Inrikes.

2019-11-09 11:00
  • Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på KD:s riksting i Umeå. Foto: Erik Abel/TT
    Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på KD:s riksting i Umeå.
  • ”När jag började för trettio år sedan var man kristdemokrat om man stödde vårt parti. Nu är det många som säger att de är konservativa och därför är kristdemokrater”, säger KD:s riksdagsledamot Magnus Jacobsson. Foto: TT
    ”När jag började för trettio år sedan var man kristdemokrat om man stödde vårt parti. Nu är det många som säger att de är konservativa och därför är kristdemokrater”, säger KD:s riksdagsledamot Magnus Jacobsson.
Puffetikett
Dagens ETC

Splittring om flyktingar och tiggeriförbud när KD samlas till riksting

Nationellt tiggeriförbud, skärpta krav på anhöriginvandring – eller ett återinförande av permanent uppehållstillstånd som norm?

Dagens ETC har läst motionerna som kommit in för behandling i KD:s riksting i helgen och de drar åt diametralt olika håll.

– Det finns väldigt olika inställningar inom partiet, säger riksdagsledamoten Magnus Jacobsson.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I helgen håller Kristdemokraterna, KD riksting i Umeå. Migration och integration har stort utrymme på agendan, bland annat genom en integrationsproposition som innebär att den så kallade EBO-lagen slopas och obligatoriskt anläggningsboende införs för asylsökande som vill ha statligt stöd.

Många av motionerna som kommit in till rikstinget handlar också om dessa frågor. En av motionerna förespråkar ett återinförande av permanenta uppehållstillstånd, PUT, som norm i stället för de tillfälliga uppehållstillstånden, TUT, som nu är rådande.

Inledningen till motionen, som undertecknats av fyrtio kristdemokrater från hela landet visar på starkt missnöje med partiets invandringspolitik: ”En fråga som gnager hos många av Kristdemokraternas väljare är uppfattningen att partiet alltför mycket tillmötesgått de flyktingrestriktiva politiska strömningarna i vårt land”, skriver undertecknarna.

Konservativ förskjutning

Riksdagsledamoten Magnus Jacobsson är en av dem som undertecknat motionen. Han anser att partiets ideologi förändrats sedan starten.

– Vi är ett brett parti ideologiskt med två ben, ett konservativt och ett kristdemokratiskt. Det har blivit fler som kallar sig för konservativa nu. När jag började för trettio år sedan var man kristdemokrat om man stödde vårt parti. Nu är det många som säger att de är konservativa och därför är kristdemokrater.

Flyktingfrågan brytpunkt

Flyktingfrågan har blivit en brytpunkt mellan de kristdemokrater som har utgångspunkt från människovärdesprincipen och vill se en generösare flyktingpolitik och de som applåderar partiets restriktiva hållning.

– Man ska nog inte tolka det hårdare än att det finns väldigt olika inställningar inom partiet. Vi förespråkar den traditionella kristdemokratiska hållningen och partistyrelsen lägger sig mitt emellan med en kompromiss till vårt förslag där man förlänger den kortaste tiden på de tillfälliga uppehållstillstånden och är tydliga med att om man fortfarande har ett skyddsbehov efter tre år ska man få stanna.

Partistyrelsen förordar avslag på motionen, men den stöds av fem partidistrikt. Magnus Jacobsson menar att det är svårt att bedöma om den kommer att gå igenom.

– Fem distrikt är 25 procent och vi kommer förstås att rösta för det. Migration och integration är stora frågor för oss och vår motion ger en tydlig signal till partistyrelsen om att vi inte vill gå längre på den restriktiva vägen.

Magnus Jacobsson spår att en annan motion som handlar om att skärpa reglerna för anhöriginvandring kommer att väcka hård debatt.

– Den hade vi hoppats att partistyrelsen skulle avslå, men de har valt att svara. Frågan kan bli känslosam och där kommer det nog bli en tydlig diskussion.

Enighet om Afghanistan

Däremot tror han inte att det kommer att bli några heta diskussioner i frågan om utvisningarna till Afghanistan.

– Där har vi inte varit oense. Vi gjorde en förändring genom att rösta igenom gymnasielagen. Det fanns ett förslag om allmän amnesti, men det är svårt att få ordning på systemet. KD har förespråkat att det är domstolar som ska avgöra vilka som får stanna, inte politiker. Det viktigaste där är att domstolsprocessen blir tillräckligt rättssäker och det menar jag är tydligt att den inte är. Kyrkornas granskning har visat att utslaget handlar om vilken nämndeman man får.

Fotnot: Dagens ETC har sökt KD:s partistyrelse, men de har avböjt att ställa upp på en intervju.

Fakta Rikstinget

Rikstinget är det Kristdemokratiska partiets högsta beslutande organ och fastställer övergripande styrdokument och stadgar, förrättar erforderliga val och behandlar motioner.

Rikstinget arrangeras varannat år.

Årets riksting 8–10 november, är förlagt till Umeå.

Fakta:

Asylfrågor hett tema

Tretton motioner som rör asylfrågor och migration har inkommit till Kristdemokraternas riksting. Flera handlar om att förändra asylsystemet mot en mer restriktiv hållning, som förslaget om skärpta krav vid anhöriginvandring och införande av asylkvotsystem.

En motion föreslår att göra det brottsligt att gömma flyktingar, även utan vinstintresse.

Det finns även de som går åt motsatt håll, till exempel förslaget om permanenta uppehållstillstånd som norm.

En motion handlar om att ge felaktigt utvisade asylsökande en ny chans.

Utöver invandringspolitik berör många motioner även andra migrationsfrågor såsom återkallande av medborgarskap på felaktiga grunder och vid delaktighet i terroristbrott samt möjlighet att dra in dubbla medborgarskap.

Det finns även flera motioner om att införa tiggeriförbud eller tillståndskrav för tiggeri och motioner om hedersbrott och täckande klädsel på flickor.