Inrikes.

2014-12-16 09:26
KDU:s Sara Skyttedal applåderades av SD när hon efterlyste en diskussion om ”var gränsen går för hur många flyktingar vi kan ta emot”. Christian Carlsson menar att det finns tecken på att gränsen för hur många flyktingar vi kan ta emot har passerats. Bild: Jessica Gow
KDU:s Sara Skyttedal applåderades av SD när hon efterlyste en diskussion om ”var gränsen går för hur många flyktingar vi kan ta emot”. Christian Carlsson menar att det finns tecken på att gränsen för hur många flyktingar vi kan ta emot har passerats.

Så vill KDU skärpa kraven på invandrare

Efter en debattartikel i DN fick KDU-ordföranden Sara Skyttedal stark kritik för att närma sig SD:s retorik. Nu gör förbundet ytterligare ett utspel om hårdare tag mot invandring.
   – Vissa saker tyder på att vi har passerat gränsen för hur många flyktingar vi kan ta emot i nuläget, säger Christian Carlsson, förste vice förbundsordförande i Kristdemokreternas ungdomsförbund, till Dagens ETC.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Ordföranden i Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) Sara Skyttedal skrev i slutet av augusti en artikel på DN Debatt om flyktingpolitiken, där hon slog fast att vi ”seriöst måste börja diskutera var gränsen går för hur många flyktingar vi kan ta emot”. För artikeln fick hon kritik från partiledningen men uppskattning från de egna leden och Sverigedemokraterna.

I en intervju med Dagens ETC ställer sig ungdomsförbundets vice ordförande Christian Carlsson bakom den invandringskritik som Skyttedal gett uttryck för.

– Det finns en gräns för hur många flyktingar vi kan ta emot under kort tid, vissa saker tyder på att vi passerat den gränsen, säger han.

Akut platsbrist i kommuner, trångboddhet och det faktum att det inte byggs tillräckligt med bostäder är enligt Christian Carlsson tecken som tyder på att vi kan ha passerat gränsen för hur många flyktingar vi kan ta emot i nuläget.

Men han ger inget rakt svar på frågan om KDU vill se en mer restriktiv flyktingpolitik.

– Vi måste bistå dem som är i störst behov. Antalet asylsökande är uppe i höga nivåer nu och vi säkerställer inte att hjälpen går till dem som behöver den mest, säger Christian Carlsson.

Hur menar du?

– Migrationsverket har inte tillräckliga resurser för att utreda de asylsökande ordentligt. Polisen behöver också mer resurser och ökade befogenheter för att kunna verkställa avslagsbeslut, exempelvis befogenhet att kräva att människor legitimerar sig utan att det finns misstanke om brott, säger han.

”Bör titta på om kraven är rimliga”

KDU anser också att det behövs en översyn av i vilka situationer asylsökande ges permanent respektive tillfälligt uppehållstillstånd.

– Ibland ges permanent uppehållstillstånd mer eller mindre undantagslöst.

En översyn av försörjningskravet vid anhöriginvandring står också på KDU:s önskelista.

– Försörjningskravet innehåller undantag – vi bör titta på om de är rimliga. Kravet på försörjning borde vara regel snarare än undantag, säger Christian Carlsson.

Tror du att KD:s väljare delar synen på behovet av de åtgärder ni föreslår?

– Jag tror att många ser utmaningarna och vill se en integrationspolitik med högre ambitioner. Vi behöver, reformera arbetsmarknaden så att fler får jobb, ställa krav på svenska språkkunskaper och se till att människor med olika bakgrund kan träffas och ta del av svenska traditioner.

Att bara tala om integration i termer av att lära sig svenska och hitta ett arbete räcker inte, enligt Christian Carlsson.

– Det långsiktiga målet måste vara att de som stannar här identifierar sig som svenskar och delar vår gemensamma svenska värdegrund, säger han.

Vad menar ni med svensk värdegrund?

– Det handlar om alla människors lika värde, demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet, allas rätt att få möjlighet att förverkliga sin potential och rättsstatliga principer, västerländska värderingar.

”Vi har en annan människosyn”

Trots krav på ökade kontroller och integrationskrav med fokus på att den som vill stanna måste bli mer ”svensk” ser han inga likheter mellan KD/KDU och Sverigedemokraterna.

– Vi har olika värdegrunder. SD är ett nationalistiskt parti med invandringskritik som sin primära fråga. Vi anser att vi i Sverige ska ta vår del av det moraliska ansvaret för människor som flyr. Och det gör vi, vi är ett av föregångsländerna när det gäller flyktingmottagande. Men fler länder måste ta sitt ansvar, säger Christian Carlsson.

Marlene W Antonson, pressekreterare på KD, håller med om att SD och KD vilar på olika värdegrund.

– Vi har en helt annan människosyn. SD pratar i termer av antal flyktingar och vill att färre kommer hit. Det går inte att räkna på det sättet. Vi har de överenskommelser vi har med EU och FN och den som har skyddsbehov ska kunna få asyl.

Delar KD de förslag på åtgärder och synen på flyktingpolitiken som Christian Carlsson ger uttryck för?

– Jag tycker att svaret på förra frågan täcker in även denna fråga, säger Marlene W Antonson.