Inrikes.

2020-07-02 11:39
”Det här är ett komplicerat problem som inte har någon självklar och enkel lösning. Vi hoppas att SCB och Skolverket kommer tillbaka med det underlag vi behöver för att kunna gå vidare”, säger utbildningsminister Anna Ekström (S). Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
”Det här är ett komplicerat problem som inte har någon självklar och enkel lösning. Vi hoppas att SCB och Skolverket kommer tillbaka med det underlag vi behöver för att kunna gå vidare”, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).
Puffetikett
Dagens ETC

Skolors hemliga uppgifter får kritik från flera håll

SCB medger att resultatet av deras policyändring, som har inneburit att uppgifter om friskolor behandlas som affärshemligheter, är olycklig. De ska nu tillsammans med Skolverket utreda hur man ska kunna lösa situationen, efter uppdrag från utbildningsminister Anna Ekström (S).

”Alla skolor ska kunna mäta och jämföra resultat.”

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

När Sveriges kommuner och regioner, SKR, begärde ut uppgifter om privata skolor i höstas beslöt Statistiska central­byrån (SCB) att inte lämna ut dessa. Frågan gick till domstol där kammarrätten gav SCB rätt.

Beslutet om att inte längre lämna ut uppgifter om friskolor på grund av att de anses vara “affärshemligheter”, har kritiserats brett, även av friskolor själva. Så varför drev SCB frågan?

– Vi har sett över vår tillämpning av lagstiftningen och där man tidigare gjort en annan tolkning så bedömer vi att man inte kan särskilja näringsidkare som driver företag i vinstsyfte utan alla måste behandlas lika. Statistiksekretessen är oerhört stark, det ska inte gå att identifiera individuella bolag i statistik, säger Joachim Angermund, chefsjurist på SCB.

Friskolor är ingenting nytt i Sverige, varför har en sådan tolkning inte gjorts tidigare?

– Jag är relativt ny som chefsjurist på SCB och kan inte svara på det men jag skulle gissa på att det är ett arv från när det inte fanns friskolor, säger Joachim Angermund.

Angermund medger dock att resultatet av beslutet inte är särskilt lyckat.

– Det finns förstås ett berättigat intresse i att jämföra skolor, det kan jag hålla med om, men lagstiftarna måste ta ansvar för att det ska bli möjligt. Det är inte bra och det är därför det utreds nu men det går inte att tumma på det regelverk som finns, säger han.

”Ställer till problem”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) menar att hon inte får recensera domar eller myndighetsbeslut men finner situationen som uppstått väldigt olycklig.

– De negativa konsekvenserna är att det blir väldigt svårt att utvärdera resultat från skolan, det ställer också till problem när vi inte får information om vilka skolor som behöver mest resurser och det blir svårt för föräldrar och elever att hitta information som de behöver. Sist men inte minst är det avsevärt mycket svårare att utvärdera och utföra forskning om skolan, säger Anna Ekström.

Har ni någon lösning från politiskt håll?

– Vi har gett Skolverket och SCB i uppdrag att föreslå åtgärder och hoppas att det kan ge oss ett bättre underlag i september. Vi kommer att hantera det så fort som möjligt för att läka de brister som skulle uppstå annars.

Kan en lösning vara att ändra i lagstiftningen så att offentlighetsprincipen även omfattar friskolor?

– Det är en fråga som har varit aktuell. Men det här är ett komplicerat problem som inte har någon självklar och enkel lösning. Vi hoppas att SCB och Skolverket kommer tillbaka med det underlag vi behöver för att kunna gå vidare.

Att SCB tidigare tolkat fri­skolor som undantag från andra företag och att förklaringen till det handlar om ett arv från tiden när det inte fanns friskolor tillbakavisas av Anna Ekström.

– Vi har haft friskolor så länge vi haft kommunala skolor och vi har fler friskolor än kommunala skolor i dag. För mig är det en självklarhet att alla skolor ska kunna mäta och jämföra resultat. 

Skolstatistik

Hittills har det varit möjligt att bland annat få tillgång till betygsresultat, genomströmningar, lärar­behörigheter med mera från Skolverkets hemsida för att kunna jämföra skolor.

Efter att SCB tog beslutet att ändra sin policy för vilken statistik man lämnar ut från friskolor har Skolverket också beslutat om att statistik från kommunala skolor ska begränsas för att det ska bli rättvist.