Inrikes.

2019-11-08 12:05
Bild: AP/Arkiv
Puffetikett
Dagens ETC

Sions Vises protokoll – lögnen som vägrar dö

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Fyra exempel på plagierade stycken

Dialog i dödsriket, dialog 1:

”Alla människor ­strävar efter att ­härska, det finns ingen som inte skulle förtrycka om han kunde; alla eller ­nästan alla är redo att offra sin nästas rätt för sina egna intressen.”

Sion vises protokoll, protokoll 1

”Varje människa ­strävar till makt, var och en skulle vilja bli diktator, om han bara kunde det, men då skulle denna ­människa därvid vara förmögen att uppoffra allas väl för att uppnå sitt eget.”

Dialog i dödsriket, dialog 1:

”Var börjar den, var slutar den? När skall rätten finnas, när skall den inte finnas? Jag skall anföra ett exempel. En stat förs till avgrundens rand genom dålig organisering av den verkställande makten, sviktande demokrati, lagarnas vanmakt mot de upproriska, allmän oreda. En dristig man svingar sig upp ur aristokratins led eller folkets sköte; han krossar alla grundlagsenliga myndigheter, han förgriper sig på lagarna, han stöper om alla inrättningar, och han ger sitt land tjugo år av fred. Hade han rätt at göra vad han gjorde?”

Sion vises protokoll, protokoll 1

”Var börjar rätten? Var slutar den? I ett rike med en dålig organisation av makten, värdelösa lagar och en svag regent, försvagad genom en mängd rättigheter, som uppstått tack vare liberalismen, hämtar jag en ny rättighet – att med den starkes rätt störta mig över och slå ned alla existerande förordningar och föreskrifter, lägga vantarna på lagarna, omskapa alla institutioner och göra mig till herre över dem, som överlämnat åt oss sin styrkas rätt, eftersom de avstått den frivilligt, liberalt.”

Dialog i dödsriket, dialog 20:

”Hur går det till att låna? Man släpper ut premieobligationer, vari regeringen förbinder sig att utbetala räntor i förhållande till det kapital som sätts in på dem. Om lånet till ­exempel är på fem procent, har staten efter tjugo år betalat en lika stor summa som det lånade ­kapitalet, efter fyrti år det dubbla, efter sexti år det tredubbla, och likafullt är den alltjämt skyldig hela kapitalet.”

Sions Vises protokoll, protokoll 20:

”Lån – det betyder utgivande av ­statsväxlar innehållande ­för­bindelse att betala en viss procent i proportion till det lånade ­kapitalet. Om lånet betalas med fem procent så betalar staten ­efter tjugo år i onödan en procentsumma som är lika stor som det upptagna lånet; under fyrtio års tid betalas den dubbla summan, under sextio år den tredubbla och skulden förblir fortfarande samma obetäckta skuld.”

Dialog i dödsriket, dialog 12:

”Min press skall ­liksom guden Vishnu ha hundra armar, och de ­armarna skall ha en hand med i alla ­nyanser av varenda åsikt utöver landets hela yta.”

Sions Vises protokoll, protokoll 12:

”Våra tidningar … skall, som den indiska­ ­guden Vishnu, ha hundra händer, av vilka var och en kommer att känna vilken som helst allmän mening på pulsen.”

Källor: Sergej Nilus, Förlåten faller – det tillkommande världssjälvhärskardömet enligt ”Sions vises hemliga protokoll”, Hangö, 1919, översättning från ryska av Rafael Lindqvist. Maurice Joly, Dialog i dödsriket mellan Machiavelli och Montesquieu eller Machiavellis politik på 1800-talet beskriven av en samtida, Carlsson, 1994, översättning från franska av Viveka Heyman.