet, där deras kontakt var regelbunden, sporadisk eller saknades helt.

• Nästan 1 500 föräldrar (av drygt 2 300) som befann sig i akut hemlöshet bodde, stadigvarande eller växelvis, med sina barn. Nära 1 100 barn bodde stadigvarande med en ensamstående förälder som var i akut hemlöshet under mätveckan, och ytterligare minst 890 barn bodde växelvis hos en förälder i akut hemlöshet.

• Sammantaget finns det minst 24 000 barn vars föräldrar är i någon av form av hemlöshet, enligt kartläggningen.

Källa: Socialstyrelsen