Inrikes.

2020-09-08 10:20
  • Under året har det totalt kommit in omkring tio orosanmälningar om föräldrar som köpt sex till socialtjänsten i Umeå. ”Det är väldigt många orosanmälningar som inte leder till utredning. Man ska inte heller utreda i onödan”, säger Monica Wahlström. Bild: Fredrik Sandberg/TT
    Under året har det totalt kommit in omkring tio orosanmälningar om föräldrar som köpt sex till socialtjänsten i Umeå. ”Det är väldigt många orosanmälningar som inte leder till utredning. Man ska inte heller utreda i onödan”, säger Monica Wahlström.
  • S-kvinnor vill lagstifta om att polisen måste göra en orosanmälan.  Bild: Fredrik Sandberg/TT
    S-kvinnor vill lagstifta om att polisen måste göra en orosanmälan.
Puffetikett
Dagens ETC

Sexköpande föräldrar utreds inte – trots orosanmälan

I Umeå gör polisen konsekvent en orosanmälan på sexköpande föräldrar. Men på ett år har inget fall ännu utretts av socialtjänsten. Forskaren Ylva Grönvall är skeptisk till att orosanmälningarna görs per automatik.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Tomas Nyberg, polisinsatschef i Umeå är förvånad över att frågan om orosanmälningar vid sexköp har blivit så debatterad i landet. Men han tycker att det är bra att frågan lyfts och ser praktiken som självklar.

– Det här är ingen ny lag, det står redan nu i socialtjänstlagen att polisen, skolan och hälso­vården ska skriva en anmälan om det finns en oro att ett barn kan fara illa.

Han jämför med att det görs orosanmälan när en förälder åker fast om hen varit i ett krogslagsmål.

– Socialtjänsten klassar kvinnor i prostitution som vålds­utsatta kvinnor. Då begår våldsutövaren ett planerat brott där man varit inne på en hemsida och kollat, valt ut en kvinna, kontaktat henne, haft en konversation, bestämt tid, plats och pris, kommer dit, genomfört det hela och betalat. Man hade kunnat avbryta det så många gånger i jämförelse med ett krogslagsmål som inte planeras.

Spenderar familjens pengar

I slutänden är det upp till socialtjänsten att utreda och där kommer man ofta fram till att familjen ändå är välfungerande. Men Tomas Nyberg menar att det är viktigt att anmäla. Hans oro över barn vars förälder köper sex handlar delvis om attityden mot kvinnor, att ett kvinnoförakt skulle kunna vara överförbart till barnen.

– En andra grej är det ekonomiska, det kostar väldigt mycket att genomföra sexköp. Då kan man tänka – vad har polisen och socialtjänsten med mina pengar att göra? Men man kan likna det med när folk som är spelberoende blir av med pengar där det också skrivs orosanmälningar. Sen finns också forskning som visar att det finns en tendens att de som köper sexuella tjänster lättare tar till våld, säger han.

Utreder inte i onödan

Under året har det totalt kommit in omkring tio orosanmälningar om föräldrar som köpt sex till socialtjänsten i Umeå. Monica Wahlström, verksamhetschef inom individ- och familjeomsorgen förklarar att deras regler vid orosanmälningar är tydliga och tar ställning till om det finns ett skyddsbehov för barn. Vid en anmälan där en förälder köpt sex kontaktas vanligtvis mannen och därefter görs en bedömning om utredning.

– Hittills har vi inte renderat någon utredning kring någon av dessa anmälningar, däremot har vi sett att den enskilde ibland själv har vänt sig till Kast-mottagningen (stödmottagning för köp av sexuella tjänster, reds. anm) efter sådana samtal, säger Monica Wahlström.

Monica Wahlström förklarar att det inte finns någon lista på saker som automatiskt betyder utredning förutom oro om våld mot barn.

– Det är väldigt många orosanmälningar som inte leder till utredning. Man ska inte heller utreda i onödan, säger hon.

Skulle inte en svår ekonomisk situation eller värderingar som att det är okej att köpa en kropp kunna leda till en utredning?

– När vi utreder ska vi ha en specifik frågeställning som rör barnets situation. Ekonomiska  problem är väldigt vanligt och är sällan i sig tecken på att ett barn far illa. Om vi skulle börja hantera värderingar måste vi få några slags riktlinjer från lagstiftningen, där är vi inte idag, säger hon.

Ingen homogen grupp

Ylva Grönvall forskar om sexköp på Malmö universitet. Att sexköpare generellt kan pekas ut som sämre föräldrar ställer hon sig tveksam till. Personer som köper sex är inte en homogen grupp förklarar hon.

– Det går inte att säga att det är vem som helst men det finns inte heller någon gemensam nämnare. Både när jag har forskat och jobbat inom socialt arbete så pekar de flesta stora studier på att män som köper sex är en väldigt heterogen grupp, de är i väldigt olika åldrar, olika socioekonomisk situationer med olika värderingar.

Det finns dock studier som har visat att män som köper sex i jämförelse med män som inte gör det har en lägre empatiförmåga och generellt är mer våldsamma. Men Ylva Grönvall förklarar att det också finns studier som säger precis tvärtom.

– Det är spretiga forskningsresultat som ger motstridiga tolkningar. Har man en politisk förståelse av sexköp som ett uttryck för våld så ses ju sex­köpet i sig som en våldshandling. Men det finns inga entydiga forskningsresultat som visar att personer som köper sex är mer våldsbenägna än personer som inte köper sex.

Ylva Grönvall menar att det är självklart att man ska orosanmäla om barnet ifråga far illa eller är direkt påverkad av en förälders sexköp, till exempel om personen har barnet med sig under tiden hen köper sex.

– Men att göra det per automatik, att tänka att barnet per automatik far illa är klurigt, säger hon. Barnets situation måste ju vara i fokus, och man ska självklart göra det om det finns en oro för att ett specifikt barn far illa, men man ska inte glömma att det kan vara en jobbig upplevelse i sig för ett barn att vara inblandad i en utredning.

Orosanmälan

I Umeå gav individ- och familjenämnden i uppdrag till förvaltningen att socialtjänsten kunde göra gemensamma riktlinjer med polisen. Det gick inte igenom. Istället gjordes en skrivelse där individ- och familjenämnden uppmanade polismyndigheten att göra orosanmälningar. Social­demokraterna i Umeå var drivande i frågan.

Polismyndigheten i Umeå hade dock redan innan rekommendationen börjat orosanmäla föräldrar till minderåriga barn som begått sexköpsbrott.

Orosanmälningar kan göras av vem som helst som oroar sig över ett barns säkerhet och miljö. Även inom polismyndigheten gör anmälningarna individuellt och kan därmed skilja sig beroende på egna erfarenheter och åsikter.