Hoppa till innehållet

Inrikes

SR-chefen: Det finns inget Palestina

"Vi bör inte säga Palestina. Palestinierna är bättre – eftersom att det faktiskt inte finns något formellt Palestina”, skriver SR:s chefer i ett internt mejl. Obs! Bilden är ett montage.

"Vi bör inte säga Palestina. Palestinierna är bättre – eftersom att det faktiskt inte finns något formellt Palestina”, skriver SR:s chefer i ett internt mejl. Obs! Bilden är ett montage.

Bild: Shutterstock Montage: Dagens ETC

Dagens ETC.

Reportrar på Sveriges Radio uppmanas att inte säga Palestina i rapporteringen. Trots att Sverige erkänner Palestina som stat.

– Jag tycker att det blir väldigt märkligt, ja, ängsligt, säger en medarbetare på SR.

Kriget i Israel och Palestina har krävt nya riktlinjer och försiktighetsåtgärder på de allra flesta nyhetsredaktioner runt om i världen. Det är viktigt att granska källor och fundera på om man använder korrekta begrepp. Men när Sveriges Radios chefer skickade ut rekommendationer för hur reportrarna ska agera i denna nya situation uppstod det huvudbry hos en del medarbetare. 

"Vi bör inte säga Palestina. Palestinierna är bättre – eftersom att det faktiskt inte finns något formellt Palestina. Det finns ockuperade Västbanken och det finns Gaza. Man kan i vissa sammanhang också tala om de ”palestinska områdena”. 

Ett stycke ner i brevet som listar vad man ska tänka på i rapporteringen kring Israel och Palestina skriver SR-chefen också att man generellt inte bör säga Palestina utan de ”palestinska områdena” när man hänvisar till Palestina som entitet. 

”Landar fel”

Palestina som stat är erkänd av den svenska regeringen sedan 2014. Att SR gör en egen avvägning kring frågan ifrågasätts av en medarbetare på SR som inte vill gå ut med sitt namn. Hen poängterar att listan i övrigt är rimlig och balanserad, men anser att man landar helt fel i beslutet att reportrar ska undvika att tala om Palestina som en statsbildning.

– Jag tycker att det blir väldigt märkligt, ja, ängsligt. En majoritet av världens länder har erkänt Palestina som stat, inklusive Sverige. Då blir det väldigt märkligt om public service ska undvika just begreppet Palestina.

Utgivaren menar ju att det är unik situation, och det saknas en formell nation. Vad gör det för skillnad om reportrar istället säger palestinska territorier för att beskriva Gaza och Västbanken?

– Det ligger naturligtvis en rätt avgörande värdeskillnad i att kalla något för en stat eller för territorier. Det kan påverka journalistiken.

Blir det intern diskussion kring det här?

– Det förutsätter jag. 

SR: ”Finns inget förbud”

Ekots nya utrikeschef Anders Pontara svarar på frågor över mejl. Enligt honom är det dock ingen ny rekommendation att inte nämna Palestina utan en som legat fast ända sedan 2014. 

– I bemärkelsen att benämna Palestina som en stat bedömde SR då, efter att ha konsulterat mycket kunniga medarbetare, att det svenska erkännandet i sig inte var tillräckligt för att SR ska följa efter. Precis som då gäller fortsatt att merparten av europeiska länder inte har erkänt Palestina som självständig stat och bland folkrättsexperter råder oenighet i frågan, bland annat för att det inte finns någon regering som förmår kontrollera en sammanhängande nationsyta. Väldigt viktigt att poängtera här är att det rör sig om just en rekommendation. Det finns inget som helst förbud att säga ”Palestina” i SR:s sändningar. I vissa sammanhang kan det tvärtom vara fullt rimlig. Löpande pågår också en redaktionell dialog om detta där öppenhet för olika synpunkter förstås är stor.  

Hur tror du att det symboliskt kan uppfattas att säga ”palestinska områden” i stället för Palestina? 

– Frågan är komplex, ingen påstår något annat, så det är inte konstigt att det säkert finns olika uppfattningar kring detta.

Efter andra världskriget bestämde FN att det brittiska mandatområdet Palestina skulle delas upp mellan judar och palestinier. 1948 bildades staten Israel och ockuperade samma år marken som var tilltänkt den palestinska staten. 1967 ockuperade Israel också Västbanken. 

1994 inrättades det palestinska styret och Osloavtalen som slöts 1993 skulle dela in marken på Västbanken i tre administrativa zoner, där zon A och B skulle styras av Israel och zon C av Palestina. Osloavtalen har dock inte följts och israeliska bosättningar har etablerats i zon C. 

139 av FN:s medlemsländer har erkänt Palestina som stat. Sverige erkände formellt Palestina som stat 2014.

I år pågår diskussioner om att Sverige ska dra tillbaka erkännandet av Palestina som stat men regeringen är än så länge oenig. 

00:00 / 00:00