Inrikes.

2017-11-29 10:47
Bild: TT

Stadsmissionen varnar för fler hemlösa barn

Det växande antalet barn som växer upp utan ett riktigt hem riskerar att leda till ett ökat socialt utanförskap.

Nu riktar Statsmissionen kritik mot de kommuner som inte tar frågan på allvar.

Stockholms Stadsmission har i en ny rapport formulerat en rad förslag på hur problemetmed ett växande antal barn som riskerar socialt utanförskap ska brytas. Antalet barn utan stadigvarande boende växer nämligen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Drabbar fler

I början av året rapporterade Stockholm att 718 barn saknade ett fast hem, att jämföra med 635 år 2015. Och i Malmö har antalet barn utan stadigt boende ökat med 17 procent sedan förra året för att nu vara uppe i 1 070.

Det är mot den bakgrunden som Stockholms Stadsmission i går lade fram en rad åtgärder för att motverka hemlösheten i Sverige, i samband med att de presenterade sin årliga hemlöshetsrapport.

– Genom att formulera och anta en nationell hemlöshetsstrategi, kräva statlig utvärdering av kommunala åtgärder, förstärka bostadsbidraget och ställa krav på att fastighetsbranschen i sitt sociala hållbarhetsarbete även inkluderar åtgärder mot hemlöshet – först då tar Sverige hemlöshetsfrågan på allvar, säger Marika Markovits, för direktor Stockholms Stadsmission, i ett uttalande.

Låga inkomster

Enligt Stadsmissionen är låga inkomster i kombination med brist på billiga bostäder en stor anledning till att antalet barn utan ett riktigt hem ökar. Kritik riktas också mot en rad kommuner som inte sägs ta bostadsfrågan på allvar.

– Att fler barn saknar stadigvarande boenden är mycket bekymmersamt eftersom det leder till ett socialt utanförskap. Barn som lever i socialt utanförskap löper högre risk att som vuxna drabbas av ohälsa, arbetslöshet och fattigdom. Politikerna måste agera nu – innan fler barn far illa och ställs inför en osäker tillvaro och framtid, säger Marika Markovits.